Mn-thu-hcm
Mn-bangvang
Mn-khenthuong-tw
Mn-khenthuong-hoi
Mn-kyniemchuong
Mn-cothidua
Mn-chiensithidua
Mn-bangkhen
Mn-khenthuong-khac

GALLERY

Hoi-nghi-db-lan1
Đại hội đại biểu lần thứ 1
Hoinghi-db-lan2
Đại hội đại biểu lần thứ 2
Trungtam-nghiencuu
Mn-thu-cua-cthoi
Mn-van-ban-thi-dua
Mn-van-ban-chung
Mn-van-ban-hoind
Mn-phongtraothidua
Mn-thidua
Mn-mohinh
Mn-guong-dien-hinh
Mn-huongdan
Mn-hoso
Mn-hoso-gui-di
Mn-hoso-tiepnhan
Mn-hoidap
Gtstkh
Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào Nông dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008.

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-*-
Số: BC/ HND

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2008

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG
TRÀO NÔNG DÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM,
NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008
_______________

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2008 đạt những kết quả sau:

Phần thứ nhất
CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM
I. TÌNH HÌNH NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN VÀ NÔNG THÔN.


1- Tình hình sản xuất nông nghiệp:
Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn như đầu vụ Đông Xuân rét đậm, rét hại kéo dài và đàn trâu, bò bị chết nhiều ở miền Bắc; dịch cúm gia cầm, dịch bệnh lợn tai xanh, dịch rầy nâu trên các trà lúa liên tiếp xuất hiện ở nhiều địa phương. Đặc biệt, tình hình lạm phát, biến động tiền tệ, giá cả tiêu dùng tăng cao đã ảnh hưởng lớn và gây khó khăn cho sản xuất và đời sống của nông dân, nhất là nông dân nghèo, nông dân vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng của thiên tai. Trước tình hình đó, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng do bất ổn của giá cả thị trường để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì phát triển bền vững; Hội Nông dân các cấp vận động nông dân đoàn kết, tương thân, tương ái vượt qua khó khăn đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định đời sống.
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính đến trung tuần tháng 5, các địa phương phía Nam đã thu hoạch được 1835,5 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 101,7% cùng kỳ năm trước, năng suất ước đạt 61,1 tạ/ha, bằng 103,7%; sản lượng đạt 11,5 triệu tấn, bằng 105,8%. Các địa phương phía Bắc gieo cấy được 1.127 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 38,8% cùng kỳ năm trước. Diện tích lúa hè thu đã xuống giống tại các địa phương phía Nam đạt 1.179,5 nghìn ha, bằng 114,4% cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo trồng các loại cây như ngô, khoai lang, sắn, lạc, đậu tương, rau đậu các loại đều tăng so với cùng kỳ năm trước.
Tại thời điểm 1/4/2008, tổng đàn lợn cả nước có 25,6 triệu con, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò tăng chậm ở mức 3%; đàn gia cầm tăng 6%.
Lâm nghiệp: Tính chung 5 tháng đầu năm 2008, diện tích rừng trồng tập trung tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2007.
Thuỷ sản: ước tính 5 tháng đầu năm 2008, tổng sản lượng thuỷ sản đạt 1.638,8 nghìn tấn, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nuôi trồng 726,5 nghìn tấn, tăng 21,8%; khai thác 912,3 nghìn tấn, tăng 0,6%.
2- Tình hình nông dân, nông thôn:
Nhìn chung, đời sống nông dân ổn định và tiếp tục được cải thiện, nông dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước. Tuy nhiên, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta hiện nay vẫn trong tình trạng kém phát triển, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn chuyển dịch chậm, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nông sản hàng hoá thấp. Ruộng đất manh mún và phân tán, cơ cấu đầu tư các nguồn lực cho nông nghiệp, nông thôn còn thấp đã và đang là lực cản của quá trình cơ giới hoá, hiện đại hoá; kết cấu hạ tầng nông thôn còn nhiều khó khăn. Việc đền bù, hỗ trợ tái định cư đối với nông dân bị thu hồi đất chưa thoả đáng trong khi giá cả tăng cao. Diện tích đất nông nghiệp thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng sang xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị và các dự án khác được thực hiện quá nhanh, ngày càng lớn, có nơi quy hoạch xây dựng vài năm nay nhưng vẫn bị bỏ hoang hoá trong khi đó người nông dân không có đất để sản xuất. Một bộ phận nông dân bỏ ruộng và trả ruộng không sản xuất do giá cả đầu vào tăng cao, sản xuất không hiệu quả. Việc quy hoạch sản xuất chưa gắn với thị trường dẫn đến tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn. Tình trạng ép cấp, ép giá vẫn tái diễn gây thiệt hại cho nông dân. Nhiều sản phẩm nông nghiệp hiện giá bán không theo kịp so với giá nguyên vật liệu đầu vào nên vụ lúa Đông Xuân ở đồng bằng sông Cửu Long mặc dù được mùa nhưng nông dân vẫn kém phấn khởi. Tình hình tai nạn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội đang vẫn là vấn đề đáng lo ngại ở nông thôn.
