Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG "CÚP VÀNG AN TOÀN LAO ĐỘNG"
1. Mục đích - ý nghĩa
Đảng và nhà nước ta luôn dành sự ưu tiên và quan tâm đặc biệt đến công tác ATVSLĐ. Trong phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2006-2010) của Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X đã khẳng định “...Thực hiện tốt chế độ bảo hộ lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động...”. Năm 2006, Chính phủ đã có quyết định số 233/2006/QĐ – TTg ngày 28/10/2006 phê duyệt “Chương trình quốc gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010”, cũng là năm mà Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO. Điều này càng khẳng định tầm quan trọng của công tác An toàn - Vệ sinh lao động trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội bền vững và hội nhập.
Tuy nhiên cùng với sự phát triển nhanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ tư nhân, công tác ATVSLĐ đang đứng trước nhiều thách thức, đó là tần suất tai nạn lao động và số ngưòi mắc mới bệnh nghề nghiệp có xu hướng gia tăng. Phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn lao động chết người xảy ra trong năm 2007 cho thấy: có 35,53 % số vụ xảy ra do người sử dụng lao động vi phạm các quy định pháp luật về ATVSLĐ; vi phạm các tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật ATVSLĐ, đặc biệt là nhiều doanh nghiệp chưa chú ý đầu tư cải thiện điều kiện lao động, chưa quan tâm tới việc xây dựng bộ máy quản lý ATVSLĐ tại nơi làm việc... Công tác thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ trong đó có việc động viên khuyến khích và tôn vinh các tập thể, cá nhân làm tốt công tác ATVSLĐ chưa thực sự tương xứng với yêu cầu của công tác ATVSLĐ trong thời kỳ mới và chưa được đầu tư đúng mức. Việc khen thưởng công tác ATVSLĐ được thực hiện hàng năm theo Thông tư số 20/1997/TT-BLĐTBXH cũng rất hạn chế.
Việc trao Giải thưởng “Cúp vàng An toàn lao động” nhằm tôn vinh, động viên những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tích cực đầu tư cải thiện điều kiện lao động; ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thực hiện chỉ tiêu giảm tần suất tai nạn lao động, mắc mới bệnh nghề nghiệp trong Chương trình Quốc gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, đồng thời không ngừng nâng cao ý thức của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện các quy định pháp luật về ATVSLĐ; xây dựng và triển khai mô hình quản lí ATVSLĐ trong doanh nghiệp... góp phần quảng bá thương hiệu hàng hoá, đảm bảo ATVSLĐ của các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập với sự ghi nhận rộng rãi hơn của xã hội đối với các doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá khi gia nhập WTO.
Giải thưởng “Cúp vàng An toàn lao động là giải thưởng sẽ được trao hàng năm trên cơ sở bình chọn những doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc chấp hành các quy định pháp luật về ATVSLĐ.
2. Tổ chức thực hiện
* Cơ quan chỉ đạo:
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
* Đơn vị chủ trì:
- Cục An toàn Lao động – Bộ LĐTBXH
- Báo Lao động - Xã hội – Bộ LĐTBXH
* Đơn vị bảo trợ thông tin:
- Đài Truyền hình Việt Nam
- Báo Lao động - Xã hội – Bộ LĐTBXH
* Đơn vị thực hiện:
Công ty Phát triển Thương hiệu Ngôi Sao Việt.
3. Đối tượng
Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp)
4. Điều kiện tham dự
- Doanh nghiệp có thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh từ 3 năm trở lên
- Doanh nghiệp tự nguyện đăng ký tham gia bình chọn và đóng góp kinh phí theo qui định
- Doanh nghiệp không để xảy ra tai nạn lao động chết người vào năm trước liền kề năm xét thưởng cho đến thời điểm xét thưởng; Tần suất tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp (nếu có) giảm rõ rệt
- Doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, và hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước theo qui định của pháp luật.
5. Tiêu chí xét thưởng
5.1. Tổ chức, phân định trách nhiệm và quản lý ATVSLĐ tại doanh nghiệp:
- Có tổ chức bộ máy ATVSLĐ thích hợp
- Có quy định rõ trách nhiệm đối với từng cấp, từng chức danh quản lý về ATVSLĐ
- Có kế hoạch bảo hộ lao động
- Có báo cáo công tác bảo hộ lao động, báo cáo tai nạn lao động theo quy định
- Có đủ hồ sơ, sổ sách theo dõi công tác ATVSLĐ theo mẫu quy định: Sổ thống kê tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; sổ theo dõi công tác huấn luyện; sổ cấp phát trang bị PTBVCN; Sổ kiểm tra, kiến nghị công tác BHLĐ; Sổ theo dõi chi trả phụ cấp độc hại và bồi dưỡng bằng hiện vật, sổ theo dõi khám sức khoẻ người lao động.
5.2. Triển khai công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp theo quy định pháp luật:
- Xây dựng và phổ biến nội quy, quy trình, biện pháp an toàn cho từng công việc và các máy, thiết bị
- Thực hiện việc kiểm định, đăng ký đối với các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ
- Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa định kì máy, thiết bị đảm bảo an toàn
- Tổ chức thông tin, huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động và cấp thẻ an toàn cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ;
- Cung cấp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân;
- Thực hiện kiểm tra và tự kiểm tra về ATVSLĐ.
