Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
No-logo GIẢI THƯỞNG ICT- THẮP SÁNG NIỀM TIN

Giải thưởng sáng tạo ICT – Thắp sáng Niềm tin nhằm hưởng ứng tích cực các chủ trương của Chính phủ cùng các tổ chức quốc tế hướng tới một xã hội hoà nhập, không vật cản và vì quyền lợi của người khuyết tật. Đây là giải thưởng mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc. Mục tiêu của Giải thưởng sáng tạo ICT- thắp sáng niềm tin là nhằm phát hiện, khuyến khích tiềm năng, tôn vinh thành quả của cá nhân những người khuyết tật, giúp họ có dịp tiếp cận với CNTT-TT nâng cao nhận thức, hiểu biết về sự phát triển CNTT-TT và hòa nhập cộng đồng. Đồng thời động viên, khuyến khích phong trào sáng tạo, phát triển CNTT và đánh giá đúng các thành tựu nghiên cứu, sáng tạo CNTT-TT trong mọi đơn vị, cá nhân có sản phẩm dành cho người khuyết tật. Tuy mới tổ chức lần đầu năm 2006 song dư âm về Giải thưởng vẫn còn ảnh hưởng sâu rộng và đầy xúc động trong lòng mỗi người.
1.Đơn vị tổ chức
- Bộ Thông tin và Truyền thông
- Hội tin học Việt Nam.
2. Phạm vi, đối tượng dự thi
• Giải thưởng dành cho sản phẩm CNTT-TT của những người khuyết tật: không giới hạn tuổi tác, có sản phẩm, giải pháp sáng tạo CNTT-TT phục vụ cuộc sống hoặc hỗ trợ người khuyết tật hoà nhập cộng đồng.
• Giải thưởng dành cho sản phẩm CNTT-TT phục vụ người khuyết tật dành cho mọi đối tượng có sản phẩm, giải pháp sáng tạo CNTT-TT phục vụ và hỗ trợ người khuyết tật hoà nhập cộng đồng. Đứng tên tác giả của một sản phẩm dự thi có thể là một tổ chức hay cá nhân.
• Giải thưởng dành cho đóng góp tích cực vào ứng dụng CNTT-TT vì người khuyết tật dành các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển và ứng dụng CNTT-TT cho cộng đồng người khuyết tật.
Sản phẩm, Giải pháp dự thi
• Các sản phẩm CNTT-TT hoàn thiện trong mọi lĩnh vực ứng dụng, bao gồm sản phẩm phần mềm, phần cứng, các giải pháp mạng và tích hợp công nghệ phục vụ, hỗ trợ người khuyết tật nâng cao khả năng hoà nhập cộng đồng.
• Các tổ chức, cá nhân có những đóng góp bằng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, truyền đạt/phổ cập kiến thức… để ứng dụng CNTT-TT mang lại hiệu quả cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng.
• Các sản phẩm đã đạt giải trong các kỳ thi khác trong và ngoài nước được khuyến khích tham gia.
3. Tiêu chí đánh giá sản phẩm, giải pháp dự thi
Sản phẩm, giải pháp dự thi chia làm 3 nhóm sau:
Nhóm 1: Dành cho sản phẩm CNTT-TT do những người khuyết tật làm ra:
Đề cao tính vượt khó. Khuyến khích sự nỗ lực của người khuyết tật trong việc vượt qua những khó khăn thể chất để sáng tạo qua các sản phẩm CNTT-TT
+ Tính vượt khó
+ Tính hiệu quả
+ Tính ứng dụng
+ Tính sáng tạo, khoa học
+ Tính hoàn thiện
Nhóm 2: Dành cho sản phẩm CNTT-TT phục vụ người khuyết tật:
Đề cao tính nhân đạo. Với mục tiêu vì sự hoà nhập của cộng đồng những người khuyết tật, mang lại công việc, công cụ hỗ trợ cho người khuyết tật hoà nhập cộng đồng.
+ Tính nhân đạo
+ Tính hiệu quả
+ Tính ứng dụng
+ Tính sáng tạo, khoa học
+ Tính hoàn thiện
Nhóm 3: Dành cho những đóng góp tích cực vào ứng dụng CNTT-TT vì người khuyết tật. Đề cao tính nhân đạo, tất cả các hoạt động không vụ lợi vì sự hoà nhập của những người khuyết tật.
+ Tính nhân đạo
+ Tính cống hiến
+ Tính cao cả.
4. Hồ sơ tham dự bao gồm
Các sản phẩm tham dự giải thưởng khi đăng ký phải có đầy đủ các hồ sơ sau:
+ Bản đăng ký dự thi (theo phân loại đối tượng, theo mẫu cung cấp trên website)
+ Bản Mô tả sản phẩm dự thi (in trên giấy, có thể bổ sung thêm tài liệu ghi trên đĩa mềm hoặc đĩa CD) theo mẫu cung cấp trên website.
+ Bản cam kết quyền sở hữu trí tuệ (theo mẫu do BTC cung cấp) đối với sản phẩm dự thi, trong đó liệt kê đầy đủ và rõ ràng những phần nào là sở hữu của tác giả, những phần nào sử dụng các sản phẩm đã có sẵn. Quyền sở hữu trí tuệ tính từ ngày Ban tổ chức nhận được hồ sơ dự thi của thí sinh.
+ Bản cam kết hỗ trợ hoặc cung cấp phi lợi nhuận hoặc miễn phí cho cộng đồng những người khuyết tật (theo mẫu do BTC cung cấp) đối với sản phẩm dự thi, trong đó liệt kê đầy đủ và rõ ràng những phần nào cung cấp miễn phí, phần nào là giá trị đầu tư phi lợi nhuận và các hình thức đóng góp cho cộng đồng những người khuyết tật. Quyền chuyển giao và sử dụng sản phẩm cho cộng đồng những người khuyết tật theo cam kết được tính từ ngày Ban tổ chức nhận được hồ sơ dự thi của thí sinh.
Các sản phẩm gửi tham dự giải thưởng bao gồm:
+ Các tài liệu trình bày thuyết minh cho sản phẩm (trên giấy, trong đĩa mềm hoặc CD),
+ Các sản phẩm đi kèm để chứng minh tính hoàn thiện của bài dự thi (ví dụ: phiên bản phần mềm, sản phẩm phần cứng, quy trình giải pháp....),
+ Bản kê khai các yêu cầu kỹ thuật cần được đáp ứng để có thể chạy thử sản phẩm dự thi (hệ thống máy tính, mạng, các ứng dụng khác).
* Lưu ý:
- Các tài liệu (đăng ký, mô tả...) phải thực hiện trên MS-Word, tiếng Việt font Unicode bảng mã dựng sẵn TCVN 6909:2001.
- Hồ sơ khi tới nơi sẽ có điện thoại hoặc email thông báo của BTC. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các thất lạc hồ sơ trên đường đi.
- Các mẫu đăng ký và hồ sơ được tải về từ website chính thức của cuộc thi.
- Hồ sơ dự thi không được hoàn lại.
5. Thành phần Ban Giám khảo Giải thưởng
• Đại diện các Bộ ngành, các đơn vị, doanh nghiệp CNTT-TT Việt Nam và quốc tế.
• Đại diện các Hội và Hiệp hội trong lĩnh vực CNTT và Truyền thông.
• Đại diện các Viện nghiên cứu, Trường đại học hàng đầu Việt Nam về đào tạo CNTT-TT.
• Đại diện một số tổ chức Quốc tế và các tổ chức phi chính phủ.
6. Đánh giá trao giải
1. Giải thưởng dành cho sản phẩm CNTT-TT do những người khuyết tật làm ra.
2. Giải thưởng dành cho sản phẩm CNTT-TT phục vụ người khuyết tật.
3. Giải thưởng dành cho những đóng góp tích cực vào ứng dụng CNTT-TT vì người khuyết tật.
4. Giải thưởng khác cho các sản phẩm theo lĩnh vực hoạt động và sáng tạo CNTT-TT có nhiều đóng góp cho người khuyết tật hoà nhập cộng đồng.
- Mỗi nhóm sẽ có các Giải nhất, Giải Nhì, Giải Ba và một số giải khuyến khích.
- Hàng năm tùy theo tình hình thực tế, căn cứ vào các thành tựu sáng tạo của các đối tượng dự thi, Hội đồng giải thưởng có thể đề nghị các cấp lãnh đạo của Chính phủ, Bộ, ban, ngành trao kỷ niệm chương hay Cúp cho các tổ chức hay cá nhân có đóng góp lớn cho sự phát triển ứng dụng CNTT-TT giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng và tôn vinh những người khuyết tật vượt khó hoà nhập cộng đồng.
7. Liên hệ giải thưởng
Ban tổ chức giải thưởng “ICT-Thắp sáng niềm tin” - Hội tin học Việt Nam