II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỘI.
1- Công tác tuyên truyền, giáo dục:
Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Đảng bộ địa phương. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Hội, trọng tâm là Đại hội Hội Nông dân tỉnh, thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V. Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V; các tỉnh, thành Hội đã tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền; nhiều tỉnh, thành Hội đã truyền hình trực tiếp Đại hội Hội Nông dân tỉnh, thành phố và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp đã tạo nên khí thế vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, hội viên, nông dân đối với sự kiện quan trọng này. Đồng thời gắn công tác tuyên truyền với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; 33 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế lao động (1/5), kỷ niệm 190 năm ngày sinh Các Mác, 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, gắn với kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6), các địa phương đã tuyên truyền biểu dương các gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua của Hội. Trung ương Hội ra văn bản chỉ đạo các cấp Hội vận động hội viên, nông dân hưởng ứng sự chỉ đạo của Chính phủ và lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì phát triển bền vững. Các cấp Hội tiếp tục vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Trung ương Hội phối hợp tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động- phòng chống cháy nổ và hưởng ứng ngày phòng chống lao tại 2 tỉnh Hà Tây và Vĩnh Phúc; tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Ngày môi trường thế giới 5/6 tại 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An. Theo báo cáo của các tỉnh, thành Hội, trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức được 250.600 buổi tuyên truyền cho 11,5 triệu lượt người tham dự.
Các cơ quan báo chí của Hội tích cực tham gia công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời đưa nhiều tin, bài phản ánh đậm nét về tình hình nông nghiệp, nông thôn, đời sống nông dân và các chương trình hoạt động lớn của Hội. Sáu tháng đầu năm 2008, Website của Hội đã đăng tải 45.000 tin, bài, ảnh; bản tin Thông tin công tác Hội phát hành được 6 số với 16.200 bản gửi tới cơ sở Hội, phản ánh sinh động công tác Hội và phong trào nông dân cả nước. Báo Nông thôn Ngày nay phát hành được 152 số báo thường kỳ và số đặc biệt kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 6 số nguyệt san, 51 số phụ san và chuyên đề… đặc biệt đã tập trung tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp và nhiều loạt bài về đề án “tam nông”. Tạp chí Nông thôn mới có bước tiến mạnh về nâng cao chất lượng về cả nội dung và hình thức. Các chuyên trang phản ánh Đại hội Hội Nông dân các cấp và các chuyên đề lớn có tính lý luận và thời sự như các bài viết về vấn đề "tam nông", “khoán 10”, “phổ biến, giáo dục pháp luật” được bạn đọc đánh giá cao. Các cấp Hội tích cực phối hợp với đài phát thanh, truyền hình, báo chí Trung ương và địa phương đưa tin, bài, phát hành đặc san và tờ tin nhân dịp Đại hội Hội Nông dân tỉnh, thành phố; phản ánh những hoạt động của Hội và phong trào nông dân, những gương điển hình trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi để phổ biển, nhân rộng trong các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân.
Nhìn chung công tác tuyên truyền, giáo dục của Hội được tăng cường, góp phần nâng cao một bước nhận thức, tư tưởng và kiến thức về mọi mặt cho hội viên, nông dân trước yêu cầu của công nghiệp hoá- hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và hội nhập kinh tế quốc tế.
2- Công tác xây dựng tổ chức Hội và đào tạo bồi dưỡng cán bộ.
Ban Thường vụ Trung ương Hội xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội lần thứ 11 (khoá IV); tập trung chỉ đạo Đại hội điểm, rút kinh nghiệm để chỉ đạo đại trà Đại hội Hội Nông dân các tỉnh, thành phố. Các tỉnh, thành Hội đã tổng kết công tác tổ chức đại hội Hội Nông dân 2 cấp và chuẩn bị tốt Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, thành phố. Đến hết quý II/2008, các cơ sở và huyện, thị Hội đã cơ bản Đại hội xong và đã có 40 tỉnh, thành Hội hoàn thành Đại hội. Ngay sau Đại hội, nhiều tỉnh, thành Hội đã triển khai học tập Nghị quyết Đại hội, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết và tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở.
