Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Kimdong GIẢI THƯỞNG KIM ĐỒNG

1. Mục đích - Ý nghĩa
Giải thưởng “Kim Đồng” và huy chương “Tuổi trẻ dũng cảm” là hình thức khen thưởng cho thiếu niên, nhi đồng và cán bộ Đội xuất sắc trong cả nước nhằm:
- Biểu dương các thiếu nhi có hành động dũng cảm (Huy chương “Tuổi trẻ dũng cảm” của Ban chấp hành TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).
- Cổ vũ, động viên các cán bộ liên đội, chi đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh lập thành tích xuất sắc trong công tác Đội, trong học tập và rèn luyện, phấn đấu (Giải thưởng mang tên “Kim Đồng” của Ban thường vụ TW Đoàn).
- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên tryuền, động viên, khuyến khích thanh thiế niên, học sinh, sinh viên tham gia các loại hình bảo hiểm của Tổng Công ty Bảo Việt Việt Nam.
- Thực hiện nhiệm vụ, ý thức trách nhiệm trong việc giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.
2. Cơ quan tổ chức - thực hiện

- Giải thưởng Kim Đồng do Trung ương Đoàn TNSC Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam tổ chức từ ngày 01/10/2005.
- Báo Thiếu niên Tiền phong và Hội đồng Đội Trung ương là cơ quan thường trực giải.
3. Liên hệ giải thưởng

Báo thiếu niên tiền phong

Địa chỉ: Số 5 Hòa Mã - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: 04 - 821 0932
Fax:
04 - 821 5710
Email: thieunientp@hn.vnn.vn
Website: www.tntp.org.vn