Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Logogiaithuongsaokhe GIẢI THƯỞNG SAO KHUÊ

Giải thưởng Sao Khuê là giải thưởng hàng năm do Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (VINASA) xét trao tặng cho các tập thể, tổ chức và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm và công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam. Ra đời năm 2003, Giải thưởng đã có tác dụng cổ vũ, động viên rất lớn đối với những tập thể, cá nhân tâm huyết đang góp phần xây dựng ngành công nghiệp phần mềm non trẻ của Việt Nam. Từ năm năm trước, đối tượng nhận giải thưởng được mở rộng tới các sản phẩm và dịch vụ của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam, qua đó Giải thưởng Sao Khuê không dừng lại ở mục đích tôn vinh các điển hình tốt trong ngành công nghiệp phần mềm, mà được nâng lên trở thành hoạt động quảng bá, tuyên truyền lớn nhất của ngành phần mềm Việt Nam, có vai trò định hướng thị trường ứng dụng cũng như cho ngành phần mềm, đưa ra các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao, thiết thực phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
1. Mục đích - ý nghĩa
- Tôn vinh các đơn vị, các tổ chức, các cá nhân có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển ngành công nghiệp phần mềm và công nghệ thông tin Việt Nam.
- Phát hiện, biểu dương, quảng bá các doanh nghiệp, các sản phẩm và dịch vụ phần mềm tiêu biểu của Việt Nam
- Phổ biến các kinh nghiệm thành công, các tấm gương tiêu biểu trong phát triển và ứng dụng phần mềm, góp phần vào sự phát triển của toàn xã hội.
2. Cơ quan thực hiện
Cơ quan chỉ đạo và bảo trợ: Ban chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin (CNTT) và Bộ Thông tin và Truyền thông.
Đơn vị tổ chức: Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (VINASA)
3.
Đối tượng
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong khai thác, ứng dụng, phát triển CNTT, trong sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm, góp phần quan trọng vào sự phát triển của công nghiệp phần mềm và công nghệ thông tin Việt Nam. Các đối tượng cụ thể được xem xét theo 2 nhóm:
Nhóm 1: Các tổ chức, tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển ngành công nghiệp phần mềm và CNTT Việt Nam. Giải thưởng được trao theo từng nhóm lĩnh vực: hoạch định chính sách, ứng dụng CNTT, tuyên truyền,... Các lĩnh vực xét trao giải và số lượng giải thưởng do Ban chấp hành VINASA qui định tuỳ theo t́nh h́nh thực tế hàng năm, nhưng mỗi lĩnh vực trao tối đa không quá 3 giải.
Nhóm 2: Các doanh nghiệp phần mềm và các sản phẩm, dịch vụ phần mềm.
- Các doanh nghiệp được xem xét trao giải theo các lĩnh vực: xuất khẩu, qui tŕnh chất lượng trong sản xuất,... Các sản phẩm phần mềm được xem xét trao giải theo các lĩnh vực ứng dụng. Danh mục các lĩnh vực xét trao giải và số lượng giải thưởng do Ban chấp hành VINASA qui định tuỳ theo t́nh h́nh thực tế hàng năm, nhưng mỗi lĩnh vực trao tối đa không quá 3 giải.
- Các sản phẩm phần mềm mới của Việt Nam được xem xét riêng, không chia theo lĩnh vực, số lượng trao tối đa 10 giải thưởng. Sản phẩm phần mềm mới là sản phẩm đă hoàn thiện và đă chính thức phát hành ra thị trường, nhưng chưa quá 12 tháng.
- Các sản phẩm và dịch vụ phần mềm nước ngoài tiêu biểu được ứng dụng tại Việt Nam: trao tối đa 5 giải thưởng cho các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ phần mềm của nước ngoài được ứng dụng hiệu quả nhất tại Việt Nam.
4. Hình thức giải thưởng
- Cúp Giải thưởng Sao Khuê
- Bằng chứng nhận giải thưởng
- Bằng khen của Bộ Bưu chính - Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).
5. Một số quyền lợi và chế độ cho đối tượng đoạt giải:
Với nhóm 1:
- Được lưu danh trân trọng trong Sổ Vàng truyền thống ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam do VINASA lập và lưu hành.
- Được mời tham dự các sự kiện xã hội quan trọng của ngành phần mềm do VINASA tổ
- Được đề cử, giới thiệu tham gia các giải thưởng, các hình thức khen thưởng khác ở trong nước và quốc tế.
Với nhóm 2:
- Quyền sử dụng, khai thác thương mại biểu trưng và danh hiệu Sao Khuê trong các hoạt động kinh doanh, tiếp thị.
- Các sản phẩm phần mềm được quyền mang lôgô Giải thưởng Sao Khuê trong giao diện và trên bao bì.
