Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG CÚP VÀNG “DOANH NHÂN TÂM TÀI”

Đội ngũ doanh nhân ngày nay được coi là “đội ngũ xung kích” trên mặt trận kinh tế. Ngoài những đóng góp cho ngân sách, giải quyết công ăn việc làm... đội ngũ DN hiện nay có rất nhiều DN làm các công việc từ thiện giúp đỡ cộng đồng, giúp những hoàn cảnh khó khăn. Ngày càng nhiều đơn vị bên cạnh việc làm tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh của DN còn là lực lượng quan trọng xung kích và quyết định trong nhiều cuộc vận động từ thiện giúp đỡ những mảnh đời, những hoàn cảnh khó khăn, lĩnh vực khó khăn mang tính cộng đồng. Để động viên khuyến khích DN tham gia mạnh mẽ và thường xuyên hơn nữa vào những chương trình xã hội, Giải thưởng Cúp vàng Doanh nhân Tâm Tài được ra đời, trong đó Tài là tài kinh doanh sản xuất, Tâm là tâm đối với xã hội, với cộng đồng. Với ý nghĩa Tâm, Tài cao đẹp đó những doanh nhân có vinh dự nhận Cúp “Doanh nhân Tâm Tài” sẽ được xã hội thừa nhận một cách toàn diện hơn. Chủ trương Bình chọn trao tặng Cúp vàng “Doanh nhân Tâm Tài” là một hoạt động thường xuyên, lâu dài, với định kỳ 1 năm một lần nhằm tôn vinh và cổ vũ các doanh nhân Việt Nam đã có những sáng kiến và nỗ lực xây dựng thành công thương hiệu và nhãn hiệu sản phẩm của mình.
1. Đơn vị tổ chức
* Đơn vị bảo trợ và chứng nhận Giải thưởng
UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hiệp hội DN nhỏ & vừa Việt Nam, Hội nghiên cứu KH Đông Nam Á, Trung tâm NC Bảo tồn & Phát huy Văn hóa dân tộc Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
* Đơn vị bảo trợ thông tin
- Báo Nhà báo và Công luận - Hội Nhà báo Việt Nam
- Tạp chí Văn hiến Việt Nam - Chuyên đề “Văn hóa & Kinh tế”
- Website: www.camnangdoanhnghiep.com.vn
*
Đơn vị Quảng bá thương hiệu
- Viện tư vấn phát triển KT-XH Nông thôn & Miền Núi, Công ty Văn hoá Hà Nội
- Công ty CP Văn Hoá Thông tin, Trung tâm thương mại Văn Hóa (HIC Group)
2. Đối tượng tham gia
Các thành viên trong Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị của các Đơn vị, các Doanh nghiệp, Hợp tác xã thuộc mọi thành phần kinh tế trong cả nước kể cả các doanh nghiệp liên doanh, 100% vốn nước ngoài.
3.Tiêu chí xét giải
-
Có vai trò và ảnh hưởng quan trọng đến quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoặc đơn vị mình phụ trách
- Là tấm gương sáng về đạo đức
- Có đóng góp cho xã hội
4. Quyền lợi của người được giải
-
Được trao Cúp vàng
- Được trao Giấy chứng nhận của BTC
- Được mời tham gia các Hội chợ tại Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Ả Rập...
- Được Quảng bá thương hiệu theo chương trình của Ban tổ chức
5. Quy chế chấm giải
-
Bình chọn từ cơ sở giới thiệu lên cơ quan chủ trì là UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố, các bộ, sở, ban ngành, các hiệp hội...
- Bình chọn của người tiêu dùng hoặc tham khảo trực tiếp, nhận xét trực tiếp hoặc qua thư bầu.
- Trên cơ sở đó Ban Tổ chức sẽ kết hợp với các cơ quan có thẩm quyền, các nhà khoa học, các nhà báo, các chuyên gia có uy tín tuyển chọn thẩm định phân tích một cách toàn diện nhất.
6. Hồ sơ xét giải
Căn cứ vào bản báo cáo thành tích cá nhân có xác nhận của cơ quan hoặc các tổ chức giới thiệu.
7. Liên hệ giải thưởng
Ban tổ chức Giải thưởng Cúp vàng doanh nhân tâm tài

Địa chỉ: 96 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 - 771 7665
Fax: 04 - 771 8875
Mobile
098 918 6661 - 091 320 4057 - 091 308 9959 (Mr. Trung)
Email: vanhoahanoi@fpt.vn
Website: www.camnangdoanhnghiep.com.vn
www.congtyvanhoahanoi.com

(Nguồn thông tin về Giải thưởng Cúp vàng Doanh nhân Tâm Tài được tổng lược, trích dẫn từ Website: www.camnangdoanhnghiep.com.vn và sự cung cấp thông tin của các doanh nhân được trao giải thưởng).
Ban biên tập Cổng thông tin trân trọng cám ơn và mong nhận được sự hợp tác cung cấp thông tin thường xuyên về giải thưởng từ Hội đồng giải thưởng, Đơn vị tổ chức và thực hiện trao Giải thưởng Cúp vàng Doanh nhân Tâm Tài; sự cung cấp thông tin về hồ sơ thành tích của các doanh nhân đã vinh dự được trao tặng giải thưởng cao quý này.
Đồng thời, Ban biên tập đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà quản lý và doanh nhân hợp tác cung cấp các thông tin về các hình thức khen thưởng, giải thưởng và hồ sơ thành tích đã đạt được phù hợp với các hình thức thi đua khen thưởng cấp nhà nước, các giải thưởng trên Cổng thông tin “Thi đua khen thưởng – Giải thưởng Việt Nam”.

Trân trọng!
Arrow1Quay lại
Arrow2Giới thiệu giải
Arrow2 Cúp vàng “Thương hiệu nhãn hiệu” và “Doanh nhân tâm tài”: Cuộc sát hạch lần 2