Địa chỉ: Số 1 Hàn Thuyên – Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 04 - 971 2597
Email: vaip@vnn.vn

Văn phòng ban chỉ đạo Quốc Gia về Công nghệ thông tin

Địa chỉ: Số 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Bà Nguyệt hoặc Ông Dũng)
Điện thoại: 04 - 943 7161 / 943 6814
Email: nguyetnm@itpromotion.gov.vn
ptdung@mpt.gov.vn
Website: www.ict-lightthehope.net.vn

(Nguồn thông tin về Giải thưởng “ICT - Thắp sáng niềm tin” được tổng lược, trích dẫn từ website www.ict-lightthehope.net.vn và sự cung cấp thông tin của các cá nhân được trao giải thưởng).
Ban biên tập Cổng thông tin trân trọng cám ơn và mong nhận được sự hợp tác cung cấp thông tin thường xuyên về giải thưởng từ Hội đồng giải thưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội tin học Việt Nam và sự cung cấp thông tin về Hồ sơ thành tích của các cá nhân đã vinh dự nhận được giải thưởng ý nghĩa này.
Đồng thời, Ban biên tập đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và các cá nhân... hoạt động trong lĩnh vực CNTT hợp tác cung cấp các thông tin về các hình thức khen thưởng, giải thưởng và hồ sơ thành tích đã đạt được phù hợp với các hình thức thi đua khen thưởng cấp nhà nước, các giải thưởng trên Cổng thông tin “Thi đua khen thưởng – Giải thưởng Việt Nam”.

Trân trọng!
Arrow1Quay lại