Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Logo GIẢI THƯỞNG CÚP VÀNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Giải thưởng được trao tặng trong Chương trình bình chọn Cúp vàng Văn hóa Doanh nghiệp nhằm mục đích: Bảo tồn , phát triển văn hóa phi vật thể Việt Nam trong kinh doanh và cạnh tranh quốc tế; Xây dựng nền tảng văn minh thương mại, tạo môi trường kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam; Giới thiệu những nét văn hóa đặc thù , tính cách, phương châm hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, để thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng; Nhân rộng những điển hình tiên tiến, những tấm gương của các doanh nhân thành đạt, giàu lòng nhân ái, tích cực đóng góp cho xã hội và chăm lo tới cộng đồng; Tuyên truyền, quảng bá cho những DN sản xuất, kinh doanh có hiệu quả ở thị trường trong nước và quốc tế; Giáo dục ý thức trách nhiệm cho các doanh nhân để xây dựng những doanh nghiệp có văn hóa kinh doanh; Biểu dương – tôn vinh những doanh nhân thành đạt – có Đạo làm giàu.
1. Đơn vị chủ trì
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2. Đơn vị bảo trợ
Bộ Công Thương
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam
Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam
3. Đơn vị tổ chức
Báo điện tử Tổ Quốc
Báo Công thương
4. Đối tượng xét tặng
* Cúp Vàng Văn hóa doanh nghiệp
Tất cả các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, đang hoạt động hợp pháp theo khuôn khổ của Pháp luật Việt Nam thỏa mãn các tiêu chí xét thưởng trên các lĩnh vực:
- Doanh nghiệp với pháp luật
- Văn hóa doanh nghiệp trong văn hóa truyền thông Việt Nam
- Doanh nghiệp với thị trường , người tiêu dùng
- Đóng góp của doanh nghiệp cho cộng đồng
- Thành tích của DN trong sản xuất kinh doanh.
* Cúp Vàng Doanh nhân Thành đạt
- Phải là thành viên Hội đồng quản trị, sáng lập viên, tham gia điều hành doanh nghiệp.
- Giữ chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp từ 02 năm trở lên.
- Có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong DN.
- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan.
- Đã được khen thưởng các cấp.
- Doanh nghiệp phải đạt Cúp vàng Văn hóa doanh nghiệp
5. Hội đồng giám khảo và xét thưởng
Chủ tịch Hội đồng: Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đồng chủ tịch: Đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Phó chủ tịch: Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Ủy viên: Đại diện Bộ Công thương
Ủy viên: Đại diện Bộ Khoa học & Công nghệ
Ủy viên: Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Ủy viên: Đại diện Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam
Ủy viên: Đại diện Hội nhà báo Việt Nam
Ủy viên: Đại diện Hội nhà văn Việt Nam
Ủy viên: Đại diện Hội Mỹ thuật Việt Nam
Ủy viên: Đại diện Hội Khoa học Công nghệ Lương thực thực phẩm VN
Ủy viên thư ký: Đại diện Báo Điện tử Tổ quốc
Ủy viên thư ký: Đại diện Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến TM & Đầu tư công nghệ
Ủy viên thư ký: Đại diện Công ty Hội chợ Triển lãm Bắc Hà
6. Quyền lợi các doanh nghiệp đạt giải
Truyền thông:
- Quyết định khen thưởng được sao gửi tới UBND tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch. Sở Công Thương Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu và cơ quan quản lý cấp trên của doanh nghiệp (nếu có)
- Được quảng cáo tên, logo doanh nghiệp (05 kỳ) lần lượt trên các báo Công thương, Tuổi trẻ hoặc Thời báo kinh tê Việt Nam . . . ;
- Được QC miễn phí về doanh nghiệp, doanh nhân trên trang web: www.toquoc.gov.vn trong thời hạn 01 năm;
- Được xuất hiện 30 giây tại buổi lễ trao giải kèm theo lời giới thiệu về doanh nghiệp doanh nhân (truyền hình trực tiếp trên VTV 1.
- Được quảng cáo logo doanh nghiệp trên các Pano quảng cáo lớn tại địa điểm tổ chức lễ trao giải;
- Danh sách các đơn vị đoạt giải được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng tới cộng đồng;
Được tặng 01 đã VCD, ảnh và các ấn phẩm khác của chương trình trao giải;
Được nhận cúp vàng doanh nhân thành đạt Tặng cho lãnh đạo doanh nghiệp đạt Cúp vàng văn hóa Doanh nghiệp (số lượng có thể nhiều hơn 1, nếu doanh nghiệp có đăng ký thêm cho các chức danh lãnh đạo khác, Chỉ áp dụng cho người có ít nhất 02 năm ở cương vị lãnh đạo doanh nghiệp).
Yêu cầu ghi rõ. họ tên. năm sinh, hộ khẩu thường trú, chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp của người được đề cử nhận Cúp
- Được nhận Cúp vàng Văn hoá Doanh nghiệp…
7.Tiêu chí xét thưởng
Trong tổng số điểm 100, các doanh nghiệp đạt 90 điểm trở lên, sẽ đạt Cúp Vàng:
Tiêu chí 1: Điểm tối đa 20- Doanh nghiệp với pháp luật.
1.1 Cơ sở pháp lý
Tên Doanh nghiệp (Tiếng Việt):..............................................................
Tên tiếng Anh:......................................................................................
Tên viết tắt:.........................................................................................
Địa chỉ:................................................................................................
Điện thoại:............................Fax..........................................................
Quyết định thành lập, hoặc đăng ký kinh doanh( Sao gửi BTC)
1.2 Chứng minh không vi phạm luật thuế và các luật khác
- Doanh nghiệp chứng minh không nợ thuế bằng các phương pháp sau (kê khai thuế thực đóng, có xác nhận của chi cục thuế. Hoặc sao gửi các khen thưởng của cơ quan thuế từ 2006 đến 2008. Hoặc sao gửi các hoá đơn, chứng từ đã nộp thuế từ 2006 đến 2008 đóng dấu của doanh nghiệp).
- Xác nhận của Bảo hiểm xã hội địa phương về việc nộp bảo hiểm cho lao động.
1.3 Bảo vệ thiên nhiên, môi trường
Sao nộp các văn bản sau đây( nếu có); Kế hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên, môi trường( đã được duyệt, cấp); Phương án xử lý phế liệu, phế thải, bảo vệ môi trường; Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; Chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất [Sổ(bìa) đỏ].