- Được tham gia và thụ hưởng các lợi ích từ hoạt động truyền thông, quảng bá cho giải thưởng và các đơn vị đoạt giải do VINASA phối hợp cùng các cơ quan báo chí tiến hành liên tục quanh năm.
- Thông tin về các doanh nghiệp và phần mềm đoạt giải được giới thiệu chi tiết và tiếp thị miễn phí 1 năm trên website của VINASA, được tạo đường link đến website riêng của doanh nghiệp và sản phẩm (nếu có website riêng), đồng thời được VINASA in trên đĩa CD phát tặng rộng rãi cho các đối tác, các khách hàng tiềm năng.
- Doanh nghiệp và sản phẩm đoạt giải được VINASA ưu tiên giới thiệu tư vấn cho đối tác và người sử dụng, được ưu tiên tham gia các đoàn xúc tiến thương mại nước ngoài có hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước.
- Doanh nghiệp có giải pháp và sản phẩm đoạt giải được VINASA hỗ trợ, phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên đề cho các đối tượng khách hàng tiềm năng ở trong và ngoài nước.
5. Tiêu chí xét trao giải
- Các đối tượng được trao tặng giải thưởng phải thực sự tiêu biểu, có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam, đồng thời đáp ứng tốt nhất các tiêu chí b́nh chọn của giải thưởng.
- Các tiêu chí b́nh chọn cụ thể để xét trao giải do Ban chấp hành VINASA ban hành hằng năm cho từng lĩnh vực xét trao giải tuỳ theo điều kiện và yêu cầu thực tế.
6. Quy trình bình chọn
Qui trình bình chọn giải thưởng:
Qui trình bình chọn giải thưởng gồm 3 bước cơ bản: Đề cử và đăng ký tham dự; bình chọn sơ tuyển; Bình chọn chung tuyển.
Đề cử và đăng ký tham dự giải thưởng:
- Đối tượng thuộc nhóm 1 cần có sự đề cử của các cơ quan, đơn vị (cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, các Hiệp hội,...). Đơn vị đề cử cần lập hồ sơ và có công văn đề cử gửi tới Ban tổ chức giải thưởng trong thời hạn qui định.
- Đối tượng là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc nhóm 2 cần có hồ sơ và đơn đăng ký làm theo mẫu gửi tới Ban tổ chức giải thưởng trong thời hạn qui định.
Bình chọn sơ tuyển giải thưởng:
- Hội đồng sơ tuyển giải thưởng Sao Khuê do VINASA thành lập để thực hiện công tác bình chọn sơ tuyển giải thưởng. Hội đồng có nhiệm vụ tuyển chọn từ các hồ sơ đăng kư và đề cử các hồ sơ tốt nhất để đưa vào vòng chung tuyển.
- Tuỳ theo điều kiện cụ thể, Hội đồng sơ tuyển có thể tổ chức khảo sát, thẩm định thực tế các đối tượng đă được b́nh chọn qua vòng sơ tuyển để lấy thêm thông tin phục vụ cho ṿng b́nh chọn chung tuyển.
Bình chọn chung tuyển giải thưởng:
- Hội đồng bình chọn toàn quốc giải thưởng Sao Khuê có thành phần gồm đại diện Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT, Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, VINASA, các cơ quan báo chí và một số cơ quan liên quan. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức bình chọn chung tuyển các hồ sơ đă qua vòng sơ tuyển để chọn ra các đối tượng tiêu biểu nhất nhận giải thưởng Sao Khuê.Văn phòng VINASA là cơ quan thường trực của Hội đồng sơ tuyển và Hội đồng chung tuyển Giải thưởng. Văn phòng VINASA có nhiệm vụ lập kế hoạch tổ chức giải thưởng và giúp việc cho Hội đồng trong triển khai các hoạt động cần thiết.
7. Liên hệ giải thưởng:
Văn phòng hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Trung tâm giao dịch CNTT HN
  Số :185 đường Giảng Võ, Hà Nội
Điện thoại:
04 - 512 1451 / 512 1452
Fax:
04 - 512 1453
Email:
vinasa01@hn.vnn.vn
website: www.vinasa.org

(Nguồn thông tin về Giải thưởng Sao Khuê được tổng lược, trích dẫn từ Website: www.vinasa.org và sự cung cấp thông tin của các tổ chức, cá nhân được trao giải thưởng).
Ban biên tập Cổng thông tin trân trọng cám ơn và mong nhận được sự hợp tác cung cấp thông tin thường xuyên về giải thưởng từ Hội đồng giải thưởng, sự cung cấp thông tin về Hồ sơ thành tích của các tổ chức, cá nhân đã vinh dự nhận được giải thưởng cao quý này. Đồng thời, Ban biên tập đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và các cá nhân... hoạt động trong lĩnh vực CNTT hợp tác cung cấp các thông tin về các hình thức khen thưởng, giải thưởng và hồ sơ thành tích đã đạt được phù hợp với các hình thức thi đua khen thưởng cấp nhà nước, các giải thưởng trên Cổng thông tin “Thi đua khen thưởng – Giải thưởng Việt Nam”.

Trân trọng!

Arrow1Quay lại