Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
No-logo GIẢI THƯỞNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là một trong những lãnh tụ xuất sắc của Đảng ta, của Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, người chiến sỹ cộng sản kiên cường, người tham gia thành lập và trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Đáp ứng nguyện vọng và tình cảm của giai cấp công nhân cả nước đối với đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, đồng thời nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường, chọn đời hy sinh vì Tổ quốc của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh cho các thế hệ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Việt Nam, ngày 01 tháng 8 năm 2007, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định hình thành Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh nhằm tôn vinh những công nhân lao động tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Kế hoạch số 2255/TLĐ ngày 26/12/2007 của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Hướng dẫn tổ chức Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ nhất năm 2008
I. Mục đích, yêu cầu

1. Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh nhằm tôn vinh công nhân, lao động đang trực tiếp lao động, sản xuất tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.
2. Thông qua việc tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, các cấp công đoàn động viên, khích lệ đội ngũ công nhân đang trực tiếp lao động sản xuất tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” góp phần xây dựng doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững và xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.
3. Việc bình chọn công nhân lao động tiêu biểu để tôn vinh phải công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đảm bảo tiêu chuẩn. Người được bình chọn phải là những người tiêu biểu xuất sắc để mọi người noi gương, học tập và được nhân rộng ở các địa phương, ngành và toàn quốc.
II. Nội dung, hình thức trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh
1. Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh được tổ chức 05 năm một lần vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28 tháng 7) của năm diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam và chỉ trao một lần cho mỗi cá nhân đạt giải kèm theo bằng, huy hiệu và tiền thưởng.
2. Đối tượng, tiêu chuẩn xét chọn
2.1- Đối tượng
- Công nhân đang trực tiếp lao động, sản xuất, kỹ sư, kỹ thuật viên trực tiếp sản xuất hoặc điều hành sản xuất trong các doanh nghiệp, đơn vị thuộc các thành phần kinh tế có tổ chức công đoàn (Bao gồm: Tổ trưởng, đội trưởng sản xuất, trưởng xưởng).
- Là đoàn viên công đoàn, có thời gian làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị từ 5 năm trở lên.
2.2- Tiêu chuẩn
Người được xét chọn trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh phải đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, chấp hành tốt nội quy, quy chế của doanh nghiệp, đơn vị.
b) Trong thời gian 5 năm gần nhất đã được khen thưởng:
- Từ 02 bằng lao động sáng tạo trở lên hoặc có từ 02 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trở lên (được cấp có thẩm quyền công nhận) áp dụng trong sản xuất, kinh doanh, công tác mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong các hội thi tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ cấp tỉnh, thành phố, ngành Trung ương, cấp Quốc gia và quốc tế.
- Đã được tặng các danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng sau:
+ Về danh hiệu thi đua: Được khen thưởng từ 02 lần Chiến sỹ thi đua cơ sở trở lên hoặc 01 lần chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Bộ, ngành, TW, chiến sỹ thi đua toàn quốc.
+ Về hình thức khen thưởng: Được khen thưởng từ 03 Bằng khen của Tổng Liên đoàn (hoặc tỉnh, bộ, ngành, TW) trở lên hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương lao động.
c) Có nhiều đóng góp trong công việc đào tạo, kèm cặp, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
d) Tích cực tham gia hoạt động Công đoàn, đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc, Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
3. Nguyên tắc, quy trình xét chọn giải thưởng
3.1- Nguyên tắc xét chọn:
Việc xét chọn Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh phải thực hiện công khai, dân chủ, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và đảm bảo quy trình xét chọn.
3.2- Quy trình xét chọn.
a) Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn giải thưởng, phối hợp với giám đốc doanh nghiệp (hoặc thủ trưởng đơn vị) tổ chức xét và bình chọn những cá nhân tiêu biểu nhất để đề nghị công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp xem xét.
b) Công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp tập hợp hồ sơ đề nghị của công đoàn cơ sở, xem xét lựa chọn những cá nhân tiêu biểu nhất để đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xem xét.
c) Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn (Sau đây gọi tắt là Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành Trung ương) thành lập Hội đồng xét chọn Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh của cấp mình. Hội đồng xét chọn căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn và hồ sơ đề nghị của công đoàn các cấp tiến hành xem xét và lựa chọn những cá nhân tiêu biểu nhất trình Ban Thường vụ xem xét đề nghị Tổng Liên đoàn.
d) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:
Căn cứ tờ trình, hồ sơ đề nghị xét chọn giải thưởng của các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; các công đoàn ngành Trung ương; Hội đồng sơ tuyển Tổng Liên đoàn có trách nhiệm tập hợp hồ sơ, tóm tắt thành tích, xây dựng tiêu chí chấm điểm trình Hội đồng xét chọn của Tổng Liên đoàn. Hội đồng sơ tuyển chỉ xem xét những hồ sơ hợp lệ trình Hội đồng xét chọn và chấm điểm. Ban tổ chức giải thưởng căn cứ kết quả chấm điểm của Hội đồng xét chọn đề xuất cá nhân đạt giải trình Đoàn Chủ tịch quyết định.
