Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG QUẢ CẦU VÀNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giải thưởng Công nghệ thông tin Thanh niên mang tên "Quả Cầu Vàng" là phần thưởng cao quý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành cho các tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đây là giải thưởng có uy tín, đã thu hút được sự chú ý của đông đảo tỉnh, thành, thành đoàn, đoàn ngành, các công ty và giới trẻ. Những tài năng trẻ được tiến cử đều có thành tích xuất sắc trong học tập và ứng dụng CNTT được các cơ quan chuyên môn trong nước và quốc tế ghi nhận, có giá trị khoa học, kinh tế - xã hội, có ảnh hưởng tốt trong xã hội.
1.
Đơn vị tổ chức
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
2. Đối tượng xét giải
Giải th­ưởng đ­ược trao cho những Tài năng trẻ trong lĩnh vực CNTT là thanh, thiếu niên Việt Nam, tuổi không quá 35 (tính đến ngày 31/12 hàng năm) đang học tập, công tác ở trong nư­ớc và ngoài nước.
3.
Tiêu chuẩn
Cá nhân được nhận Giải thư­ởng là người có phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật tốt, chấp hành nghiêm chỉnh các các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có uy tín và ảnh h­ưởng tốt trong thanh, thiếu niên và xã hội.
Có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển CNTT, phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
Đạt giải chính thức trong các cuộc thi học sinh giỏi hoặc tay nghề, hoặc giải thưởng khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế, hoặc khu vực.
Đạt giải chính thức Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ, hoặc tốt nghiệp thủ khoa loại xuất sắc và đạt giải sinh viên nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên.
Là tác giả chính của công trình nghiên cứu đã được đăng (hoặc đã được nhận đăng) trong tạp chí chuyên môn có uy tín trên thế giới, hoặc tác giả chính của báo cáo khoa học được giải thưởng báo cáo xuất sắc trong hội nghị quốc tế có uy tín, được đăng trong kỷ yếu hội nghị.
Chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đã được nghiệm thu đạt loại khá trở lên và được đưa vào ứng dụng có hiệu quả tại đơn vị hoặc địa phương; hoặc có bằng phát minh, sáng chế, giải pháp kỹ thuật, sản phẩm phần mềm đã được đưa vào ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn.
Có vai trò trong lĩnh vực CNTT, có nhiều thành tích trong việc tạo công ăn việc làm trong lĩnh vực CNTT, tạo nên uy tín lớn của khối doanh nghiệp CNTT Việt Nam trên thị trường CNTT trong nước, hoặc quốc tế.
Là tác giả chính của các sách chuyên khảo và tham khảo trong lĩnh vực phổ biến tri thức về CNTT.
Là người tích cực và có thành tích trong việc tham gia đào tạo nhân lực CNTT.
Ưu tiên các đối tượng có thành tích trong vòng 12 tháng (tính đến thời điểm xét Giải) và ưu tiên các đối tượng là nữ, người dân tộc thiểu số, đối tượng là đoàn viên, hội viên, đội viên tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.
4. Cơ cấu Giải thưởng
Hàng năm Hội đồng Giải thưởng sẽ xét và trao 10 Giải thư­ởng cho 10 Tài năng trẻ xuất sắc nhất trong lĩnh vực CNTT.
5. Quyền lợi của người được nhận Giải thưởng
- Được tặng thưởng:
+ Biểu tượng Quả Cầu Vàng.
+ Bằng chứng nhận Giải thưởng.
+ Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
+ Phần thưởng bằng tiền, hoặc hiện vật
- Được ghi tên vào Sổ vàng danh dự “Tài năng trẻ Việt Nam”.
- Được Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, tổ chức Đoàn các cấp, các Bộ ngành, các cơ quan giúp đỡ, tạo điều kiện để tiếp tục học tập, nghiên cứu và ưu tiên sắp xếp việc làm phù hợp.
- Đ­ược mời tham dự một số hoạt động lớn trong nước và quốc tế của Đoàn thanh niên.
6. Quy trình xét tặng
- Căn cứ Quy chế Giải thư­ởng, hàng năm, Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn ngành tập hợp hồ sơ gửi về Thường trực Hội đồng Giải thưởng trước ngày 30 tháng 11.
- Hội đồng Giải thưởng sẽ tổ chức đánh giá, lựa chọn và quyết định trao thưởng vào tháng 12.
7. Hồ sơ xét tặng Giải thưởng
- Báo cáo thành tích cá nhân có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, chính quyền quản lý trực tiếp.
- Các bản sao chứng chỉ, chứng nhận được công nhận danh hiệu, có công chứng Nhà nước.
- Tóm tắt công trình nghiên cứu khoa học, giải pháp kỹ thuật, sản phẩm CNTT đã được thẩm định nghiệm thu, đánh giá.
- Công văn đề nghị của Ban Thường vụ tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.
- 02 ảnh màu chân dung cỡ 4x6 (ảnh chụp gần nhất).
8. Liên hệ giải thưởng
Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Trung tâm phát triển khoa học và tài năng trẻ

Địa chỉ: Số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04 - 577 0016
Fax: 04 - 577 0253
Website:
www.dstc.org.vn

(Nguồn thông tin về Giải thưởng Quả Cầu Vàng CNTT Thanh niên do TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cung cấp; sự tổng lược, trích dẫn từ website www.dstc.org.vn và sự cung cấp thông tin của các cá nhân được trao giải thưởng).
Ban biên tập Cổng thông tin trân trọng cám ơn và mong nhận được sự hợp tác cung cấp thông tin thường xuyên về giải thưởng từ Hội đồng giải thưởng, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển KHoa học và Tài năng Trẻ...sự cung cấp thông tin về Hồ sơ thành tích của các cá nhân đã được trao giải thưởng cao quý này.
Đồng thời, Ban biên tập đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và các cá nhân... thuốc các khối Đoàn thể, hoạt động trong lĩnh vực CNTT hợp tác cung cấp các thông tin về các hình thức khen thưởng, giải thưởng và hồ sơ thành tích đã đạt được phù hợp với các hình thức thi đua khen thưởng cấp nhà nước, các giải thưởng trên Cổng thông tin “Thi đua khen thưởng – Giải thưởng Việt Nam”.

Trân trọng!