Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
DANH SÁCH TỔ CHỨC - CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU
Nguyenngochoa Arrow3 Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hoà

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 1996

Leminhtam Arrow3 Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Tâm

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.
Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 1996

Hoangvansao Arrow3 Thạc sĩ Hoàng Văn Sao

Phó chủ nhiệm khoa Hành chính nhà nước Trường Đại học Luật Hà Nội
Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2000

Vonanglac Arrow3 PGS.TS Võ Năng Lạc

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Truongbien Arrow3 PGS.TS Trương Biên

Nguyên Giảng viên cao cấpTrường Đại học Mỏ - Địa chất.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Tranxuantinh Arrow3 Ông Trần Xuân Tịnh

Giám đốc Học viện Biên phòng, Bộ Quốc phòng.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Tranvantan Arrow3 Ông Trần Văn Tấn

Nguyên Giảng viên cao cấp Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Tranvannhan Arrow3 GS.TS Trần Văn Nhân

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Tranvanhuynh Arrow3 GS.TS Trần Văn Huỳnh

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Tranthiluyen Arrow3 GS.TS Trần Thị Luyến

Giảng viên khoa Chế biến Trường Đại học Nha Trang.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Tranngocloi Arrow3 Ông Trần Ngọc Lợi

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Tranhuumanh Arrow3 PGS.TS Trần Hữu Mạnh

Giảng viên cao cấp khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh-Mỹ, Trường Đại học Ngoại ngữ.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Thaivanlong Arrow3 Ông Thái Văn Long

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Phunghongquy Arrow3 Bà Phùng Hồng Quỳ

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Phansian Arrow3 PGS.TS Phan Sỹ An

Nguyên Trưởng bộ môn Y Vật lý, Trường Đại học Y Hà Nội.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Page_arrowTrang  2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11