Mn-thu-hcm
Mn-bangvang
Mn-khenthuong-tw
Mn-khenthuong-hoi
Mn-kyniemchuong
Mn-cothidua
Mn-chiensithidua
Mn-bangkhen
Mn-khenthuong-khac

GALLERY

Hoi-nghi-db-lan1
Đại hội đại biểu lần thứ 1
Hoinghi-db-lan2
Đại hội đại biểu lần thứ 2
Trungtam-nghiencuu
Mn-thu-cua-cthoi
Mn-van-ban-thi-dua
Mn-van-ban-chung
Mn-van-ban-hoind
Mn-phongtraothidua
Mn-thidua
Mn-mohinh
Mn-guong-dien-hinh
Mn-huongdan
Mn-hoso
Mn-hoso-gui-di
Mn-hoso-tiepnhan
Mn-hoidap
Gtstkh
Nội dung phát động thi đua nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Cách đây 60 năm, ngày 11/6/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thực hiện lời kêu gọi thiêng liêng của Người, ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến; hàng triệu nông dân đã tích cực tham gia các phong trào “ diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”, “ Bình dân học vụ”, “ Hũ gạo kháng chiến”… đóng góp sức người, sức của phục vụ tiền tuyến góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào Nông dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008.

Thực hiện chương trình công tác năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2008 đạt những kết quả sau:

Nội dung phát động thi đua: Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng” 5 năm (2007 - 2012).

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng do Hội Nông dân Việt Nam và Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động từ năm 1988 đến nay, đã và đang trở thành một trong những phong trào hành động cách mạng sôi nổi, sâu rộng, có hiệu quả thiết thực đối với cán bộ, hội viên, nông dân cả nước trong thời kỳ đổi mới.