Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG NGÔI SAO KINH DOANH

1. Ý nghĩa
Để cổ vũ hình ảnh “Việt Nam - Ngôi sao đang lên ở Châu Á” chủ đề của Hội nghị quốc tế về Kinh tế đối ngoại với Chính phủ Việt Nam do Báo Thế giới & Việt Nam phối hợp với Economist Conferences thuộc tập truyền thông The Economist (Vương quốc Anh) tổ chức, Giải “Ngôi sao Kinh doanh” được Báo Thế giới & Việt Nam tổ chức bình chọn và trao Giải 2 năm một lần. Đây là giải thưởng dành cho các doanh nghiệp tiêu biểu nhất của Việt Nam trong quá trình hội nhập và cạnh tranh quốc tế. Khả năng hội nhập quốc tế sẽ được Ban Tổ chức Giải xem xét là một tiêu chí quan trọng trong bình xét.
2. Mục đích
- Khuyến khích, động viên các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, xây dựng và phát triển thương hiệu theo các chuẩn mực quốc tế, nhằm tăng cường và nâng cao khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới của nước ta.
- Tôn vinh và quảng bá các doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam trong kinh doanh, đặc biệt là trong hội nhập kinh tế quốc tế, qua đó xây dựng hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới.
3. Đơn vị tổ chức
Hội đồng xét giải
3.1 Đơn vị tổ chức:
Báo Thế giới & Việt Nam.
3.2 Hội đồng xét giải gồm 30 thành viên:
Báo Thế giới & Việt Nam, đại diện Bộ ngoại giao, Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Cục xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), Cục báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông), Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy Ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, đại diện UNDP, Trung tâm Thông tin Thương mại (Bộ Công Thương), Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Tổng cục thống kê, Viện kinh tế thế giới, Viện kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh, Viện kinh tế Việt Nam, Viện chiến lược phất triển, Viện nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Ban chuyên đề Đài truyền hình Việt Nam, Thời báo kinh tế Sài Gòn, Báo Hà Nội mới, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng cục thuế và một số chuyên gia kinh tế.
4. Đối tượng
- Đối tượng được xét trao Giải “Ngôi sao Kinh doanh” là các doanh nghiệp tiêu biểu có đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có khả năng cạnh tranh quốc tế, không phân biệt thành phần kinh tế, có đơn đăng ký và hồ sơ hợp lệ tham gia Chương trình bình chọn Giải.
- Đối tượng xét trao Giải “Ngôi sao Kinh doanh” được đăng ký và sếp theo nhóm cơ cấu giải. Số lượng và nội dung cơ cấu giải do Báo Thế Giới & Việt Nam quy định phù hợi với điều kiện và với tình hình thực tế hàng năm.
5. Tiêu chí xét trao giải
Việc xét chọn đối tượng nhận Giải “Ngôi sao Kinh doanh” căn cứ theo các nhóm tiêu chí như sau:
5.1 Qui mô Doanh nghiệp
Vốn tự có - Doanh thu - Số lao động - Đóng thuế - Lợi nhuận
5.2 Khả năng hội nhập quốc tế
Xuất khẩu - Hợp tác đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài - Chiến lược phát triển kinh doanh - Phát triển thương hiệu - Đào tạo nguồn nhân lực - Áp dụng công nghệ thông tin - Bảo vệ môi trường - Trách nhiệm xã hội.
5.3 Hiệu quả quản lý
Tốc độ tăng trưởng - Lợi nhuận - Lương nhân công - Tiêu chuẩn quản lý - Công nghệ áp dụng
Căn cứ vào các nhóm trên, Hội đồng Xét Giải sẽ xây dựng các tiêu chí chi tiết cho từng nhóm để tiến hành bình chọn.
6. Quy trình bình chọn
Theo quy chế kèm theo.
7. Cơ cấu, hình thức và quyền lợi giải thưởng
* Giải “Siêu sao Kinh doanh”:
- Dành cho 2 doanh nghiệp tiêu biểu nhất.
- Được cấp Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Hội nghị quốc tế về kinh tế đối ngoại.
- Được trao Cúp “Siêu sao Kinh doanh” của Báo Thế giới & Việt Nam.
- Được hưởng các lợi ích từ chương trình quảng ba hình ảnh Giải “Siêu sao Kinh doanh” ở trong nước và quốc tế và các quyền lợi khác theo quy chế giải.
* Giải “Ngôi sao Kinh doanh”:
- Dành cho 5 doanh nghiệp tiêu biểu nhất trong số các doanh nghiệp đăng ký tham gia.
- Được cấp Giấy chứng nhận và của Ban Tổ chức Hội nghị quốc tế về kinh tế đối ngoại.
- Được trao Cúp “Ngôi sao Kinh doanh” của Báo Thế giới & Việt Nam.
- Được hưởng các lợi ích từ chương trình quảng bá hình ảnh Giải “Ngôi sao Kinh doanh” ở trong nước và quốc tế và các quyền lợi khác theo quy chế giải.
* Giải “10 Doanh nghiệp lớn nhất”, Giải “10 Doanh nghiệp quản lý tốt nhất”; Giải“10 Doanh nghiệp Hội nhập thành công nhất”:
- Được cấp Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Hội nghị quốc tế về kinh tế đối ngoại.
- Được hưởng các quyền lợi về quảng bá theo quy chế giải.
8. Liên hệ giải thưởng
Thường trực ban tổ chức giải: Báo thế giới & Việt Nam

Địa chỉ:
Số 6 Chu Văn An, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
04 - 734 6906
Fax:
04 - 823 4169
Website:
www.vietbizstar.com.
Liên hệ:
Mr.Lâm: 092 205 5999
Email tunglam@mofa.gov.vn
Mr.Nam: 098 332 9165
Email hainam@mofa.gov.vn

(Nguồn thông tin về giải thưởng Ngôi Sao Kinh Doanh do Báo THẾ GIỚI & VIỆT NAM cung cấp. Ban biên tập Cổng thông tin Awards xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý cơ quan trong quá trình hoàn thiện nội dung về giải thưởng, danh sách và hồ sơ thành tích của các doanh nghiệp đã đoạt giải).

Arrow1Quay lại