Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - VIFOTEC

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam - VIFOTEC hàng năm là giải thưởng được trao tặng cho các tác giả có những công trình khoa học công nghệ có giá trị khoa học - kinh tế - xã hội lớn được thực hiện và áp dụng tại Việt Nam, nhằm khuyến khích các nhà khoa học - công nghệ nghiên cứu áp dụng các thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại và các công nghệ thích ứng với hoàn cảnh Việt Nam vào sản xuất và đời sống.
1.
Lịch sử hình thành
Lần đầu tiên Quỹ VIFOTEC thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Giải thưởng Khoa học Công nghệ VIFOTEC (tiền thân của giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam). Năm 1997, chủ tịch Liên hiệp hội và Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ký Đề án phối hợp tổ chức Giải thưởng VIFOTEC. Năm 1998, Quỹ VIFOTEC phối hợp với Bảo tàng cách mạng Việt Nam xây dựng phòng trưng bày Giải thưởng VIFOTEC tại Bảo tàng. Năm 1999: Giải thưởng Khoa học Công nghệ VIFOTEC được nâng cấp thành Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam.
2. Cơ cấu tổ chức
Giải thưởng VIFOTEC do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì và phối hợp tổ chức với các cơ quan sáng lập Quỹ VIFOTEC như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính và các Bộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Thủy sản, Bộ Bưu chính - Viễn thông, Đài truyền hình Việt Nam... và các nhà khoa học.
Ban Tổ chức Giải thưởng trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động của Giải thưởng. Ban Thư ký Giải thưởng được thành lập gồm các chuyên viên thuộc các bộ, ngành nói trên, có trách nhiệm giúp cho Ban Tổ chức trong việc tổ chức Giải thưởng. Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (Quỹ VIFOTEC) là cơ quan thường trực của Giải thưởng chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Ban Tổ chức Giải thưởng quy định.
3. Đối tượng xét tặng giải thưởng
Các tác giả hoặc đồng tác giả là công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài; người nước ngoài đang lao động, học tập, công tác tại Việt Nam có các công trình khoa học - công nghệ được nghiên cứu, áp dụng có kết quả trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với các lĩnh vực và các tiêu chuẩn do Ban tổ chức đề ra được xem xét trao Giải thưởng VIFOTEC hàng năm.
4. Tiêu chuẩn đánh giá của Giải thưởng VIFOTEC hàng năm
Các công trình thuộc đối tượng được xem xét hàng năm phải phù hợp với lĩnh vực khoa học công nghệ ưu tiên được chọn hàng năm và phù với các yêu cầu sau:
3.1 Công trình có tính sáng tạo, lần đầu tiên được áp dụng ở Việt Nam và đạt hiệu quả khoa học, kinh tế, xã hội cao (trừ các công trình đã đoạt giải thưởng STKT toàn quốc và Giải thưởng VIFOTEC của các năm trước).
3.2 Công trình đã được Hội đồng khoa học cấp bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp tương đương trở lên nghiệm thu, Hội đồng Khoa học các Tổng Công ty theo Quyết định 90, 91/TTg của Thủ tướng Chính phủ và các tập đoàn kinh tế hoặc Hội đồng Khoa học của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nghiệm thu đánh giá xuất sắc và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cá nhân, đơn vị khác.
5. Thời gian đăng ký công trình và thủ tục nộp hồ sơ
Thời gian đăng ký công trình và thủ tục nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng do Ban tổ chức quy định hàng năm và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
6. Thu nhận, lựa chọn và xét duyệt Giải thưởng
Quỹ VIFOTEC có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận và sơ bộ phân loại các công trình tham dự Giải thưởng theo đúng quy định. Ban Thư ký Giải thưởng sẽ xem xét và trình Ban Tổ chức xét duyệt.
Danh sách Hội đồng Giám khảo do Ban Thư ký chuẩn bị được gửi xin ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời hạn trước ngày ra Quyết định. Hội đồng giám khảo do Chủ tịch Liên hiệp Hội, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng ra Quyết định thành lập bao gồm những chuyên gia đầu ngành theo từng lĩnh vực để xem xét, đánh giá. Thành viên Hội đồng Giám khảo phải là những người không có công trình, đề tài tham dự Giải thưởng. Hội đồng Giám khảo có trách nhiệm chấm các công trình và tư vấn cho Ban Tổ chức xét trao giải thưởng. Hội đồng này được chia theo các ban đối với từng lĩnh vực. Việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở Quy chế chấm điểm cho từng công trình theo thang điểm do Ban Tổ chức quy định.Theo yêu cầu của Hội đồng giám khảo Ban tổ chức có thể trưng cầu giám định độc lập.
Trên cơ sở kết quả chấm điểm của Hội đồng giám khảo và đề nghị của Ban thư ký, Ban Tổ chức Giải thưởng sẽ xem xét đề nghị Liên Bộ quyết định về việc trao giải thưởng.
7. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các tác giả và giữ bí mật nội dung các công trình tham dự Giải thưởng
Các công trình tham dự Giải thưởng không trả lại cho các tác giả và được Ban Tổ chức bảo đảm giữ bí mật về nội dung và lưu giữ như tài liệu mật để bảo vệ quyền lợi của người có công trình tham gia và bảo đảm tính mới cho việc yêu cầu đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích. Để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tác giả có thể có quyền, đồng thời với việc nộp đơn xin đăng ký tham dự Giải thưởng, nộp đơn xin cấp Bằng độc quyền sáng chế, Giải pháp hữu ích hoặc Giấy chứng nhận Bản quyền tác giả. Việc đăng ký nói trên và việc công bố nội dung công trình hoặc tổ chức trưng bày triển lãm hoàn toàn tự nguyện do tác giả và các đồng tác giả bàn bạc quyết định và thực hiện theo luật định.
Mặt khác, khi phát hiện thấy trong các công trình tham gia Giải thưởng có những giải pháp có khả năng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Ban Tổ chức sẽ thông báo và hướng dẫn các tác giả làm thủ tục đăng ký với Cục Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
8. Danh hiệu giải thưởng
- Biểu trưng Vàng sáng tạo.
- Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.
9. Liên hệ giải thưởng
Qũy hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)

Địa chỉ: Số 53 Nguyễn Du, Hà Nội
Điện thoại: 04 - 822 6419 / 943 4627
Fax: 04 - 943 4627 / 822 6059
Website: www.vifotec.com.vn

(Nguồn thông tin về Giải thưởng Vifotec được tổng lược, trích dẫn từ website www.vifotec.com.vn và Kỷ yếu 10 năm Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 1995 - 2005 của Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam - Vifotec và sự cung cấp thông tin của các nhà khoa học Việt Nam được trao giải thưởng).
Ban biên tập Cổng thông tin trân trọng cám ơn và mong nhận được sự hợp tác cung cấp thông tin thường xuyên về giải thưởng từ Hội đồng giải thưởng, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam - Vifotec; thông tin về Hồ sơ thành tích của các nhà khoa học đã vinh dự nhận được giải thưởng cao quý này.
Đồng thời, Ban biên tập đề nghị các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực khoa học; các nhà khoa học Việt Nam… hợp tác cung cấp các thông tin về các hình thức khen thưởng, giải thưởng và hồ sơ thành tích đã đạt được phù hợp với các hình thức thi đua khen thưởng cấp nhà nước, các giải thưởng trên Cổng thông tin “Thi đua khen thưởng – Giải thưởng Việt Nam”.

Trân trọng!
Arrow1Quay lại
Arrow2Giới thiệu giải
Arrow2 Thể lệ Giải thưởng Sáng Tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam năm 2008