5.3. Cải thiện điều kiện lao động:
- Đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị nhằm đảm bảo an toàn và cải thiện điều kiện lao động
- Có hệ thống thông gió, làm mát, xử lý bụi, hơi khí độc, chống ồn, rung chiếu sáng đạt yêu cầu
- Sắp xếp chỗ làm việc, máy móc thiết bị an toàn, tiện lợi, hợp lý
- Có công cụ vận chuyển, mang vác để giảm sức lao động
5.4. Thực hiện chế độ chính sách và chăm sóc sức khoẻ người lao động
- Thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ: TGLV, TGNN; Chi trả phụ cấp độc hại, BD bằng hiện vật; chế độ bồi thường, trợ cấp đối với người bị TNLĐ, BNN (nếu có), ...
- Có cán bộ y tế hoặc hợp đồng với cơ quan y tế địa phương
- Có tổ chức khám sức khoẻ định kì, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động
- Các điều kiện phúc lợi của doanh nghiệp (tổ chức bữa ăn ca, nhà tắm, nhà vệ sinh, thăm quan, nghỉ mát...).
5.5. Huy động sự tham gia đảm bảo ATVSLĐ của người lao động tại doanh nghiệp
- Tham gia xây dựng chính sách (nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy định ATVSLĐ... ) của doanh nghiệp
- Tham gia phát hiện yếu tố nguy hiểm, có hại
- Đề xuất các sáng kiến cải thiện điều kiện lao động
- Môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp
- Có mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở từng tổ sản xuất
- Hưởng ứng các phong trào phát động (Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ – PCCN, phong trào “ xanh, sạch, đẹp...”).
(Thang điểm cụ thể theo tiêu chí xét thưởng sẽ được Hội đồng xét duyệt giải thưởng hàng năm xem xét, quyết định).
6. Hồ sơ và thủ tục
6.1. Hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng bao gồm:
- Bản đăng ký xét thưởng: Doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu vào bản “ Đăng ký xét thưởng Cúp vàng An toàn lao động” (Phụ lục 1 kèm theo)
- Thuyết minh giới thiệu doanh nghiệp, tổ chức quy mô, lĩnh vực hoạt động, Bản sao đăng ký kinh doanh
- Báo cáo thành tích về bảo hộ lao động, ATVSLĐ (Tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp – theo mẫu quy định tại Phụ lục 04 của Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 31/10/1998) được các Bộ, ngành quản lý hoặc các cơ quan quản lý ATVSLĐ của địa phương công nhận
- Bản sao các chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng, quản lý môi trường (nếu có), …
- Bản sao ý kiến khách hàng hoặc các cơ quan, ban ngành (nếu có) về hoạt động của doanh nghiệp và các hoạt động mang tính xã hội
- Các thành tích đạt được (danh hiệu anh hùng, Huân chương, Bằng khen các cấp…)
- Các tài liệu, thành tích khác liên quan đến an toàn phòng cháy, môi trường, trách nhiệm xã hội (nếu có).
62. Thủ tục: Các doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký về Tổ thư ký chương trình. Tổ thư ký sẽ tổng hợp và trình Ban Tổ chức, Hội đồng xét duyệt giải thưởng xem xét hồ sơ theo các điều kiện và tiêu chí xét thưởng để thẩm định và đưa ra kết quả cuối cùng. Doanh nghiệp đạt Cúp vàng An toàn lao động được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận.
7. Hội đồng xét duyệt Giải thưởng
* Chủ tịch Hội đồng: Cục trưởng Cục An toàn lao động.
* Các thành viên: Đại diện của các đơn vị:
- Cục An toàn lao động
- Thanh tra Bộ
- Phòng Tuyên truyền thi đua (Văn phòng Bộ)
- Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế
- Ban Bảo hộ Lao động – Tổng LĐLĐVN.
- Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam
- Hội Khoa học Kỹ thuật ATVSLĐ Việt Nam
- Hội Y học lao động Việt Nam
- Báo Lao động – Xã hội
- Tạp chí Lao động – Xã hội.
* Tổ Thư ký
- Đại diện Cục an toàn lao động
- Đại diện Báo Lao động – Xã hội
- Đại diện công ty Phát triển Thương hiệu Ngôi Sao Việt
Lễ trao giải sẽ diễn ra tại Hà Nội, vào dịp tổ chức Ngày thế giới về ATVSLĐ hàng năm (28/4) và Ngày Quốc tế lao động 1/5.
8. Liên hệ giải thưởng
Cục An toàn lao động

Địa chỉ:Số 2, Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:
04 - 936 2922
Fax: 04 - 936 2920
Email:bsw@antoanlaodong.gov.vn
Website: http://www.antoanlaodong.gov.vn
(Nguồn thông tin về Giải thưởng Cúp vàng An toàn Lao động được Cục ATLĐ – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp)
Ban biên tập Cổng thông tin trân trọng cám ơn và mong nhận được sự hợp tác cung cấp thông tin thường xuyên về giải thưởng từ Hội đồng giải thưởng, Đơn vị tổ chức và thực hiện trao giải thưởng Cúp vàng An toàn Lao động; sự cung cấp thông tin về hồ sơ thành tích của các doanh nghiệp đã vinh dự được trao tặng giải thưởng ý nghĩa này.
Arrow1Quay lại