Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
GiaithuongLuongDinhCua GIẢI THƯỞNG LƯƠNG ĐỊNH CỦA

Giải thưởng Lương Định Của là phần thưởng cao quý của Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng hàng năm cho những thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Giải thưởng mới được tổ chức lần đầu năm 2006 nhưng tính đến nay đã có hàng trăm thanh niên là những điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong thanh niên nông thôn. Thông qua Giải thưởng còn tăng cường sự quan tâm đầu tư của các ngành, các cấp và toàn xã hội đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thanh niên nông thôn, nhanh chóng hình thành một lực lượng có phẩm chất đạo đức, tay nghề sáng tạo trong lao động sản xuất, làm nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; đăc biệt nhằm đẩy mạnh phong trào "Thanh niên nông thôn thi đua thực hiện bốn nội dung mới nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh", tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên nông thôn, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh.
1. Đơn vị tổ chức
Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
2. Đối tượng xét Giải
- Thanh niên Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi, làm việc trong ngành NN & PTNT (bao gồm: Nông, lâm, ngư và diêm nghiệp) thuộc các lĩnh vực sản xuất, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, phát triển ngành nghề và dịch vụ nông nghiệp.
3. Tiêu chuẩn thanh niên tiêu biểu
* Tiêu chuẩn chung
- Đạt thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực nêu trên, được tổ chức Đoàn, ngành NN & PTNT thống nhất giới thiệu.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện cộng đồng, tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào “Bốn mới” trong thanh niên nông thôn, có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi…
- Chưa được nhận Giải thưởng Lương Định Của
* Ngoài các tiêu chuẩn chung nêu trên, thanh niên trong từng lĩnh vực được bình chọn trao giải thưởng Lương Định Của cần có thêm tiêu chuẩn sau:
1.1. Thanh niên nông thôn trực tiếp sản xuất Nông nghiệp:
+ Có sáng kiến, ý tưởng sáng tạo được ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế như: sáng kiến rút ngắn chu trình sản xuất của cây trồng, vật nuôi, lai tạo giống mới, làm thay đổi quá trình sinh trưởng, phát triển có lợi cho người sản xuất, hoặc tạo ra kiểu, dáng, màu sắc đặc biệt cho cây trồng.
+ Có sáng kiến xây dựng, khôi phục và phát triển nghề truyền thống, đưa nghề mới về địa phương, ứng dụng có hiệu quả qui trình chế biến nông sản sau thu hoạch hoặc các nguyên liệu của địa phương để tạo ra sản phẩm mới có giá trị sử dụng cao hơn phục vụ sản xuất và đời sống người dân.
+ Giúp nhiều thanh niên có việc làm (thường xuyên hoặc theo mùa vụ) và tăng thu nhập, tích cực tham gia xoá đói, giảm nghèo tại địa phương.
+ Có thời gian sản xuất, kinh doanh ít nhất 1 năm với mô hình cụ thể, có tính bền vững cao, có doanh thu lớn, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của địa phương.
+ Đối với thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phấn đấu vươn lên làm kinh tế giỏi, tham gia tốt các hoạt động xã hội, được đoàn viên thanh niên, nhân dân tín nhiệm có mô hình sản xuất (chăn nuôi, trồng trọt) hoặc dịch vụ hoạt động ít nhất 7 tháng, giải quyết việc làm cho 2 - 4 lao động trẻ của gia đình hoặc địa phương.
1.2. Đối với thanh niên là chủ doanh nghiệp, chủ các cơ sở sản xuất ở nông thôn: (cơ sở kinh doanh dịch vụ nông sản; chủ cơ sở thủ công mỹ nghệ; doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; chủ tàu khai thác thuỷ sản, hợp tác xã thanh niên; chủ các cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản; chủ trang trại):
+ Có sáng kiến được ứng dụng hiệu quả trong quản lý sản xuất kinh doanh; tổ chức quản lý điều hành doanh nghiệp mang lại lợi nhuận cao, bảo vệ môi trường sinh thái và góp phần xây dựng nông thôn mới.
