Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
CupvangTritueVN GIẢI THƯỞNG TRÍ TUỆ VIỆT NAM

Cuộc thi sản phẩm phần mềm “Trí tuệ Việt Nam” nhằm phát hiện và khuyến khích các tài năng trẻ sáng tạo, phát triển những sản phẩm công nghệ thông tin có tính sáng tạo và tính ứng dụng cao trong cuộc sống phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước. Mặc dù Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế nhưng ngành công nghệ thông tin được coi là phát triển, theo kịp với sự tiến bộ chung của nhân loại. Đó là niềm tự hào và cũng là thách thức không nhỏ đối với Việt Nam nói chung và ngành công nghệ thông tin nói riêng. Bắt đầu cuộc thi từ năm 2000, đến nay Giải thưởng thường niên “Trí tuệ Việt Nam” đã góp phần đưa công nghệ thông tin Việt Nam ngày càng phát triển, gây tiếng vang lớn trong giới trẻ và cộng đồng người Việt. Nét đặc biệt trong cuộc thi năm 2007 với thông điệp cuộc thi “Khởi đầu sự nghiệp của bạn” chính là việc thành lập Hội đồng đầu tư là những nhà đầu tư tài chính làm việc độc lập với Ban giám khảo, nhằm phát hiện những sản phẩm có khả năng thương mại hoá cao và ra các quyết định đầu tư. Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi còn khuyến khích các thí sinh đã từng dự thi “Trí tuệ Việt Nam” từ năm 2000 phát triển các phương án kinh doanh dựa trên sản phẩm dự thi của mình. Đây là cơ hội giúp các sản phẩm đã từng dự thi “Trí tuệ Việt Nam” được ứng dụng rộng rãi.
1. Đơn vị tổ chức
- Báo Lao Động.
- Đài Truyền hình Việt Nam.
- Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT.
2. Đối tượng dự thi
- Là người có quốc tịch Việt Nam hoặc là người có quốc tịch nước ngoài nhưng có gốc Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập ở trong nước và ở nước ngoài.
- Người dự thi (thí sinh) có thể dự thi với tư cách cá nhân hoặc với tư cách theo nhóm. Ban Tổ chức khuyến khích dự thi theo nhóm.
- Người dự thi có độ tuổi dưới 30 (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi).
- Cá nhân hoặc nhóm dự thi phải có e-mail riêng để liên lạc với Ban Tổ chức.
- Người dự thi thuộc trường hợp khuyết tật cần có người đại diện để liên lạc và/hoặc giúp đỡ.
3. Sản phẩm dự thi
- Sản phẩm dự thi là một trong các dạng sau: Thiết kế - Sản phẩm hoàn thiện.
- Ban Tổ chức khuyến khích dự thi những sản phẩm hoàn thiện có khả năng thương mại và/hoặc tính ứng dụng cao, các sản phẩm phục vụ học tập và giải trí; khuyến khích phát triển các ứng dụng dựa trên các thư viện (mã nguồn, công cụ, phần mềm, thành phần…) miễn phí và nguồn mở để phát triển sản phẩm.
- Sản phẩm dự thi đã đăng ký bản quyền thì cá nhân hoặc nhóm dự thi phải đứng tên tác giả. Trường hợp bản quyền thuộc quyền sở hữu của một tổ chức thì trong Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả đó phải ghi rõ tác giả bản quyền là cá nhân hoặc nhóm có sản phẩm dự thi.
- Sản phẩm dự thi nếu có sử dụng mã nguồn mở phải ghi rõ xuất xứ và phải tuân thủ tập quán chung về sử dụng mã nguồn mở. Đối với những sản phẩm dự thi này không ghi rõ mã nguồn mở sẽ bị loại khỏi cuộc thi.
- Những sản phẩm dự thi được phát triển trên cơ sở sản phẩm của người khác phải được sự đồng ý bằng văn bản của tác giả. Những sản phẩm vi phạm bản quyền của tác giả khác không được dự thi.
4. Quyền lợi của thí sinh và cơ cấu giải thưởng
Cá nhân, nhóm vào vòng chung khảo sẽ được mời về Hà Nội để bảo vệ sản phẩm và nhận giải thưởng. Đối với nhóm có sản phẩm vào vòng chung khảo, Ban Tổ chức sẽ đài thọ 02 vé máy bay khứ hồi nội địa cho một nhóm (đối với mỗi nhóm có thành viên ở trong nước) và 01 vé máy bay khứ hồi quốc tế (đối với mỗi nhóm có thành viên ở nước ngoài). Chi phí ăn ở và đi lại tại Hà Nội sẽ do Ban Tổ chức đài thọ cho các thí sinh không ở Hà Nội.
Giải thưởng gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, một số giải đặc biệt và phần thưởng khác (Trị giá của các giải này có phụ lục kèm theo).
5. Quy trình chọn sản phẩm để đầu tư
Ban tổ chức cuộc thi kêu gọi các thí sinh, nhóm thí sinh, bên cạnh việc phát triển sản phẩm phần mềm dự thi "Trí tuệ Việt Nam", xây dựng phương án kinh doanh đối với sản phẩm của mình.
Ban sơ thẩm lựa chọn phương án kinh doanh của 10 sản phẩm trong số các sản phẩm dự thi "Trí tuệ Việt Nam" (kể cả các sản phẩm đã từng dự thi các năm trước đó), hỗ trợ các tác giả phát triển phương án kinh doanh.
Các phương án kinh doanh của 10 sản phẩm dự thi sẽ được các tác giả, nhóm tác giả thuyết trình trước Hội đồng đầu tư.
Các thành viên Hội đồng đầu tư biểu quyết hoặc chấm điểm các phương án kinh doanh theo tiềm năng đầu tư. Không nhất thiết phải đầu tư mà nhằm tôn vinh phương án kinh doanh, khuyến cáo cho các nhà đầu tư.