Nhìn chung, các huyện, thị; tỉnh, thành Hội đều tập trung chuẩn bị khá công phu nội dung, nhân sự, công tác tuyên truyền và điều kiện vật chất phục vụ Đại hội. Đại hội Hội Nông dân các tỉnh, thành phố diễn ra trong không khí dân chủ, phấn khởi, tin tưởng và đoàn kết; nhiều ý kiến tham gia đóng góp có chất lượng vào nội dung báo cáo chính trị và dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung trình đại hội V Hội Nông dân Việt Nam. Đại hội đã đánh giá tổng kết sâu sắc những kết quả đạt được 5 năm qua, khẳng định vai trò, vị trí của Hội và nhiệm vụ của Hội trong 5 năm tới. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành đủ số lượng, bảo đảm tiêu chuẩn và cơ cấu. Đặc biệt chất lượng, số lượng tăng lên so với nhiệm kỳ trước.
Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã tập trung chỉ đạo các tiểu ban phục vụ Đại hội; các tiểu ban đã tích cực chuẩn bị các nội dung theo kế hoạch Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V, dự kiến thời gian Đại hội vào trung tuần tháng 12 năm 2008. Dự thảo báo cáo đã được lấy ý kiến đóng góp tại các cuộc hội thảo và Đại hội Hội Nông dân các tỉnh, thành phố. Đã xây dựng Đề án nhân sự để trình hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội.
Các tỉnh, thành Hội chú trọng công tác phát triển hội viên gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả, thiết thực. Một số tỉnh, thành Hội số hội viên giảm do một bộ phận nông dân chuyển sang làm công nhân ở những khu công nghiệp, đi làm việc ở đô thị, thành phố lớn, đưa ra khỏi danh sách những hội viên danh nghĩa… Theo báo cáo của 50 tỉnh, thành Hội, trong 6 tháng đầu năm 2008, số hội viên giảm 26.350 người, kết nạp mới 202.857 hội viên (đạt 40,57% kế hoạch), nâng tổng số hội viên cả nước lên 9.701.717 người. Đã phát thẻ cho 166.754 hội viên, nâng tổng số hội viên được phát thẻ lên 9.093.120 người, đạt 93,7%% so với số hội viên. Những tỉnh làm tốt công tác phát triển hội viên là Đà Nẵng, Hậu Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Nghệ An, Thái Bình, Hà Tây…
Ban Thường vụ Trung ương Hội tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các ban, đơn vị Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội; xây dựng Đề án tổ chức bộ máy và biên chế cơ quan Trung ương Hội trình Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Trung ương Hội đã mở 6 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 735 cán bộ, trong đó có 3 lớp cho cán bộ chủ chốt cơ sở Hội thuộc các khu vực Tây Bắc Bộ; Đông, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên. Đặc biệt, lần đầu tiên Trung ương Hội mở 2 khoá bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội chính quy, dài hạn 3 tháng cho cán bộ Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện được đánh giá cao, nhiều địa phương mong muốn được tổ chức đến cấp cơ sở. Xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức 09 lớp tập huấn cán bộ Hội các cấp năm 2008; liên kết đào tạo mở 03 lớp Đại học tại chức Kế toán tài chính, Đại học Công đoàn, Cao đẳng Y Phú Thọ. Các Ban, đơn vị Trung ương Hội như Trung tâm Môi trường nông thôn, Trung tâm Dân số- gia đình- trẻ em, Quỹ Hỗ trợ nông dân, Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn, Ban Dân tộc- miền núi, Ban Kế hoạch Tài chính, Ban Kiểm tra…. phối hợp với Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho 2.695 cán bộ Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội.
Các tỉnh, thành Hội đã phối hợp với trường chính trị của tỉnh, thành; trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, thị mở được trên 476 lớp bồi dưỡng cán bộ về nghiệp vụ công tác Hội kết hợp với công tác khuyến nông, lâm, ngư, công và các chương trình dự án cho 41.970 cán bộ (đạt 42% kế hoạch năm). Nhiều tỉnh Hội làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ như Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Đắc Lắc, Đà Nẵng, Vĩnh Long, An Giang…
3- Công tác kiểm tra:
Các cấp Hội tập trung triển khai kế hoạch kiểm tra theo chương trình công tác kiểm tra năm 2008 của Ban Thường vụ Trung ương Hội; kiện toàn hệ thống Ban kiểm tra và tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra.
Ban Thường vụ Trung ương Hội chỉ đạo các tỉnh, thành Hội sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 26 và đã tổ chức tốt Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”. Hội nghị vinh dự được đón đồng chí Trương Vĩnh Trọng, uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Các cấp Hội gắn việc thực hiện Chỉ thị 26 và công văn số 1502 của Thủ tướng Chính phủ với thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, đồng thời tiếp tục phối hợp với ngành Tư pháp và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân. 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 10 ngàn buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 3.150.000 lượt hội viên, nông dân (đạt 31% kế hoạch năm); tổ chức 305 buổi trợ giúp pháp lý cho 110.000 lượt hội viên, nông dân (đạt 36,7% kế hoạch năm). Các cấp Hội cũng kịp thời nắm bắt những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nông dân và hoà giải ngay tại cơ sở, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã hoà giải thành 34.578 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân, tham gia giải quyết 11.852 vụ việc.
Trung ương Hội phối hợp thường xuyên với Thanh tra Chính phủ tiếp trên 100 lượt hội viên, nông dân đến Trụ sở tiếp công dân của Đảng và Nhà nước; giải thích và hướng dẫn họ đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
4- Công tác đối ngoại.
Trung ương Hội đã tổ chức 8 đoàn ra với 20 lượt cán bộ Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội đi dự Hội nghị, hội thảo, nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm về những vấn đề liên quan đến nông dân, nông nghiệp và tổ chức nông dân tại các nước. Đặc biệt đoàn đại biểu Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội dẫn đầu đi dự Đại hội nông dân thế giới tại Ba Lan thành công tốt đẹp. Trung ương Hội đã đón tiếp và làm việc với 5 đoàn đại biểu quốc tế; phối hợp tổ chức hội thảo về quản lý dự án quốc tế; diễn đàn và tập huấn khu vực về “Gắn kết nông dân với thị trường” gồm 10 nước Châu Á tham gia.
5- Công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học- kỹ thuật.
TW Hội tiếp tục triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học chuyển tiếp từ năm 2007 và triển khai 3 đề tài nghiên cứu năm 2008. Tăng cường phổ biến kiến thức và hướng dẫn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ cho hội viên, nông dân qua website "Khoa học cho nhà nông" với cơ sở dữ liệu gồm hơn 3.000 bài về khoa học và công nghệ nông nghiệp. Xuất bản 4 số bản tin "Khoa học với nhà nông" với số lượng 8.000 bản. Tiếp tục phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện các chuyên đề trong chuyên mục "Bạn của nhà nông", "Khoa học công nghệ với nhà nông". Xây dựng chương trình ứng dụng và đào tạo tin học cho một số tỉnh. Các tỉnh, thành Hội đẩy mạnh hướng dẫn nông dân ứng dụng các thành tựu KHKT, đặc biệt là về công nghệ sinh học vào phát triển sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nông- lâm- thuỷ sản, tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất.
6- Công tác thi đua- khen thưởng.
Trung ương Hội tiến hành tổng kết đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng năm 2007, trao tặng 28 Cờ thi đua và Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội cho các tỉnh, thành Hội có thành tích xuất sắc; ban hành văn bản hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2008 và tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2007- 2012. Trung ương Hội đăng cai tổ chức tốt Hội nghị Tổng kết công tác thi đua- khen thưởng năm 2007 Khối thi đua các tổ chức chính trị- xã hội. Trong đó Hội Nông dân Việt Nam được suy tôn đơn vị dẫn đầu khối và được Chính phủ tặng Cờ thi đua giải Nhất phong trào thi đua năm 2007.
Ban Thường vụ Trung ương Hội đã xét, tặng Cờ thi đua nhiệm kỳ 5 năm cho 20 tỉnh, thành Hội đạt thành tích xuất sắc nhân dịp Đại hội Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; chuẩn bị nội dung phát động thi đua nhân Kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc trong toàn hệ thống Hội.
Đã trao bằng khen cho 823 tập thể và 1.346 cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội nghị tổng kết năm 2007, Đại hội nhiệm kỳ cấp tỉnh, thành phố, Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ và tổng kết chương trình vốn vay Quỹ quốc gia giải quyết việc làm năm 2007. Xét tặng 152 Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”.
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội, các tỉnh, thành Hội đã có nhiều hình thức, biện pháp đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Hội về thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp. Nhiều tỉnh, thành Hội đã phát động xây dựng các công trình, việc làm mang tên Hội.
7- Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền.
Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp ý xây dựng cấp uỷ và đảng viên; bồi dưỡng và giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng, tham mưu cho Đảng lãnh đạo công tác vận động nông dân. Trong 6 tháng đầu năm, Hội đã giới thiệu 1.655 hội viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Đảng, trong đó đã được kết nạp 716 hội viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Các cấp Hội kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những bức xúc của hội viên, nông dân để phản ánh, đề xuất với Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách tạo điều kiện để nông dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống… Tham gia thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; phối hợp tổ chức các phong trào quần chúng tham gia phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng đời sống văn hoá, các hoạt động ở cộng đồng nông thôn.