Hồ sơ hợp lệ là những hồ sơ nộp đúng hạn, đúng đối tượng, có đầy đủ các văn bản, tài liệu theo quy định và không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu nại về nội dung, kết quả sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đã được công nhận và các danh hiệu thi đua, hình thức đã được khen thưởng tại thời điểm xét chọn giải thưởng.
4. Thủ tục, hồ sở đề nghị xét chọn giải thưởng
4.1- Hồ sơ đề nghị xét chọn giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh gửi về Tổng Liên đoàn gồm có:
a) Tờ trình của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành Trung ương theo bản tóm tắt thành tích của các cá nhân được đề nghị xét tặng giải thưởng (01 bản chính và 08 bản phô tô);
b) Biên bản của Hội đồng xét chọn cấp trình (01 bản chính và 08 bản phô tô);
c) Báo cáo thành tích cá nhân có nhận xét của công đoàn cơ sở và giám đốc doanh nghiệp hoặc thủ trưởng đơn vị (01 bản chính và 08 bản phô tô);
d) Bản sao quyết định hoặc giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền công nhận sáng kiến, đề xuất mới, đề tài nghiên cứu khoa học; các quyết định khen thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hoặc các văn bản có liên quan đến thành tích như số lượng công nhân được đào tạo, kèm cặp, bồi dưỡng vv… (01 bản chính và 08 bản phô tô);
e) Đĩa vi tính có lưu báo cáo và tóm tắt thành tích các cá nhân được đề nghị xét tặng giải thưởng.
4.2- Thời gian nhận hồ sơ:
Hồ sơ đề nghị xét chọn giải thưởng gửi về Tổng Liên đoàn chậm nhất là ngày 15 thàng 4 năm 2008
5. Nguồn kinh phí.
Nguồn kinh phí để tổ chức và trao giải thưởng được trích từ Quỹ khen thưởng của Tổng Liên đoàn; từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và từ nguồn thu hợp pháp khác.
III. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của các cấp công đoàn
1.1- Công đoàn cơ sở: Căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn quy định của Tổng Liên đoàn tổ chức phổ biến đến mọi cán bộ, đoàn viên, CNVC, LĐ; hướng dẫn các cá nhân thuộc đối tượng và đủ tiêu chuẩn hoàn chỉnh hồ sơ, phối hợp với giám đốc doanh nghiệp hoặc thủ trưởng đơn vị xét, bình chọn những cá nhân tiêu biểu nhất để đề nghị công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp xem xét.
1.2- Công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp: Triển khai, hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện kế hoạch của Tổng Liên đoàn; hướng dẫn quy trình xét chọn. Tập hợp hồ sơ và xét chọn những cá nhân tiêu biểu nhất gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành Trung ương.
1.3- Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương:
- Tổ chức triển khai kế hoạch của Tổng Liên đoàn, hướng dẫn quy trình và hồ sơ xét chọn giải thưởng đến các cấp công đoàn, kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện.
- Tổ chức xet, bình chọn những cá nhân tiêu biểu nhất, đủ tiêu chuẩn theo quy định, lập hồ sơ gửi về Tổng Liên đoàn.
- Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành Trung ương có điều kiện thì tiến hành tổ chức lễ tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu cấp mình.
1.4- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:
a) Thành lập Ban tổ chức giải thưởng gồm: Đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn làm Trưởng ban và một số đồng chí lãnh đạo Ban Chính sách Kinh tê – Xã hội, Ban Tuyên giáo, Bai Tài chính, Ban Tổ chức, văn phòng Tổng Liên đoàn và Báo Lao động làm ủy viên.
b) Thành lập Hội đông sơ tuyển gồm: Đồng chí Lãnh đạo Ban Chính sách Kinh tế- Xã hội làm Chủ tịch và một số đồng chí chuyên viên Ban Chính sách Kinh tế- Xã hội, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, văn phòng TLĐ làm ủy viên.
c) Thành lập Hội đồng xét chọn Giải thưởng gồm: Đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn làm Chủ tịch và các đồng chí lãnh đạo Ban Chính sách Kinh tế- Xã hội, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Tuyên giáo,Viện trưởng Viện công nhân công đoàn làm ủy viên.
d) Tổ chức lễ trao giải:
- Thời gian: Dự kiến cuối Quý II đầu Quý III năm 2008;
- Địa điểm: Tổ chức tại Hà Nội;
- Số lượng công nhân, lao động tiêu biểu được xét trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ nhất năm 2008 dự kiến từ 120 – 150 người.
2. Tiến độ thực hiện
2.1- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành Trung ương:
Tổ chức xét chọn những cá nhân tiêu biểu nhất gửi hồ sơ tham dự Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh về Tổng Liên đoàn hoàn thành trước ngày 15/4/2008.
2.2- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:
a) Từ 25/12/2007 đến 15/3/2008
- Triển khai kế hoạch cho các cấp công đoàn;
- Thành lập Ban tổ chức, Hội đồng sơ tuyển, Hội đồng xét chọn cấp Tổng Liên đoàn;
- Họp Ban tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên;
- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai kế hoạch và xét chọn giải thưởng tại các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành Trung ương.
b) Từ 15/3 đến 15/6/2008
- Tiếp nhận hồ sơ và xét chọn giải thưởng;
- Chuẩn bị công tác tổ chức lễ tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu và trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh.
Căn cứ kế hoạch này, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương; các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ để việc tổ chức lễ tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu và trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ nhất năm 2008 thành công tốt đẹp.
IV. Liên hệ giải thưởng

(Nguồn thông tin: Được cung cấp từ Ban Chính sách Kinh tế - Xã hội, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam)

Arrow1Quay lại
Arrow2Giới thiệu giải
Arrow2 Tiêu chuẩn chấm điểm làm cơ sở bình xét giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh năm 2008
Arrow2 Khái lược về Lịch sử và Cuộc đời đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
Arrow2 Một số bài viết về lịch sử và cuộc đời của Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh