Title_left TÀI TRỢ QUỸ MÃI MÃI TUỔI 20 Title_right
Line_short
Banner-baochi-2018
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC - CÁ NHÂN TÀI TRỢ QUỸ
# Người tài trợ Địa chỉ Số tiền (1000đ) Ngày nhập
TÀI TRỢ QUỸ MÃI MÃI TUỔI 20
Xin gửi TK số: 052-110-041-6007
Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Lý Nam Đế
Số 14C Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội