Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
DANH SÁCH TỔ CHỨC - CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU
Nguyenlai Arrow3 GS.TS Nguyễn Lai

Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Nguyenhuuvui Arrow3 GS.TS Nguyễn Hữu Vui

Nguyên Chủ nhiệm Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Ngothithuan Arrow3 GS.TS Ngô Thị Thuận

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Ngothechi Arrow3 GS.TS Ngô Thế Chi

Giám đốc Học viện Tài chính
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Lephuoclong Arrow3 Ông Lê Phước Long

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Lehongsam Arrow3 Bà Lê Hồng Sâm

Nguyên Giảng viên Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Hà Nội.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Lamminhtriet Arrow3 GS.TS Lâm Minh Triết

Nguyên Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Hoangtrongphien Arrow3 GS.TS Hoàng Trọng Phiến

Nguyên Giảng viên Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xãhội và Nhân văn.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Hanvankhan Arrow3 PGS.TS Hán Văn Khẩn

Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Duongthimai Arrow3 GS.TS Dương Thị Mai (Mai Trần Ngọc Tiếng)

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Sài Gòn, GS khoa Sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Dotrancat Arrow3 GS.TS Đỗ Trần Cát

Giảng viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Dinhvanhoang Arrow3 GS.TS Đinh Văn Hoàng

Nguyên Chủ nhiệm bộ môn, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Dinhvanduc Arrow3 GS.TS Đinh Văn Đức

Chủ nhiệm bộ môn Lý luận ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Dangxuandinh Arrow3 Ông Đặng Xuân Đỉnh

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Dangvantam Arrow3 Ông Đặng Văn Tám

Hiệu trưởng Trường Trung cấp An ninh Nhân dân 1, Bộ Công an.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Page_arrowTrang  4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13