8- Công tác kế hoạch tài chính và xây dựng cơ bản:
Trung ương Hội đã triển khai công tác kế hoạch và quản lý tài chính các nguồn vốn thuộc chi thường xuyên, xây dựng cơ bản và triển khai kịp thời các chương trình, dự án do Trung ương Hội quản lý. Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng về công tác quản lý, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình và hội nghị tổng kết công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007, triển khai nhiệm vụ năm 2008. Kiểm tra việc thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản và bàn giao các công trình Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ việc làm nông dân tại 9 tỉnh, thành Hội. Tích cực tham gia phối hợp để Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ.
III- CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC.
1- Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng.
Ngay từ đầu năm các cấp Hội đã phát động hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Theo báo cáo của các tỉnh, thành Hội, số hộ hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp năm 2008 là 6,1 triệu hộ, bằng 127% so với năm 2007. Hội Nông dân các cấp bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương để tổ chức thực hiện phong trào, vận động nông dân tích cực dồn điền, đổi thửa, thâm canh tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu sản xuất cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học vào sản xuất. Tổ chức xây dựng các điểm trình diễn hộ nông dân SXKD giỏi để phổ biến nhân ra diện rộng.
Các cấp Hội tổ chức ký kết và thực hiện chương trình phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Giao thông…; phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức ký kết các chương trình phối hợp hoạt động năm 2008 để hướng dẫn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống. Triển khai xây dựng các mô hình khuyến nông, khuyến ngư và tổ chức thực hiện các dự án: dự án hỗ trợ sản xuất phát triển ngành nghề triển khai ở 12 tỉnh, thành phố; dự án "Khuyến nông, lâm, ngư và phát triển sản xuất" tại 8 tỉnh, "Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hỗ trợ giảm nghèo và cán bộ các xã nghèo" tại các tỉnh miền núi; Trung ương Hội tiếp tục thực hiện 4 dự án quốc tế và triển khai mới 4 dự án: dự án “Nâng cao năng lực sản xuất chè hữu cơ”, ‘Truyền thông thay đổi hành vi về phòng chống cúm gia cầm”, “Kết nối nông dân sản xuất nhỏ với thị trường”, “Đào tạo nông dân phòng chống dịch lợn tai xanh”.
Trung ương Hội tổ chức triển khai xây dựng 36 mô hình trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản, chế biến, sản xuất muối ăn và nuôi trồng thuỷ sản tại 34 tỉnh, thành với 1.051 hộ tham gia, 1.100 hộ được tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ kinh phí triển khai mô hình.
Tiếp tục vận động xây dựng quỹ Hỗ trợ nông dân trong hệ thống Hội, chỉ đạo các tỉnh, thành Hội thu hồi và luân chuyển vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân. Sáu tháng đầu năm, Trung ương Hội đã thẩm định và phê duyệt 98 dự án với tổng số tiền là 9,528 tỷ đồng. Đến nay, tổng nguồn vốn đạt 371,557 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm cả nước vận động xây dựng được 62 tỷ đồng, đạt 177% kế hoạch (riêng thành phố Hồ Chí Minh là 50 tỷ đồng).
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch 2308 với Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp hội viên, nông dân vay hơn 13.495 tỷ đồng, thông qua 61.546 tổ vay vốn với gần 1,6 triệu thành viên tham gia. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục thực hiện chương trình uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Kết quả dư nợ đến ngày 30/4/2008 là hơn 12.611 tỷ đồng, tăng hơn 1.184 tỷ đồng so với cuối năm 2007 (đạt 39,49% chỉ tiêu kế hoạch) cho 2.000.681 hộ vay qua 68.369 tổ tiết kiệm vay vốn.
Thực hiện chương trình vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, 6 tháng đầu năm Trung ương Hội đã phê duyệt 10 dự án đến hạn thu hồi cho quay vòng số tiền 1.838 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 299 lao động.
Các cấp Hội chủ động phối hợp với ngành nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông tổ chức được 15.600 lớp tập huấn chuyển giao khoa học- kỹ thuật, hội thảo đầu bờ cho 2,6 triệu lượt hội viên, nông dân (đạt 43,3% kế hoạch năm). Chủ động phối hợp triển khai có hiệu quả công tác dạy nghề, tạo việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động cho hội viên, nông dân. Trung ương Hội tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống Trung tâm dạy nghề & HTVLND từ Trung ương đến địa phương. Đến nay 14 Trung tâm đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng, 38 trung tâm được đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác dạy nghề. Đồng thời, Trung ương Hội tích cực triển khai dự án “Tăng cường năng lực đào tạo nghề năm 2008” tại 25 tỉnh, thành phố. Vì vậy, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm về công tác dạy nghề có nhiều khởi sắc, đã tổ chức dạy nghề cho 95.500 người (đạt 53% kế hoạch năm); tư vấn và giới thiệu việc làm trong nước cho 13.500 người (đạt 54% kế hoạch năm).
Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình liên kết “4 nhà”, chủ động mở rộng các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp cung ứng vật tư, phân bón, cây, con giống, máy móc nông nghiệp… theo phương thức trả chậm, lãi suất thấp. 6 tháng đầu năm đã cung ứng hàng trăm ngàn tấn phân bón, vật tư nông nghiệp trị giá hàng chục tỷ đồng.
Trung ương Hội phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh & Xã hội, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục An toàn vệ sinh lao động tổ chức tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho nông dân; tổ chức 21 lớp tập huấn sử dụng và bảo quản máy nông nghiệp tại các tỉnh miền Trung và miền Nam.
Các cấp Hội phối hợp với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể vận động hội viên, nông dân đóng góp xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo”, tích cực tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau thông qua phổ biến kinh nghiệm làm ăn, cho mượn vốn, cung cấp giống cây, con, tạo việc làm tại chỗ... Kết quả hội viên, nông dân đã đóng góp được 1,9 triệu ngày công, 40 tấn lương thực trị giá hàng chục tỷ đồng, giúp cho 50.250 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Theo báo cáo sơ bộ, Hội Nông dân các cấp đã giúp cho 46.983 hộ thoát nghèo (đạt 23,5% kế hoạch). Tham gia xoá nhà tạm cho 5.200 hộ, trong đó Hội Nông dân trực tiếp xoá 1.200 nhà tạm (đạt 24% so với kế hoạch).
Phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu tiếp tục phát triển rộng khắp, ngày càng có hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống của nông dân.
2- Phong trào xây dựng gia đình nông dân văn hóa, tham gia xây dựng làng (ấp, bản), xã văn hóa:
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các cấp Hội tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia bằng các hoạt động cụ thể. Đã có 10,7 triệu hộ nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng làng, xã văn hóa… Vận động nông dân tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phòng chống các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, nghiện hút ma tuý; tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tích cực tham gia xây dựng hương ước, quy ước làng, xã. Nhiều địa phương đã tổ chức và hoạt động có hiệu quả Câu lạc bộ gia đình nông dân văn hoá, Câu lạc bộ gia đình nông dân hạnh phúc… Nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, mừng Đảng, mừng Xuân mới, các cấp Hội đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; đồng thời vận động nông dân đón Tết Mậu Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.
Trung ương Hội phối hợp Bộ Y tế tổ chức 6 cuộc hội thảo, tập huấn về tăng cường công tác truyền thông dân số, KHHGĐ tại 6 tỉnh, thành Hội cho 550 cán bộ Hội cơ sở; đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số và kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2006- 2010 tại 23 tỉnh, thành phố có mức sinh cao, chất lượng dân số còn thấp. Phối hợp với các bộ, ngành tổ chức nhiều chuyến giám sát, hỗ trợ kỹ thuật đối với các hoạt động của Hội Nông dân 7 tỉnh điểm tham gia dự án sức khoẻ sinh sản và bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Nhân tháng hành động vì trẻ em, các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, thăm hỏi, tặng quà các cháu thiếu nhi nhân dịp tổng kết năm học 2007- 2008 và Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách- xã hội giúp học sinh, sinh viên nghèo vay vốn. Trung ương Hội phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức buổi toạ đàm về chủ đề vai trò và trách nhiệm của nam nông dân trong việc thực hiện bình đẳng giới, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và xây dựng gia đình hạnh phúc nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Ngày dân số thế giới (11/7).
Công tác bảo vệ môi trường nông thôn ngày càng được các cấp Hội chú trọng. Trung ương Hội đã phối hợp với các nhà khoa học đi khảo sát thực trạng ô nhiễm môi trường ở một số vùng nông thôn: Hưng Yên, Bắc Cạn, Hoà Bình để chuẩn bị cho việc xây dựng một số mô hình điểm về nước sạch môi trường nông thôn năm 2008. Đồng thời phối hợp với Cục Thuỷ lợi- Bộ Nông nghiệp, tổ chức đoàn công tác liên ngành đi đánh giá kết quả xây dựng mô hình điểm về vệ sinh môi trường tại 2 tỉnh Đắc Lắc và Kon Tum. Phối hợp tổ chức 16 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng truyền thông về nước sạch và bảo vệ môi trường cho hơn 1.600 cán bộ chuyên trách các cấp Hội và hội viên nông dân; 36 tỉnh, thành Hội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức bảo vệ tài nguyên môi trường cho hơn 14.400 cán bộ, hội viên, nông dân; 8 tỉnh, thành Hội tổ chức cuộc thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường” ở cấp xã, tiến tới cuộc thi ở các cấp cao hơn.
3- Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Các cấp Hội chủ động phối hợp với các ngành chức năng vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng- an ninh trong tình hình mới; tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phòng, chống, tố giác tội phạm, bài trừ mê tín dị đoan ở địa bàn nông thôn. Tích cực tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, vận động con em hội viên, nông dân sẵn sàng lên đường nhập ngũ đạt chỉ tiêu giao. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã trích quỹ và phối hợp với các đoàn thể khác thăm hỏi, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ với hàng trăm ngàn xuất quà trị giá hàng tỷ đồng.
Trung ương Hội tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phối hợp với lực lượng công an vận động nông dân thực hiện Nghị quyết 09- NQ/CP của Chính phủ và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội về “Đẩy mạnh công tác Hội và phong trào nông dân vùng đồng bào có đạo” và Nghị quyết về “Hội Nông dân tham gia phát triển kinh tế- xã hội nông thôn vùng dân tộc và miền núi khó khăn giai đoạn 2005-2010".
Nhân dịp Tết Nguyên Đán, Thường trực Trung ương Hội đã tổ chức các đoàn công tác đi thăm hỏi và tặng quà cho hơn 200 gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sỹ, hộ nông dân nghèo ở các vùng, miền. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gần 18.000 hộ gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình hội viên nông dân nghèo, mỗi gia đình từ 150- 200 ngàn/gói quà Tết.
Các cấp Hội tích cực tuyên truyền vận động nông dân tham gia tự quản đường biên, mốc biên giới, chống xâm canh, xâm cư, lấn chiếm biên giới, nêu cao cảnh giác chống truyền đạo trái phép; thường xuyên nắm tình hình diễn biến an ninh chính trị và tích cực vận động, giáo dục, cảm hoá các đối tượng bị kẻ xấu lừa gạt, vi phạm pháp luật của Nhà nước gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo.
Đánh giá chung
6 tháng đầu năm 2008 có nhiều biến động so với cùng kỳ 2007 do thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài bất thường, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi xuất hiện trên diện rộng cùng với tình hình lạm phát, giá tiêu dùng tăng cao đã gây khó khăn cho sản xuất và đời sống của nông dân, song dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Chính phủ; các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân cả nước đã đoàn kết, hăng hái thi đua phấn đấu, vượt qua khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất và ổn định đời sống.
Điểm nổi bật trong công tác Hội 6 tháng đầu năm là công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp. Ban Thường vụ Trung ương Hội đã cùng với cấp uỷ địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tốt Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, thành phố bảo đảm kế hoạch đề ra. Đồng thời triển khai tốt các bước chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V: xây dựng dự thảo Báo cáo, Điều lệ sửa đổi, bổ sung; kế hoạch tuyên truyền…
Để tham gia xây dựng đề án "nông nghiệp, nông dân, nông thôn" trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khoá X), Ban Thường vụ Trung ương Hội đã chỉ đạo các cấp Hội tích cực nắm bắt tình hình nông nghiệp, nông thôn và tâm tư, nguyện vọng của nông dân. Tổ chức tốt buổi làm việc của của đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam với cán bộ chủ chốt của Trung ương Hội. Làm việc với các nhà khoa học, các chuyên gia về nông nghiệp, nông thôn, đi khảo sát thực tế cơ sở và tham gia đoàn công tác với Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tại một số địa phương để nắm bắt thực tiễn, trên cơ sở đó xây dựng xây dựng đề án “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong những năm vừa qua và phương hướng tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trình Bộ Chính trị. Những nội dung đề xuất của Hội đã được đưa vào đề án “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khoá X) sắp tới.
Công tác Hội và phong trào nông dân tiếp tục có bước phát triển và đạt kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, được thực hiện sâu rộng và kịp thời hơn. Trong đó chú trọng tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V. Trung ương Hội đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và tình hình kinh tế- xã hội của đất nước, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo các cấp Hội hưởng ứng tham gia kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì phát triển bền vững. Tổ chức tốt Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 26 và công văn số 1502 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 3 phong trào thi đua lớn của Hội. Công tác đào tạo, dạy nghề, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết việc làm nông dân trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế được các cấp Hội đặc biệt quan tâm. Triển khai xây dựng quy định tiêu chuẩn hộ nông dân giàu giai đoạn 2008- 2013.
