Mn-thu-hcm
Mn-bangvang
Mn-khenthuong-tw
Mn-khenthuong-hoi
Mn-kyniemchuong
Mn-cothidua
Mn-chiensithidua
Mn-bangkhen
Mn-khenthuong-khac

GALLERY

Hoi-nghi-db-lan1
Đại hội đại biểu lần thứ 1
Hoinghi-db-lan2
Đại hội đại biểu lần thứ 2
Trungtam-nghiencuu
Mn-thu-cua-cthoi
Mn-van-ban-thi-dua
Mn-van-ban-chung
Mn-van-ban-hoind
Mn-phongtraothidua
Mn-thidua
Mn-mohinh
Mn-guong-dien-hinh
Mn-huongdan
Mn-hoso
Mn-hoso-gui-di
Mn-hoso-tiepnhan
Mn-hoidap
Gtstkh
Thư gửi Nông dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thi đua canh tác


Cùng đồng bào Nông dân toàn quốc, từ ngày phát động phong trào toàn dân canh tác mọi người đều nỗ lực thi đua cày cấy, trồng trọt. Nhờ đó mà năm ngoái, mặc dù thiên tai (lũ, hạn), nhân họa (giặc phá hoại) nhưng kết quả luơng thực vẫn đủ nuôi dân cùng bộ đội ta và bộ đội ta đã thắng lợi to.
Năm nay kháng chiến tiến mạnh hơn nữa. chúng ta phải chuẩn bị lương thực đầy đủ hơn nữa.
Muốn đánh thắng thì quân và đân phải ăn no, muốn ăn no thì phải có nhiều lương thực, muốn nhiều lương thực thì phải cày cấy nhièu, phải chịu khó bón phân, làm cỏ.
“Thực túc thì binh cường”
Chiến sĩ ở trước mặt trận thi đua giết giặc lập công thì đồng bào ở địa phương phải thi đua tăng gia sản xuất.
Ruộng rẫy là chiến trường
Cày cuốc là vũ khí
Nhà nông là chiến sĩ
Hậu phương thi đua với tiền phương.
Ví dụ: Mùa năm ngoái được 10 tạ. Mùa năm nay ta phải làm cho dược 12, 13 tạ. Mùa năm nay phải là 1 mùa thắng lợi.
Khi thi đua thì đồng bào nhà nông phải giúp đỡ nhau bằng mọi cách để cùng nhau tiến bộ. Cán bộ chính quyền và các đoàn thể, nhất là Nông hội cần phải đi sát với dân, đôn đốc và giúp đỡ dân về mọi mặt.
Tôi hứa rằng, chính phủ sẽ khen thưởng xứng đáng những đồng bào thi đua có kết quả trội nhất.
Thế là thi đua tăng gia sản xuất là đã ích cho nước, lại lợi cho mình.
Tôi chắc rằng: Với lòng nồng nàn yêu nước và chí kiên quyết của đồng bào, mùa này nhất định là 1mùa thắng lợi.
Chào thân ái và quyết thắng!

Tháng Giêng Tân Mão (tháng 2 - 1951)
Hồ chí Minh.