Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
BieuTrungNhaQuanlyGioi GIẢI THƯỞNG NHÀ QUẢN LÝ GIỎI

Giải thưởng “Nhà Quản Lý giỏi” là sự ghi nhận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm tôn vinh và đánh dấu sự thành đạt của những Nhà quản lý Tổ chức - Doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước; đồng thời có ý nghĩa nâng cao ý thức trách nhiệm và sự phấn đấu hơn nữa của các nhà quản lý nói chung, lực lượng Doanh nhân trong thời kỳ đổi mới, tích cực xây dựng một nền văn hóa kinh doanh Việt Nam mang bản sắc và truyền thống nhân văn của dân tộc, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, cộng đồng; xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh.
1. Cơ quan chỉ đạo và bảo trợ
Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Cơ quan chủ trì: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Ban Chính sách Kinh tế - Xã hội Tổng Liên đoàn Lao động VN
Đơn vị thực hiện: Công ty CP Thanh Niên Việt Nam, Công ty CP Thăng Long
2. Đối tượng tham gia
Là các nhà quản lý Tổ chức - Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam, được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam, không vi phạm pháp luật và có đăng ký tham gia xét thưởng.
3. Điều kiện xét thưởng
- Điều hành Tổ chức - Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả.
- Chấp hành tốt các quy định quản lý của nhà nước, sử dụng lao động theo đúng luật Lao động. Chấp hành tốt những quy định về môi trường, phòng cháy chữa cháy và chế độ bảo hộ cho người lao động.
- Quản lý doanh nghiệp, tổ chức theo các hệ thống, tiêu chuẩn và quy định quốc tế.
- Đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động tại doanh nghiệp.
4. Phương thức xét thưởng
Các nhà quản lý Tổ chức - Doanh nghiệp đăng ký xét thưởng có trách nhiệm hoàn thành hồ sơ theo các tiêu chí và gửi về Ban thư ký. Ban thư ký tổng hợp và trình Hội đồng giám khảo xem xét hồ sơ kết hợp với các phương pháp thẩm định khác để phân tích, đánh giá và đưa ra kết quả cuối cùng.
Hồ sơ đăng ký xét thưởng bao gồm:
- Bản đăng ký tham dự (theo mẫu)
- Lý lịch cá nhân người đăng ký xét thưởng.
- Thuyết minh, giới thiệu doanh nghiệp, tổ chức.
- Bản sao đăng ký kinh doanh.
- Các loại giấy tờ xác nhận việc thực hiện nộp thuế cho Nhà nước, các chế độ chính sách cho người lao động, xác nhận nộp bảo hiểm xã hội.
- Các thành tích đạt được (danh hiệu Anh hùng, Huân chương, bằng khen các cấp…).
- Các thành tích khác.(nếu có)
5. Hội đồng giám khảo
Chủ tịch hội đồng: Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Phó Chủ tịch hội đồng: Đồng chí Trưởng Ban Chính sách Kinh tế - Xã hội Tổng Liên đoàn.
Ngoài ra còn có các uỷ viên hội đồng là các nhà quản lý, các chuyên gia về kinh tế, xã hội.
Ban thư ký: Gồm cán bộ các cơ quan đồng tổ chức với chức năng giúp việc cho Hội đồng giám khảo trong công tác tổng hợp hồ sơ và công tác chuyên môn khác.
6. Khen thưởng
Các cá nhân là Lãnh đạo các Tổ chức - Doanh nghiệp đạt giải được khen thưởng theo các hình thức sau:
- Bằng chứng nhận và quyết định khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
- 01 biểu tượng “Nhà Quản lý giỏi”.
7. Liên hệ giải thưởng
Thường trực ban tổ chức giải thưởng
Công ty CP Xúc tiến Thương mại Thanh Niên Việt Nam

Địa chỉ: P903 - 904 khách sạn Thể thao Hacinco, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04 - 557 1630
Fax:
04 - 557 1367
Website: www.isocup.vn

(Nguồn thông tin về Giải thưởng Nhà Quản lý giỏi được tổng lược, trích dẫn từ website www.isocup.vn và sự cung cấp thông tin của các nhà quản lý, doanh nhân được trao giải thưởng).
Ban biên tập Cổng thông tin trân trọng cám ơn và mong nhận được sự hợp tác cung cấp thông tin thường xuyên về giải thưởng từ Hội đồng giải thưởng, Đơn vị tổ chức và thực hiện trao Giải thưởng Nhà quản lý giỏi; sự cung cấp thông tin về hồ sơ thành tích của các nhà quản lý, doanh nhân đã vinh dự được trao tặng giải thưởng cao quý này. Đồng thời, Ban biên tập đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà quản lý và doanh nhân hợp tác cung cấp các thông tin về các hình thức khen thưởng, giải thưởng và hồ sơ thành tích đã đạt được phù hợp với các hình thức thi đua khen thưởng cấp nhà nước, các giải thưởng trên Cổng thông tin “Thi đua khen thưởng – Giải thưởng Việt Nam”.

Trân trọng!

Arrow1Quay lại