Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC KỸ THUẬT THANH NIÊN

Trong bản di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.
Để thực hiện lời dạy của Bác Hồ, công tác đào tạo, phát hiện và sử dụng người có tài, có tri thức, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ phải được quan tâm đầy đủ và tiến hành thường xuyên. Với ý nghĩa như vậy, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác Hồ vĩ đại, sáng kiến của Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu đã được Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia và Trung ương Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh hưởng ứng bằng việc trao tặng “Giải thưởng Khoa học, kỹ thuật Thanh niên” vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26 tháng 3. Theo Điều lệ đã công bố, hàng năm Giải thưởng KHKT TN đã được trao cho các tác giả có độ tuổi không quá 40 với công trình có ý nghĩa về mặt khoa học và kỹ thuật nhằm khích lệ tuổi trẻ cả nước hăng hái học tập sáng tạo, thực hiện thắng lợi sự nghiệp hiện đại hoá, công nghiệp hoá đất nước.
Kể từ khi “Giải thưởng Khoa học kỹ thuật Thanh Niên” được trao lần đầu vào năm 1990 tới nay, đã có hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học và giải pháp kỹ thuật của tuổi trẻ từ khắp các địa phương trong cả nước như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hà Bắc, Hà Tây, Hải Hưng, Thanh Hoá, Quảng Nam – Đà Nẵng, Khánh Hoà và thanh niên thuộc các lực lượng vũ trang gửi về tham dự giải thưởng. Các công trình đã đăng ký thuộc các lĩnh vực y tế, công nghệ thông tin, công nghệ chế biến thực phẩm, khoa học - kỹ thuật phcụ vụ nông nghiệp, cơ khí chế tạo, cơ điện lạnh, khai thác mỏ địa chất, tự động hoá, cơ học, vật liệu mới, toán học, kiến trúc...
1. Đơn vị tổ chức

- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
2. Đối tượng
-
Mọi công dân Việt Nam(cá nhân, hoặc tập thể không quá ba người) không quá 40 tuổi.
- Đã hoàn thành các công trình nghiên cứu khoa học tự nhiên hoặc ký thuật ở trình độ cao, có ý nghĩa thực tiễn lớn, lần đầu tiên được thực hiện ởViệt Nam.
- Thực hiện đầy đủ những qui định đối với hồ sơ dự giải
3. Yêu cầu đối với công trình - giải pháp dự giải
-
Mới so với trình độ Khoa học kỹ thuật ở Việt Nam.
- Có ý nghĩa Khoa học - Kỹ thuật, và ý nghĩa thực tiễn trong kinh tế, xã hội.
- Chưa đoạt bất cứ giải Khoa học, Công nghệ nào ở cấp cao hơn giải này.
- Người dự giải phải gửi đầy đủ hồ sơ đến Hội đồng Giải thưởng trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.
4. Cơ cấu giải thưởng

Mỗi năm Hội đồng xét duyệt, tuyển chọn không quá hai Giải thưởng về Khoa học và hai Giải thưởng về Kỹ thuật. Các Giải thưởng được công bố vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26 tháng 3).
5. Quyền lợi của người được tặng giải

- Được tặng Huy chương “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Được tặng Bằng “Giải thưởng Khoa học Kỹ thuật Thanh niên” và một số tiền do Hội đồng giải thưởng quyết định.
- Căn cứ vào đề nghị của Hội đồng Giải thưởng, các cá nhân được nhận giải sẽ được tạo điều kiện về tài chính và thiết bị để tiếp tục các đề tài nghiên cứu, được Trung tâm KHTN và CNQG tạo điều kiện bồi dưỡng về kiến thức.
6. Xét duyệt giải thưởng

Hội đồng Giải thưởng Khoa học kỹ thuật Thanh niên thay mặt Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (Trung tâm KHTN và CNQG) và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo và quyết định các biện pháp tiến hành việc xem xét duyệt, quyết định danh sách những cá nhân và tập thể thanh niên được nhận Giải thưởng, quyết định hình thức khen thưởng và tổ chức việc trao Giải thưởng.
7. Liên hệ giải thưởng
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04 - 756 4333
Fax: 04 - 756 4483
Email: thongtin@vast.ac.vn

TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 62 Bà Triệu- Hoàn Kiếm- Hà Nội
Điện thoại: 04 - 944 5935
Fax: 04 - 944 6221
Email: bbt@doanthanhnien.org.vn

Trung tâm phát triển Khoa học và Tài năng trẻ

Địa chỉ: Tầng 2, số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04 - 577 0017
Fax: 04 - 577 0253

Arrow1Quay lại
Arrow2Giới thiệu giải
Arrow2 Điều lệ giải thưởng khoa học kỹ thuật thanh niên
Arrow2 Thể lệ dự giải, giải thưởng khoa học kỹ thuật Thanh niên