Các chương trình phối hợp giữa tổ chức Hội với các Bộ, ngành; các chương trình phối hợp trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ phục vụ sản xuất được các cấp Hội quan tâm đẩy mạnh; chất lượng ngày càng nâng lên, mang lại hiệu quả thiết thực cho nông dân.
Những yếu kém, hạn chế:
Trong quá trình tổ chức Đại hội, một số tỉnh chưa làm tốt quy trình chuẩn bị, do vậy chương trình, thời gian và nội dung của Đại hội chưa thống nhất theo sự chỉ đạo của Trung ương Hội. Một số nơi chưa làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; chưa coi trọng công tác quy hoạch cán bộ nên khi tiến hành Đại hội bầu thiếu, chưa bảo đảm tiêu chuẩn về nhân sự.
Công tác tuyên truyền giáo dục nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, hội viên nông dân ở một số nơi chưa kịp thời nhất là đối với nông dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tình hình khiếu nại, tố cáo của nông dân ở một số nơi còn diễn biến phức tạp.
Một bộ phận cán bộ Hội các cấp năng lực, trình độ hạn chế, phong cách và phương pháp chậm đổi mới.
Công tác thi đua- khen thưởng ở một số nơi còn hình thức, chưa có tác dụng tích cực tạo động lực thúc đẩy phong trào nông dân.
Do tập trung thời gian vào Đại hội, một số tỉnh, thành Hội chưa đồng thời chú trọng triển khai nhiệm vụ năm 2008 nên kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua 6 tháng đầu năm đạt thấp. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của một số tỉnh, thành Hội chưa kịp thời, ảnh hưởng đến việc tổng hợp thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội.

 

Phần thứ hai
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008

 

I- NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN.
Sáu tháng cuối năm 2008 trong bối cảnh giá cả thị trường vẫn tiếp tục có những biến động, nhiều mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân đang có chiều hướng tăng cao; thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh bùng phát sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nông dân. Đồng thời phải tập trung tổ chức Đại hội Hội Nông dân tỉnh, thành phố hoàn thành trong quý III; chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V và triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; vì vậy các cấp Hội cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:
1. Tập trung chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh, thành phố hoàn thành trong quý III/2008, bảo đảm yêu cầu đề ra. Sau Đại hội, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết tới các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân. Kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy giúp việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành bảo đảm hoạt động có chất lượng từ tỉnh đến cơ sở.
Tập trung và tổ chức chuẩn bị tốt Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V; coi đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và có ý nghĩa sâu sắc đối với giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá- hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.
2. Hưởng ứng đợt phát động thi đua Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, các cấp Hội cần đẩy mạnh các phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội, đồng thời đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.
3. Các cấp Hội xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền hướng về Đại hội V Hội Nông dân Việt Nam, tạo khí thế phấn khởi trong cán bộ, hội viên, nông dân cả nước. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6, 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X); chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá IV). Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 100 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự và kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.
4. Tập trung chỉ đạo các cấp Hội xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V.
5. Tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì phát triển bền vững. Đẩy mạnh 3 phong trào thi đua lớn, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Hướng mạnh các hoạt động của Hội tham gia vào phát triển kinh tế- xã hội đất nước. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân về vốn, giống, máy móc, vật tư nông nghiệp và liên kết "4 nhà"; tích cực vận động hội viên, nông dân tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn trong tình hình lạm phát hiện nay.
6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 26 và công văn số 1502 của Thủ tướng Chính phủ; tích cực phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nông dân, làm tốt công tác tiếp dân ở các cấp Hội.
7. Triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án năm 2008, bảo đảm yêu cầu, thời gian, đúng quy định Nhà nước. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Hội chợ triển lãm và xúc tiến thương mại tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam.
8. Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn hộ nông dân giàu giai đoạn 2008- 2013; Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm nông dân và Hội nghị tổng kết 5 năm công tác bảo vệ môi trường nông thôn.
II- BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
1- Bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và các Nghị quyết của Hội. Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện toàn diện có hiệu quả và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh và công tác xây dựng Hội 6 tháng cuối năm 2008.
2- Các cấp Hội tích cực, chủ động, sáng tạo tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trên các lĩnh vực, làm tốt công tác thi đua- khen thưởng, động viên, khen thưởng kịp thời những điển hình nhân tố mới, góp phần nâng cao chất lượng công tác Hội và các phong trào nông dân.
3- Tăng cường công tác kiểm tra và thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân để kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước có những chủ trương, chính sách phù hợp.
Phát huy những kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm, các cấp Hội tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu thi đua năm 2008, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2008./.
BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG HỘI

TIN BÀI KHÁC
Arrow1 Nội dung phát động thi đua: Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng” 5 năm (2007 - 2012).