Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
CupgiaithuongBonHongvang GIẢI THƯỞNG BÔNG HỒNG VÀNG

Danh hiệu Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu
1.
Mục đích - Ý nghĩa
Trong công cuộc đổi mới phát triển đất nước xuất hiện ngày càng nhiều phụ nữ thành đạt, đặc biệt trong giới kinh doanh không hiếm những nữ “thủ lĩnh” doanh nghiệp. Giải thưởng BÔNG HỒNG VÀNG - Danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” là hình thức khen thưởng, tôn vinh của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đối với người phụ nữ là quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đang hoạt động hợp pháp theo khung khổ của pháp luật Việt Nam, có thành tích xuất sắc trên mọi hoạt động liên quan đến xây dựng, phát triển doanh nghiệp, đóng góp cho kinh tế xã hội của đất nước và nâng cao đời sống của người lao động.
2. Đối tượng xét tặng
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty cổ phần, công ty TNHH, chủ các doanh nghiệp, chủ nhiệm HTX, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, không phân biệt thành phần kinh tế, đăng ký và hoạt động theo pháp luật của Việt Nam.
3. Tiêu chí để xét tặng danh hiệu
3.1 Nhóm tiêu chí đánh giá thành tích của Doanh nghiệp do Doanh nhân lãnh đạo hay làm chủ.
Doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, có các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước (có tài liệu chứng minh 3 năm liên tục), gồm:
- Doanh thu hàng năm tăng từ 105 trở lên so với năm trước (nếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa).
- Doanh thu hàng năm phải tăng trên 15%
- Kim ngạch xuất khẩu, lợi nhuận, nộp ngân sách tăng từ 10-15% trở lên.
- Đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới
- Đầu tư công nghệ, thiết bị, trang bị bảo vệ môi trường làm việc và môi trường sinh thái.
- Thực hiện chính sách với người lao động, giải quyết việc làm tại địa phương
- Có tổ chức Đảng, Công đoàn, các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, được khen thưởng các cấp
- Doanh nghiệp có những bước phát triển mang tính đột phá và bền vững so với các doanh nghiệp cùng ngành nghệ. Doanh nghiệp có chiến phát triển trung và dài hạn, có khả năng cạnh tranh cao trong điều kiện hội nhập.
3.2 Nhóm tiêu chí liên quan đến doanh nhân:
- Giữ chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp từ 2 năm trở lên.
- Năng động sáng tạo trong công việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.
- Bản thân luôn dám nghĩ, dám làm, chịu trách nhiệm, có phát minh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc ứng dụng cộng nghệ mới mang lại hiệu quả kinh tế cao.
- Chủ động thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý cho bản thân và cán bộ công nhân viên, có chú ý đến công tác đào tạo cán bộ kế cận, cán bộ làm công tác khoa học kỹ thuật.
- Chủ động đầu tư thiết bị mới cho doanh nghiệp.
- Có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong doanh nghiệp.
- Làm tốt các chính sách xã hội đối với người lao động và trách nhiệm xã hội.
- Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan và nơi cư trú.
- Đã được khen thưởng ở mức bằng khen trở lên.
4. Hình thức khen thưởng
Cá nhân là “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” được:
- Trao tặng Bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
- Cúp Bông hồng vàng cho nữ doanh nhân xuất sắc.
- Danh sách các doanh nhân được giải sẽ được in trong kỷ yếu về giải thưởng và được công bố, giới thiệu rộng rãi trong nước và quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh doanh nghiệp và Doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.
5. Tổ chức trao thưởng
Danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” được xét tặng hàng năm và gắn danh hiệu với thứ tự của từng năm xét tặng. Tổ chức lễ trao danh hiệu “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
6. Liên hệ giải thưởng
BAN CHỈ ĐẠO HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG
PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Trụ sở: Số 9 Đào Duy Anh - Đống Đa - TP Hà Nội
Điện thoại: 04 - 574 2022
Fax: 04 - 574 2017
Website: www.vcci.com.vn
Arrow1Quay lại
Arrow2Giới thiệu giải
Arrow2 “Bông hồng vàng” cho nữ doanh nhân
Arrow2 Cúp “Bông hồng vàng” năm 2006 dành cho 36 nữ doanh nhân
Arrow2 Quy chế xét tặng Danh hiệu “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2007