STT

Chỉ tiêu phát triển

Đơn vị tính

So sánh qua các năm

Kế hoạch
năm 2009

Ghi chú

Năm thành lập

Năm
2006

Năm
2007

Năm
2008

1

Vốn sở hữu

100 triệu

 

 

 

 

 

 

2

Tổng tài sản

100 triệu

 

 

 

 

 

 

3

Nộp ngân sách nhà nước

100 triệu

 

 

 

 

 

 

4

Tổng nộp BHXH, BHYT

100 triệu

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 2: Điểm tối đa 20- Chiến lược xây dựng văn hoá Doanh nghiệp
2.1 Các hình thức biếu hiện
- Lô gô, biểu trưng, biểu tượng (Sao mẫu + thuyết minh)..........................
- Khẩu hiệu thương mại - Slogan (Thuyết minh- giải thích).........................
- Ấn phẩm, market quảng cáo, sản phẩm điển hình, mẫu mã, bao bì. (Nộp mỗi thứ 02 mẫu)
- Đồng phục, điều kiện, môi trường làm việc(hình ảnh+ thuyết minh).....văn phòng, nhà máy......
- Các khoá đào tạo về Văn hoá doanh nghiệp của doanh nghiệp( Doanh nghiệp tham gia, doanh nghiệp tự đào tạo...)( Liệt kê)
- Chứng nhận bản quyền tác giả, của Cục bản quyền- Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch
- Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá của Cục Sở hữu Trí tuệ.
2.2 Những nét đặc trưng tiêu biểu của Doanh nghiệp
- Viết 10 dòng giới thiệu vaae lịch sử hình thành, phát triển doanh nghiệp, tính truyền thống, mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh.
- Doanh nghiệp trong mối quan hệ với văn hoá truyền thống của Việt Nam....( Doanh nghiệp tự viết)
Tiêu chí 3: Điểm tối đa 30- Doanh nghiệp với thị trường, người tiêu dùng.
3.1 Tốc độ phát triển, mở rộng thị trường trong 03 năm gần nhất

STT

Chỉ tiêu phát triển

Đơn vị tính

So sánh qua các năm

Kế hoạch năm 2009

Ghi chú

Năm thành lập

Năm
2006

Năm 2007

Năm
2008

1

Mạng lưới bán buôn, bán lẻ, các cửa hàng, đại lý giới thiệu sản phẩm...ở trong nước.