Giải thưởng đối với các phương án kinh doanh chính là các quyết định đầu tư của Chủ tịch Hội đồng đầu tư hoặc các thành viên của Hội đồng đầu tư. Giá trị đầu tư phụ thuộc vào nhu cầu tài chính của các phương án kinh doanh và tính khả thi của các phương án kinh doanh này. Kinh phí đầu tư do Chủ tịch Hội đồng đầu tư và các thành viên của Hội đồng đầu tư đảm trách.
Ngoài ra, tùy theo điều kiện của từng năm, Ban tổ chức sẽ trao các giải vườn ươm doanh nghiệp, khởi nghiệp … (do các nhà tài trợ cung cấp) cho các dự án được Hội đồng đầu tư đánh giá cao nhất.
6. Quy trình xét giải
6.1 Vòng sơ khảo
Thư ký HĐGK có trách nhiệm triệu tập họp các thành viên Hội đồng sơ khảo ngay sau khi tập hợp xong danh sách dự thi và các bản miêu tả sản phẩm dự thi.
Thư ký HĐGK sẽ phân công các thành viên Hội đồng sơ khảo lựa chọn sơ bộ trên những tiêu chí của Ban Tổ chức (Bảng thang điểm kèm theo). Mỗi thành viên Hội đồng sơ khảo sẽ chấm khoảng từ mười (10) đến hai mươi (20) sản phẩm dự thi, trong thời hạn theo yêu cầu của Thư ký HĐGK.
Dựa trên kết quả chấm sơ bộ (vòng một sơ khảo), Thư ký Ban giám khảo sẽ đề xuất danh sách các sản phẩm dự thi để xét vào vòng hai sơ khảo. Hội đồng sơ khảo sẽ họp (vòng hai sơ khảo) để lựa chọn trong những sản phẩm dự thi được đề xuất xét chọn vào vòng chung khảo. Quy trình lựa chọn sẽ do Thư ký HĐGK quyết định trên cơ sở tham khảo ý kiến của các thành viên trong Hội đồng sơ khảo.
Kết quả vòng sơ khảo (tên cá nhân hoặc nhóm dự thi và nội dung sơ lược của bản miêu tả sản phẩm được vào vòng chung khảo) sẽ được đăng tải trên Báo Lao Động và website của Ban Tổ chức.
Giải quyết khiếu nại kết quả vòng sơ khảo.
6.2 Vòng chung khảo
Những thành viên Hội đồng chung khảo có trách nhiệm rà soát danh sách những thí sinh vào vòng chung khảo.
Chủ tịch HĐGK chủ trì Hội đồng chung khảo, quyết định quy trình và lịch làm việc của HĐGK, danh sách những chuyên gia được mời và các vấn đề quan trọng khác của vòng chung khảo.
Ban Tổ chức sẽ tạo mọi điều kiện cho thí sinh chuẩn bị vào vòng chung khảo, như cử chuyên gia giúp đỡ thí sinh hoàn thiện sản phẩm phần mềm dự thi, tư vấn cho thí sinh trình bày sản phẩm dự thi và trả lời các câu hỏi của HĐGK…
Mỗi nhóm vào vòng chung khảo sẽ cử một người làm trưởng nhóm. Từng cá nhân hoặc nhóm dự thi trình bày sản phẩm dự thi trước Hội đồng Giám khảo theo thứ tự bốc thăm. Sau khi nghe xong phần trình bày của các cá nhân hoặc nhóm có sản phẩm dự thi vào vòng chung khảo và nghe họ trả lời các câu hỏi liên quan đến sản phẩm dự thi, nghe nhận định của chuyên gia thẩm định về tính ứng dụng và khả năng thương mại của sản phẩm dự thi, mỗi thành viên Ban giám khảo sẽ quyết định số điểm của riêng mình cho mỗi sản phẩm dự thi vào vòng chung khảo theo thang điểm của Ban Tổ chức và trao cho Thư ký của Ban Tổ chức (sau đây gọi là Thư ký BTC)
Trong buổi xét lần cuối cùng, nếu cần thiết HĐGK có thể mời thí sinh có sản phẩm được xét trình bày thêm. Sau khi thảo luận, các thành viên HĐGK sẽ chấm lần cuối những sản phẩm này và kết quả chấm sẽ được trao cho Thư ký BTC. Chủ tịch HĐGK và Thư ký BTC sẽ kiểm kết quả chấm lần cuối và niêm phong kết quả. Đối với những giải đặc biệt hoặc các phần thưởng khác, BTC sẽ xem xét trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch HĐGK và Thư ký HĐGK.
7. Thủ tục đăng ký dự thi
Đơn đăng ký sản phẩm dự thi theo mẫu của Ban Tổ chức, gửi đến địa chỉ Ban Tổ chức cuộc thi Trí tuệ Việt Nam kèm theo mẫu. Thí sinh cũng có thể nộp đơn đăng ký sản phẩm dự thi qua email, fax. Việc đăng ký mang giá trị tham khảo nhằm giúp BTC chuẩn bị tốt cho công tác chấm giải.
Thí sinh gửi sản phẩm dự thi về Ban Tổ chức trong vòng một (01) tháng kể từ ngày BTC có thông báo trên Báo Lao động và đăng trên website của BTC, tính theo dấu bưu điện gửi đi. Sản phẩm dự thi gửi về địa chỉ nêu tại điều 2.4.
Nội dung sản phẩm dự thi cần được trình bày ngắn gọn, súc tích trong bản miêu tả sản phẩm dự thi. Sản phẩm dự thi, bản miêu tả sản phẩm dự thi cũng có thể gửi cùng lúc với đơn đăng ký sản phẩm dự thi. Sản phẩm dự thi (CD-Rom và các thiết bị phần cứng đi kèm) phải được nộp trực tiếp tại địa chỉ nêu tại điều 2.4 hoặc qua đường chuyển thư bảo đảm.
8. Thực hiện Quy chế này sẽ được đăng tải trên website chính thức của cuộc thi tại địa chỉ: www.quytrituevietnam.org.vn. Các thí sinh, thành viên Hội đồng sơ khảo, thành viên Hội đồng chung khảo và những người liên quan khác có trách nhiệm đọc kỹ và tuân theo các quy định của Quy chế và Thể lệ này.
16.3 Hàng năm, BTC sẽ ban hành Phụ lục chi tiết hoá Quy chế này để thực hiện riêng cho cuộc thi năm đó và nội dung của Phụ lục này cũng được đăng trên website.
8. Liên hệ giải thưởng
Báo lao động

