Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG BÔNG LÚA VÀNG

Căn cứ vào Quyết định số 42/2004/QĐ-BNN ngày 1 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, "Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam" đã ra đời nhằm động viên, khích lệ và ghi nhận những công lao của các tập thể, cá nhân đã tạo ra những sản phẩm, công trình khoa học, phát minh, sáng kiến, quy trình công nghệ ứng dụng vào thực tế sản xuất của ngành, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn.
1. Đơn vị Bảo trợ và tổ chức
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Đối tượng dự giải
- Các sản phẩm của các đơn vị và cá nhân trong và ngoài ngành đã tham gia hội chợ triển lãm do Bộ NN&PTNT tổ chức, đồng tổ chức, hoặc bảo trợ, bao gồm các sản phẩm đã đạt giải vàng, giải bạc, cúp của hội chợ triển lãm;
- Các sản phẩm của các đơn vị và cá nhân trong và ngoài ngành chưa tham gia hội chợ triển lãm do Bộ NN&PTNT tổ chức, đồng tổ chức, hoặc bảo trợ, là các sản phẩm đã qua thẩm định của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.
- Đối với các kết quả nghiên cứu, triển khai tiến bộ Khoa học kỹ thuật, các dịch vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khác phải được Hội đồng khoa học công nghệ cấp Nhà nước, hoặc cấp Bộ, tỉnh, thành phố nghiệm thu và đưa vào áp dụng sản xuất trên diện rộng, đạt hiệu quả kinh tế trong sản xuất, lưu thông và xuất khẩu.
3. Quyền lợi của người được giải
- Biểu tượng giải thưởng Bông Lúa Vàng Việt Nam.
- Bằng chứng nhận sản phẩm của đơn vị đạt giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam.
- Tiền thưởng.
4. Tiêu chuẩn xét thưởng
- Sản phẩm đạt chất lượng và hiệu quả kinh tế - xã hội cao.
- Có ý nghĩa khoa học, thực tiễn.
- Chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường.
- Nộp đầy đủ Hồ sơ đăng ký, lệ phí theo quy định về Thường trực Hội đồng xét giải thưởng đúng thời hạn như thông báo.
5. Cách thức xét thưởng
- Từng uỷ viên Hội đồng xét thưởng sẽ chấm điểm độc lập theo bảng chấm điểm quy định.
- Sản phẩm được đề nghị Bộ trao giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam khi số điểm trung bình của các uỷ viên Hội đồng đạt từ 80 điểm trở lên.
6. Hội đồng xét giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam
- Chủ tịch Hội đồng là Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ.
- Các uỷ viên bao gồm: Thường trực Hội đồng thi đua Bộ NN & PTNT, đại diện các Cục, Vụ, đơn vị và chuyên gia (từng đợt xét trao giải sẽ có quyết định danh sách cụ thể thành viên Hội đồng).
- Uỷ viên thư ký gồm hai người: một là chuyên viên của Vụ Khoa học công nghệ, một là chuyên viên của Văn phòng Bộ NN&PTNT (Phòng thi đua tuyên truyền và triển lãm).
7. Thủ tục đăng ký
Theo định kỳ 2 đến 3 năm một lần, Bộ NN & PTNT có công văn thông báo xét giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam. Căn cứ vào công văn của Bộ NN & PTNT, các đơn vị, cá nhân có nguyện vọng tham dự xét giải thưởng phải gửi hồ sơ đăng ký dự giải (có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) về Thường trực Hội đồng xét giải thưởng (Phòng Thi đua tuyên truyền và triển lãm thuộc Văn phòng Bộ NN & PTNT).
Hồ sơ dự giải thưởng gồm 02 bộ, Cụ thể:
Đối với sản phẩm là hàng hoá
-
Hồ sơ gồm 02 bộ, được đựng trong phong bì bìa cứng (kích thước 30x25cm)
- Bản đăng ký dự xét giải thưởng (theo mẫu phụ lục I).
- Bản xác nhận của cơ quan, cá nhân trực tiếp sử dụng sản phẩm và ý kiến thẩm định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
- Bản sao các chứng nhận thành tích dự giải của sản phẩm được các Hội chợ, các cơ quan có thẩm quyền cấp; các huy chương, bằng khen v.v... được cấp.
- Các mẫu, hình ảnh, tài liệu của sản phẩm dự xét giải thưởng (nếu có, hoặc theo yêu cầu của Hội đồng xét giải thưởng).
- Phiểu kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền (nếu có, hoặc theo yêu cầu của Hội đồng xét giải thưởng).
- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
Đối với sản phẩm là dịch vụ
- Hồ sơ gồm 02 bộ, được đựng trong phong bì bìa cứng (kích thước 30x25cm)
- Bản đăng ký dự xét giải thưởng (theo mẫu phụ lục I)
- Bản xác nhận của cơ quan, cá nhân trực tiếp sử dụng kết quả dịch vụ cung cấp và ý kiến thẩm định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
- Bản sao các chứng nhận thành tích dự giải của sản phẩm dịch vụ được các Hội chợ, các cơ quan có thẩm quyền cấp; các huy chương, bằng khen v.v... được cấp.
- Các mẫu, hình ảnh, tài liệu của sản phẩm dự xét giải thưởng (nếu có, hoặc theo yêu cầu của Hội đồng xét giải thưởng).
- Phiểu kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm dịch vụ của cơ quan có thẩm quyền (nếu có, hoặc theo yêu cầu của Hội đồng xét giải thưởng).
- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
Đối với công trình, tiến bộ khoa học kỹ thuật
- Hồ sơ gồm 02 bộ, được đựng trong phong bì bìa cứng (kích thước 30x25cm)
- Bản đăng ký dự xét giải thưởng (theo mẫu phụ lục I).
- Bản xác nhận của cơ quan, cá nhân trực tiếp sử dụng kết quả nghiên cứu và của thường trực Hội đồng Khoa học công nghệ của Bộ, Tỉnh, Thành phố; văn bản xác nhận của cơ quan quản lý khoa học công nghệ có thẩm quyền về việc đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất.
- Bản sao các chứng nhận thành tích dự giải của sản phẩm khoa học được các Hội trợ, các cơ quan có thẩm quyền cấp; các huy chương, bằng khen v.v... được cấp.
- Các mẫu, hình ảnh, tài liệu của sản phẩm dự xét giải thưởng (nếu có, hoặc theo yêu cầu của Hội đồng xét giải thưởng).
- Phiếu kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm của cơ quan kiểm định có thẩm quyền (nếu có, hoặc theo yêu cầu của Hội đồng xét giải thưởng).
- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
8. Liên hệ giải thưởng
Thường trực hội đồng xét thưởng
Phòng Thi đua tuyên truyền và triển lãm - Văn phòng Bộ NN & PTNT

Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 04 - 846 8161
Fax:
04 - 845 4319
Email:
bbtweb.vp@mard.gov.vn
Website:
omard.mard.gov.vn

(Nguồn thông tin về Giải thưởng Bông Lúa Vàng được tổng lược, trích dẫn từ website omard.mard.gov.vn và sự cung cấp thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp được trao giải thưởng).
Ban biên tập Cổng thông tin trân trọng cám ơn và mong nhận được sự hợp tác cung cấp thông tin thường xuyên về giải thưởng từ Hội đồng giải thưởng, Đơn vị tổ chức và thực hiện trao giải thưởng Bông Lúa Vàng; sự cung cấp thông tin về hồ sơ thành tích của các tổ chức, doanh nghiệp đã vinh dự được trao tặng giải thưởng ý nghĩa này.

 

Arrow2Giới thiệu giải
Arrow2 Các phụ lục
Arrow2 Hội chợ Nông nghiệp Sóc Trăng Expo năm 2007
Arrow2 Quy định đăng ký, xét chọn và trao giải thưởng Bông Lúa Vàng Việt Nam
Arrow2 Quyết định số 42/2004/QĐ - BNN ngày 01/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Giải thưởng "Bông lúa vàng Việt Nam" và bản Quy định đăng ký, xét chọn và trao giải