Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
DANH SÁCH TỔ CHỨC - CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU
Nhnn&ptnt Arrow3 Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Hà Tây

Danh hiệu Anh hùng Lao động TKĐM năm 2000

Nhnn&ptnt Arrow3 Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT tỉnh An Giang

Danh hiệu Anh hùng Lao động TKĐM năm 2001

Nhnn&ptnt Arrow3 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Danh hiệu Anh hùng Lao động TKĐM năm 2003

Nganhangngoaithuong Arrow3 Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Đồng Nai - Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Danh hiệu Anh hùng Lao động TKĐM năm 2005

Nganhangdautuvaptvn Arrow3 Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam.

Danh hiệu Anh hùng Lao động TKĐM năm 2000

Nganhangcongthuong Arrow3 Chi nhánh Ngân hàng Công thương KCN Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Danh hiệu Anh hùng Lao động TKĐM năm 2003

Nganhangcongthuong Arrow3 Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khu vực Đống Đa, TP. Hà Nội

Danh hiệu Anh hùng Lao động TKĐM năm 2003

Nganhangcongthuong Arrow3 Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Đồng Nai

Danh hiệu Anh hùng Lao động TKĐM năm 2003

Mayviettien Arrow3 Công ty May Việt Tiến thuộc Tổng công ty Dệt – May Việt Nam.

Danh hiệu Anh hùng Lao động TKĐM năm 2000

 

Kimloaimauthainguyen Arrow3 Công ty TNHH Nhà nước MTV Kim loại màu Thái Nguyên

Phường Phúc Xá, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất

Hoangthach Arrow3 Phòng Điều hành trung tâm - Công ty Xi măng Hoàng thạch, Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Danh hiệu Anh hùng Lao động TKĐM

Hoangthach Arrow3 Công ty Xi măng Hoàng Thạch - Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Danh hiệu Anh hùng Lao động TKĐM năm 2000, 2005

Hoachatlamthao Arrow3 Công ty Super Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Huân chương Hồ Chí Minh

Hoachatlamthao Arrow3 Công ty Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất

Hoachatlamthao Arrow3 Công ty Super Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Page_arrowTrang  1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10