+ Tích cực tham gia liên kết “Bốn nhà”, hỗ trợ các gia đình trẻ, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá (hỗ trợ thanh niên, các cơ sở sản xuất về vốn, tiêu thụ sản phẩm, cung cấp nguyên liệu chế biến, có sự liên kết phối hợp trong sản xuất…).
+ Tham gia điều hành doanh nghiệp, Hợp tác xã hoặc cơ sở sản xuất ít nhất 1 năm; Giải quyết việc làm, đảm bảo thu nhập ổn định cho ít nhất 10 thanh niên địa phương hoặc 20 lao động mùa vụ.
1.3. Đối với thanh niên trực tiếp điều thành các Câu lạc bộ thanh niên, tham gia chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ, phát triển ngành nghề (khôi phục nghề truyền thống, phát triển nghề mới), xây dựng nông thôn mới:
+ Khẳng định vai trò nòng cốt của cá nhân trong hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, trong điều hành hoạt động Câu lạc bộ khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư,…
+ Có sáng kiến phát triển các cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản hoặc phát triển các làng nghề truyền thống, nghề mới, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho thanh niên nông thôn.
+ Có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và quản lý điều hành các mô hình phát triển nông nghiệp, nông thôn như: Làng thanh niên lập nghiệp, Làng ngư nghiệp thanh niên, Làng thanh niên biên giới, Hợp tác xã thanh niên, mô hình trang trại nông nghiệp sinh thái, du lịch, mô hình làng nghề truyền thống.. và chủ các chương trình dự án tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Ghi chú: Ưu tiên xét tặng Giải thưởng cho những thanh niên có cơ sở dạy nghề hoặc sản xuất kinh doanh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ (mô hình mới), tích cực tham gia khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống, giải quyết nhiều việc làm cho thanh niên, đồng thời có sự liên kết, hỗ trợ sản xuất, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản cho các hộ thanh niên và người dân địa phương.
4. Quyền lợi người được Giải
- Được nhận Bằng khen của BCH Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Được nhận Cúp Giải thưởng Lương Định Của, giấy chứng nhận đạt giải và tiền thưởng.
- Đ­ược ghi tên vào Sổ Vàng danh dự của Giải.
5. Hội đồng xét Giải
Hội đồng xét Giải do cơ quan thường trực Giải thưởng đề nghị Ban Bí thư ­ Trung ương Đoàn ra quyết định thành lập.
Hội đồng xét tặng giải thưởng căn cứ vào tiêu chuẩn qui định để xét, thẩm định, bỏ phiếu kín bình chọn ra các cá nhân đạt Giải thưởng Lương Đình Của.
6. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng
Mỗi tỉnh, thành Đoàn bình chọn và giới thiệu từ 01 đến 03 gương thanh niên tiêu biểu của địa phương để Hội đồng xét tặng Giải thưởng Trung ương xem xét quyết định.
Hồ sơ thanh niên tiêu biểu bao gồm:
+ Công văn đề nghị của Ban thường vụ tỉnh, thành Đoàn (kèm theo danh sách thanh niên tiêu biểu đề nghị xét tặng giải thưởng).
+ Biên bản bình xét của tỉnh, thành Đoàn.
+ Báo cáo thành tích cá nhân (viết theo mẫu gửi kèm) được bình xét có xác nhận của cấp uỷ hoặc chính quyền địa phương nơi thanh niên đang sinh sống, photo giấy chứng nhận hoặc các văn bản được tổ chức, cá nhân có thẩm quyền công nhận.
+ 02 ảnh chân dung cỡ 4 x 6.
+ Gửi kèm 5 ảnh màu trở lên: ảnh trang trại, mô hình sản xuất có hình ảnh của cá nhân, ảnh tham gia hoạt động Đoàn, Hội, tập thể mình tham gia.
+ Đĩa VCD (nếu có) để minh họa những ý tưởng sáng tạo đã đạt giải trong các cuộc thi về nông nghiệp nông thôn khu vực, toàn quốc và quốc tế; hình ảnh trang trại, cơ sở sản xuất kinh doanh, hình ảnh hoạt động của cá nhân…
7. Liên hệ giải thưởng
Ban thanh niên nông thôn - Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Địa chỉ: số 62, Bà Triệu, Hà Nội
Điện thoại:
04 - 943 4387 / 822 7356
Fax:
04 - 822 7356

(Nguồn thông tin về giải thưởng do Ban Thanh niên Nông thôn cung cấp. Ban biên tập Cổng thông tin Awards xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý Ban trong quá trình hoàn thiện nội dung giải thưởng, danh sách và hồ sơ thành tích của các cá nhân đã đoạt giải).

Arrow1Quay lại
Arrow2Giới thiệu giải
Arrow2 Lương Định Của Nhà nông học hàng đầu của Việt Nam