Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
DANH SÁCH TỔ CHỨC - CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU
Phanhuudat Arrow3 GS.TS Phan Hữu Dật

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Phanducchinh Arrow3 PGS.TS Phan Đức Chính

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Phamquytu Arrow3 GS.TS Phạm Quý Tư

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội -Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Phamngocthao Arrow3 GS.TS Phạm Ngọc Thao

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Phamkyanh Arrow3 GS.TS Phạm Kỳ Anh

Giám đốc Trung tâm tính toán hiệu năng cao, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Nguyenxuanhoe Arrow3 Ông Nguyễn Xuân Hoè

Nguyên Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm giáo dục sinh thái và Môi trường Ba Vì.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Nguyentronguyen Arrow3 GS.TS Nguyễn Trọng Uyển

Nguyên Giảng viên cao cấp, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Nguyenthuthanh Arrow3 PGS.TS Nguyễn Thủ Thanh

Phó Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân, Bộ Công an.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Nguyenthuahop Arrow3 GS.TS Nguyễn Thừa Hợp

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Nguyenthitram Arrow3 PGS.TS Nguyễn Thị Trâm

Nguyên Phó Viện trưởng Viện Sinh học nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Nguyenthiengiap Arrow3 GS.TS Nguyễn Thiện Giáp

Chủ nhiệm bộ môn Việt ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Nguyenthanhthuy Arrow3 Bà Nguyễn Thanh Thuý

Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Múa Việt Nam.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Nguyentaican Arrow3 GS.TS Nguyễn Tài Cẩn

Nguyên Giảng viên Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Nguyenquochung Arrow3 PGS Nguyễn Quốc Hùng

Nguyên Giảng viên Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Nguyenlanviet Arrow3 GS.TS Nguyễn Lân Việt

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Page_arrowTrang  3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12