Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG "BÔNG LÚA VÀNG”- VAPCF

1. Mục đích và ý nghĩa
Ngay từ khi được thành lập, Hiệp hội Quỹ Tín dụng nhân dân Việt Nam - VAPCF (tổ chức liên kết, đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các hội viên) đã có sáng kiến xây dựng giải thưởng “Bông lúa vàng” nhằm vinh danh các tập thể, các nhân tiêu biểu trong hệ thống QTDND có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, củng cố và phát triển QTDND; công nhận chất lượng và thương hiệu của hệ thống QTDND Việt Nam; đồng thời động viên, khích lệ sự phấn đầu và cạnh tranh lành mạnh giữa các QTDND hội viên, tăng cường tính liên kết trong hệ thống QTDND; và tiến tới hình thành một danh hiệu và biểu tượng chung cho sản phẩm và thương hiệu của hệ thống QTDND.
Lễ trao giải “Bông lúa vàng” được tổ chức lần đầu tiên vào Ngày 07/03/2007, tại Thủ đô Hà Nội
do Hiệp hội VAPCF phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Quỹ tín dụng Trung ương, Cơ quan phát triển quốc tế Desjardins (DID) và Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) tổ chức nhằm vinh danh các QTDND hội viên tiêu biểu năm 2006.
2. Đơn vị tổ chức
Giải thưởng “Bông lúa vàng” do Hiệp hội Qũy Tín dụng Nhân dân Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Quỹ tín dụng Trung ương và một số tổ chức quốc tế đứng ra tổ chức.
3. Tiêu chí giải thưởng
Danh hiệu cho giải thưởng “Bông lúa vàng” (theo quy chế năm 2007) được Ban tổ chức thống nhất đề cử 02 loại như sau:
* Danh hiệu QTDND tiêu biểu năm 2007.
Để có được danh hiệu cao quí này, QTDND cần phải đạt các chỉ tiêu cơ bản sau:
- Hoạt động kinh doanh đúng pháp luật.
- Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh năm 2007. Các chỉ tiêu hoạt động của QTDND (Huy động vốn, dư nợ cho vay, lợi nhuận...) luôn có sự tăng trưởng năm sau cao hơn so với năm trước; đoàn kết nội bộ tốt.
- Nợ xấu dưới 1%.
- Có đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển hệ thống QTDND.
- Hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước với Hiệp hội QTDND.
- Được Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước phân loại chất lượng hoạt động đạt loại 01 năm 2006 và dự kiến sẽ tiếp tục đạt loại 1 năm 2007.
* Danh hiệu Nhà quản lý QTDND tiêu biểu năm 2007.
Để có được danh hiệu vinh dự này, các cá nhân cần phải đạt những yêu cầu cơ bản sau:
- Giữ chức vụ lãnh đạo (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc) của QTDND từ 3 năm trở lên, năng động sáng tạo trong quản lý, điều hành QTDND. Là lãnh đạo của QTDND đư­ợc đề cử danh hiệu QTDND tiêu biểu lần này.
- Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Xây dựng và lãnh đạo QTDND hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh, có uy tín, giữ gìn đoàn kết nội bộ, có ảnh hưởng tích cực trong đơn vị.
- Bản thân luôn dám nghĩ, dám làm, có nhiều sáng kiến cải tiến phương thức kinh doanh của đơn vị đạt hiệu quả cao, có tín nhiệm đối với đồng nghiệp và chính quyền địa phương địa phương, các cơ quan, đơn vị hữu quan.
- Chủ động thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý cho bản thân và cán bộ, nhân viên của QTDND vì sự phát triển an toàn - bền vững của đơn vị và hệ thống QTDND.
- Làm tốt các chính sách xã hội đối với người lao động và trách nhiệm xã hội.
- Đã được khen thưởng từ mức Giấy khen trở lên.
4.Hình thức khen thưởng
Tùy theo danh hiệu được Ban tổ chức tặng:
- Kỷ niệm chương “Bông lúa vàng”
- Giấy khen và tiền thưởng
5. Liên hệ giải thưởng
Qũy Tín dụng Nhân dân Việt Nam

Địa chỉ: 13 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04 - 573 6759
Website:
www.vapcf.org.vn, www.hiephoiqtdnd.org.vn
Arrow1Quay lại