Điểm

 

 

 

 

 

 

2

Các quốc gia đã có quan hệ thương mại

Quốc gia

 

 

 

 

 

 

3

Sản lượng sản phẩm chính

 

 

 

 

 

 

 

4

Tổng doanh thu

100 triệu đồng

 

 

 

 

 

 

3.2 Hoạt động xúc tiến thương mại
Quảng bá, giới thiệu sản phẩm phổ biến kiến thức tiêu dùng, Hội nghị khách hàng, Hôi thảo Khoa học ( Yêu cầu kê khai và chứng minh , bằng chứng cụ thể).
3.3 Cơ chế hậu mãi, khuyến khích tiêu dùng
Chăm lo khách hàng đã được Doanh nghiệp thực hiện như thế nào? (Viết 01 trang khổ A4 ) .
Tiêu chí thứ 4: Điểm tối đa 30 - Doanh nghiệp với cộng đồng và lao động.
4.1 Các quy định về khen thưởng tăng lương
Chế độ đãi ngộ dài hạn cho lao động trong doanh nghiệp (thưởng, phạt, lễ tết, sinh nhật, nghỉ phép, nghỉ mát . . . Khuyến khích lao động giỏi, quy tụ hiền tài . . . (DN tự viết và sao gửi các tài liệu có liên quan . . . )
4.2 Lao động/ Việc làm


STT

Chỉ tiêu phát triển

Đơn vị tính

So sánh qua các năm

Kế hoạch năm 2009

Ghi chú

Năm thành lập

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

1

Tổng số lao động dài hạn

Người

 

 

 

 

 

 

Trong đó cơ câu chất lượng lao động

Đại học trở nên

Người

 

 

 

 

 

 

Cao đẳng& trung cấp

Người

 

 

 

 

 

 

Sơ cấp & phổ thông

Người

 

 

 

 

 

 

Trong đó thời gian công tác

>10 Năm

Người

 

 

 

 

 

 

Từ 05- 10 Năm

Người

 

 

 

 

 

 

< 05 Năm

Người

 

 

 

 

 

 

2

Thu nhập bình quân

Người

 

 

 

 

 

 

3

Số lao động được công ty đào tạo ( tái đào tạo)

Người

 

 

 

 

 

 

4.3 Các hoạt động Văn hoá cộng đồng xã hội
( Liệt kê các hoạt động mà doanh nghiệp tham gia: hoạt động xã hội, phong trào đoàn thể, đền ơn đáp nghĩa, từ thiên, ửng hộ tài trợ, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao….)
THÀNH TÍCH CỦA DOANH NGHIỆP
(Kê khai để được cộng điểm ưu tiên, khi xếp loại có các doanh nghiệp bằng nhau ở 4 tiêu chí trên)
Các khen thưởng đã có kê khai theo mẫu sau:


STT

Các hình thức khen thưởng

Cơ quan ra quyết đinh khen thưởng

Số…ngày…Tháng…Năm

1

Danh hiệu anh hùng các loại

 

 

2

Huân chương các loại

 

 

3

Bằng khen của Tỉnh ( TP), Bộ

 

 

4

Bằng khen của tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội

 

 

5

Khen thưởng tại các kỳ hội trợ, bình chọn

 

 

8. Cách thức tham gia
Cách 1: Lập bộ hồ sơ theo mẫu đính kèm rồi gửi về BTC. Hội đồng giám khảo sẽ chấm điểm và quyết định.
Cách 2: Doanh nghiệp đăng ký trực tuyến trên trang www.toquoc.gov.vn ; Ban thư ký sẽ tổng hợp kết quả bình chọn của độc giả, trình Hội đồng giám khảo quyết định
9. Liên hệ giải thưởng
CÔNG TY HỘI CHỢ TRIỂN LÃM BẮC HÀ

Địa chỉ: Số 6/30 Ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 04 - 565 9133
Fax: 04 - 565 9134
Mobil: 091 258 5050
Website: www.bachaexpo.com.vn
Báo điện tử tổ quốc: www.toquoc.gov.vn

(Nguồn: Ban tổ chức giải thưởng, website: www.bachaexpo.com.vn/ www.toquoc.gov.vn)

Arrow1Quay lại