Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC NỮ NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Giải thưởng phụ nữ ngành Công nghiệp sáng tạo khoa học vì sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa (CNH- HĐH) đất nước được xét tặng hàng năm cho tác giả, tập thể các tác giả là nữ ngành Công nghiệp có những công trình Khoa học có giá trị khoa học - kinh tế - xã hội, kết quả nghiên cứu đã và đang được ứng dụng tại Việt Nam. Đây là hình thức khen thưởng các chị em nhằm khuyến khích, khơi dậy lòng khát khao sáng tạo nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống, đem lại hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước; từ đó dấy lên một phong trào thi đua yêu nước, có tác dụng mạnh mẽ giúp các doanh nghiệp ngành Công nghiệp tháo gỡ khó khăn để phát triển, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
1. Đơn vị tổ chức

Bộ Công nghiệp
2. Đối tượng

Các tác giả hoặc tập thể là phụ nữ ngành Công nghiệp Việt Nam có các công trình nghiên cứu khoa học được áp dụng từ năm 1996 trở lại đây, phù hợp với quy định của thể lệ giải thưởng.
3. Lĩnh vực khoa học của Giải thưởng
Giải thưởng được xét tặng cho các tác giả có công trình, đề tài thuộc các lĩnh vực sau:
- Các giải pháp kỹ thuật về máy móc, thiết bị, công cụ sản xuất.
- Các công nghệ
- Sản xuất, kinh doanh bao gồm cả các giải pháp quản lý, quản trị kinh doanh.
- Tự động hóa, phần mềm vi tính, các sản phẩm mới, vật liệu mới.
4. Tiêu chí
Các công trình, đề tài phải là:
- Công trình có tính sáng tạo và đạt hiệu quả cao do chính tác giả và tập thể tác giả nghiên cứu
- Chưa từng tham gia các giải thưởng khác ở bất kỳ hình thức nào
- Công trình đã được Hội đồng khoa học cấp Bộ, Tổng Công ty, các công ty trực thuộc Bộ hoặc tương đương nghiệm thu.
Tiêu chuẩn của các Giải do Ban tổ chức quy định hàng năm
5. Cơ cấu giải thưởng hàng năm
- Ba giải Nhất
- Ba giải Nhì
- Ba giải Ba
Ngoài ra, căn cứ vào giá trị công trình, Ban tổ chức sẽ đề nghị các nhà Doanh nghiệp, các nhà tài trợ khen thưởng. Nếu công trình hiệu quả cao, Ban tổ chức sẽ đề nghị các Hội đồng giải thưởng khác, cao hơn, như: Giải thưởng khoa học, Giải thưởng Quốc gia, Giải thưởng Hồ Chí Minh..xem xét, trao giải.
6.
Hồ sơ tham dự giải thưởng
Hồ sơ có hai bộ, bao gồm:
- Đơn xin tham dự giải thưởng
- Bản tóm tắt giới thiệu công trình và bản toàn văn công trình
- Bản nhận xét đánh giá của Hội đồng cơ sở
- Danh sách các tác giả, đồng tác giả và thỏa thuận về phần đóng góp của từng ngành trong công trình tập thể, có xác nhận của cơ sở.
- Văn bản đề nghị của chính quyền và công đoàn cấp Tổng Công ty (đối với các đơn vị thành viên), Sở công nghiệp hoặc các đơn vị trực thuộc Bộ.
- Các tài liệu khác (nếu có), như: bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; xác nhận, đánh giá của các đơn vị ứng dụng và hiệu quả kinh tế mang lại (nếu tính toán được)
7. Liên hệ giải thưởng

Vụ quản lý công nghệ và chất lượng sản phẩm - Bộ công thương

Địa chỉ: Số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04 - 825 8311
Fax: 04 - 826 5303

(Nguồn thông tin về Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Nữ Ngành Công nghiệp được Ban tổ chức giải thưởng hợp tác cung cấp thông tin và sự cung cấp thông tin của các đơn vị, các nữ khoa học Việt Nam được trao giải thưởng).
Ban biên tập Cổng thông tin trân trọng cám ơn và mong nhận được sự hợp tác cung cấp thông tin thường xuyên về giải thưởng từ Hội đồng giải thưởng, Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm - Bộ Công Thương; thông tin về Hồ sơ thành tích của các tập thể, cá nhân nữ đã vinh dự nhận được giải thưởng ý nghĩa này.
Đồng thời, Ban biên tập đề nghị các cơ quan, đơn vị và phụ nữ đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong mọi thành phần kinh tế hợp tác cung cấp các thông tin về các hình thức khen thưởng, giải thưởng và hồ sơ thành tích đã đạt được phù hợp với các hình thức thi đua khen thưởng cấp nhà nước, các giải thưởng trên Cổng thông tin “Thi đua khen thưởng – Giải thưởng Việt Nam”.

Trân trọng!