Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM

Ngày 10 tháng 3 năm 2005 Hội nghị Ban chấp hành TW Hội Dân tộc học Việt Nam thường niên (mở rộng) đã họp tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam – Hà Nội, quyết định tổ chức Giải thưởng các công trình nghiên cứu dân tộc học xuất sắc của Hội dân tộc học Việt Nam - gọi tắt là Giải thưởng dân tộc học Việt Nam. Mục đích của giải thưởng là tôn vinh, khích lệ tinh thần nghiên cứu, sáng tạo của các hội viên và những đóng góp của họ cho sự phát triển của ngành dân tộc học.
1. Đơn vị tổ chức

Hội dân tộc học Việt Nam
2. Đối tượng xét giải
- Các hội viên có tuổi hội từ 01 năm trở lên, là tác giả hoặc đồng tác giả công trình sưu tầm, nghiên cứu Dân tộc học đều có quyền gửi công trình dự giải.
- Một hội viên có thể gửi từ một đến nhiều công trình dự giải. Một công trình không được cùng một lúc gửi tới nhiều chi hội để tham gia xét giải.
- Các công trình dự giải là những công trình được xuất bản lần đầu của năm trước khi ban tổ chức phát động giải dưới dạng sách hay bài trong tạp chí.
- Các công trình có nội dung sao chép, khâu nối từ các công trình đã có là không hợp lệ.
- Mỗi công trình dự giải đề nghị gửi kèm một bản đăng ký ghi rõ các mục sau:
+ Tác giả: Họ tên, tuổi, dân tộc, địa chỉ. Nếu là nhóm tác giả thì ghi rõ tên cả nhóm và người đại diện đăng ký dự giải.
+ Công trình: Tên công trình, số trang, xuất xứ (tạp chí, NXB, năm).
3. Cơ cấu giải thưởng gồm
- 1 Giải nhất.
- 2 Giải nhì.
- 2 Giải khuyến khích
4. Nguyên tắc xét giải
Hội đồng giải thưởng gồm 7 nhà dân tộc học có uy tín và trách nhiệm. Hội đồng đánh giá các công trình gồm những chuyên gia có uy tín, am hiểu về lĩnh vực mà công trình dự giải đề cập, là những người không đăng ký công trình dự giải.
- Theo nguyên tắc đánh giá khách quan, trung thực thẳng thắn đối với tác phẩm dự giải.
- Vấn đề hàng đầu và duy nhất là chất lượng tác phẩm, cho nên khi đánh giá không cần cân nhắc “tính mặt trận hay chiếu cố để giữ đoàn kết” mà dàn đều các tác phẩm đoạt giải ( như vùng miền, người già hay trẻ có nhiều hay ít tác phẩm…).
- Giải hàng năm có thể có hoặc không có tác phẩm đạt giải theo phân loại nhất, nhì, khuyến khích. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng của các tác phẩm tham dự giải thưởng.
- Các thành viên trong hội đồng đảm bảo giữ bí mật những đánh giá, nhận xét các tác phẩm tham dự xét giải thưởng.
- Hội đồng xét giải thưởng của Hội Dân tộc học Việt Nam chỉ xét thưởng những tác phẩm đăng ký tham gia, gửi đến Văn phòng Hội đúng thời gian quy định (theo dấu bưu điện)
- Các tác phẩm gửi tham gia dự thưởng, là bản in (bản gốc) hoặc bản photo, Hội đồng xét giải thưởng sẽ lưu những tác phẩm tham gia dự xét thưởng tại Văn Phòng Hội Dân tộc học Việt Nam, tác giả không được nhận lại.
5. Các tiêu chuẩn về giải thưởng
Giá trị khoa học:
- Công trình có đóng góp mới về mặt khoa học đối với ngành dân tộc học, có những phát hiện mới mẻ, nghiên cứu có tính phê phán khoa học góp phần đưa lại nhận thức mới về một vấn đề dân tộc học nào đó.
Công trình dựa vững chắc trên nền tảng lý thuyết dân tộc học, nhân học ứng dụng hiệu quả các phương pháp nghiên cứu, nhất là cách tiếp cận mới phù hợp với xu hướng phát triển của ngành, có đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực dân tộc học Việt Nam.
- Những thành tựu khoa học của công trình đã dẫn đến sự thay đổi trong nhận thức, sản xuất và đời sống xã hội của nước ta.
Giá trị thực tiễn:
- Công trình có những tác động thực tiễn, những tác dụng nhất định nào đó, phục vụ sự nghiệp đất nước nói chung, miền núi và đồng bào các dân tộc nói riêng, có ảnh hưởng tốt trong đời sống của nhân dân, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương, khu vực đặc biệt là vùng miền núi và dân tộc.
- Công trình có giá trị thực tiễn đối với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các vùng và các dân tộc.
6. Liên hệ giải thưởng
Văn phòng Hội Dân tộc Học Việt Nam

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 - 836 0350 / 756 2192 (ext: 45)
Liên hệ

Ông Phạm Văn Dương - Phó tổng thư ký Hội - 091 302 3822

Website: www.hoidantochoc.orgwww.vae.org.vn

(Nguồn thông tin về Giải thưởng Dân tộc học do Văn phòng Hội Dân tộc Học Việt Nam cung cấp và sự tổng lược, trích dẫn từ website: www.hoidantochoc.org.vnwww.vae.org.vn và sự cung cấp thông tin của các nhà dân tộc học, các cá nhân đã được trao giải thưởng).
Ban biên tập Cổng thông tin trân trọng cám ơn và mong nhận được sự hợp tác cung cấp thông tin thường xuyên về giải thưởng từ Hội đồng giải thưởng, Văn phòng Hội Dân tộc học Việt Nam, các nhà dân tộc học; thông tin về Hồ sơ thành tích của các thành viên đã vinh dự nhận được giải thưởng ý nghĩa này.
Đồng thời, Ban biên tập đề nghị các cơ quan, đơn vị và các nhà dân tộc học…hợp tác cung cấp các thông tin về các hình thức khen thưởng, giải thưởng và hồ sơ thành tích đã đạt được phù hợp với các hình thức thi đua khen thưởng cấp nhà nước, của ngành; giải thưởng trên Cổng thông tin “Thi đua khen thưởng – Giải thưởng Việt Nam”.

Trân trọng!
Arrow1Quay lại