Địa chỉ: Số 167/15 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04 - 533 0305 (ext: 143)
Fax: 04 - 533 2816

Công ty CP Phát triển đầu tư công nghệ FPT

Địa chỉ: Số 22C Giảng Võ - Hà Nội
Điện thoại: 04 - 266 0797
Địa chỉ Email: trituevietnam@laodong.com.vn
Website: www.quytrituevietnam.org.vn

* Trên cơ sở của “Quy chế và thể lệ cuộc thi Trí Tuệ Việt Nam”, các thí sinh, thành viên Hội đồng sơ khảo, thành viên Hội đồng chung khảo và những người liên quan khác có trách nhiệm đọc kỹ và tuân theo các quy định của Quy chế và Thể lệ này. Hàng năm, BTC sẽ ban hành Phụ lục chi tiết hoá Quy chế này để thực hiện riêng cho cuộc thi năm đó và nội dung của Phụ lục này cùng những thông tin cần thiết khác về cuộc thi của BTC sẽ được đăng trên website:www.quytrituevietnam.org.vn
(Nguồn thông tin về Giải thưởng Trí Tuệ Việt Nam được tổng lược, trích dẫn từ website www.quytrituevietnam.org.vn và sự cung cấp thông tin của các cá nhân được trao giải thưởng).
Ban biên tập Cổng thông tin trân trọng cám ơn và mong nhận được sự hợp tác cung cấp thông tin thường xuyên về giải thưởng từ Hội đồng giải thưởng, Báo Lao động, Công ty CP Phát triển Đầu tư công nghệ FPT và sự cung cấp thông tin về Hồ sơ thành tích của các tổ chức, cá nhân đã vinh dự nhận được giải thưởng ý nghĩa này.
Đồng thời, Ban biên tập đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và các cá nhân... hoạt động trong lĩnh vực CNTT hợp tác cung cấp các thông tin về các hình thức khen thưởng, giải thưởng và hồ sơ thành tích đã đạt được phù hợp với các hình thức thi đua khen thưởng cấp nhà nước, các giải thưởng trên Cổng thông tin “Thi đua khen thưởng – Giải thưởng Việt Nam”.

Trân trọng!