Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo DANH HIỆU HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH MẠNH

1. Mục đích - Ý nghĩa
Những năm qua, với chính sách đổi mới và hội nhập của Đảng và Nhà nước, khu vực kinh tế hợp tác, HTX đã có những bước phát triển, ngày càng xuất hiện nhiều HTX, liên hiệp HTX mạnh về kinh tế - sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hiệu quả, dần khẳng định vị trí thương hiệu của mình trên thị trường, phục vụ đắc lực cho sản xuất, đời sống của xã viên và phát triển cộng đồng bền vững.
Trước những thách thức của tự do hoá kinh tế, kinh tế thị trường và hội nhập, các HTX đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng chiến lược và hoạch định kế hoạch kinh doanh, liên kết hợp tác với nhau hoặc liên kết với các thành phần kinh tế khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và đã xuất hiện nhiều HTX mạnh cả về tổ chức và tiềm lực kinh tế.
Tạo đà cho sự phát triển mô hình kinh tế Hợp tác xã trên toàn quốc, năm 2008, Liên minh HTX Việt Nam đã tổ chức Hội nghị các HTX mạnh toàn quốc lần thứ nhất nhằm: Tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm từ những HTX hoạt động có hiệu quả, trên cơ sở đó xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần thúc đẩy phát triển HTX theo chiều sâu. Thông qua Hội nghị tạo điều kiện và thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác, liên kết giữa các HTX thuộc các ngành, các vùng, miền trong cả nước.
Trong sự kiện quan trọng này, lần đầu tiên Danh hiệu Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh mạnh đã chính thức được công bố và trao cho 100 Hợp tác xã xuất sắc. Đây là phần thưởng ý nghĩa: Biểu dương, tôn vinh các HTX sản xuất, kinh doanh mạnh trong toàn quốc; góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu HTX.
2. Đơn vị tổ chức và trao thưởng
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
3. Tiêu chí
Các Hợp tác xã được xét tặng danh hiệu phải đạt các tiêu chí về Quy mô, sản xuất kinh doanh, tổ chức và tuân thủ pháp luật.
3.1 Quy mô HTX, Liên hiệp HTX:
Là những HTX, liên hiệp HTX có quy mô lớn nhất ở địa phương về tài sản vốn, thành viên, nội dung hoạt động:
+ Tổng tài sản bao gồm cả các cơ sở sản xuất, kho tàng, bến bãi, cửa hàng, điểm kinh doanh, phương tiện, mặt bằng… thuộc HTX, thuộc liên hiệp HTX.
+ Tổng số vốn hoạt động; tổng số vốn điều lệ.
+ Tổng số xã viên, hộ xã viên (ghi rõ số xã viên / hộ xã viên tách ra); tổng số lao động có làm việc và có thu nhập trực tiếp từ HTX; đối với liên hiệp HTX (nêu rõ số các HTX thành viên, quy mô của các HTX thành viên theo các tiêu thức nêu trên).
+ Các nội dung (loại hình) hoạt động của HTX, liên hiệp HTX.
Chú ý: Những tiêu thức này cần xem xét, báo cáo cụ thể tuỳ thuộc loại hình HTX. Ví dụ, HTX giao thông vận tải cần thống kê cả tổng số đầu xe, đầu tàu thuyền, đầu phương tiện…trong đó có thể phân ra thuộc xã viên và thuộc tài sản, vốn quỹ chung của HTX; các HTX, liên hiệp HTX hoạt động đa chức năng, cần nêu cụ thể có những nội dung hoạt động gì (sản xuất gì, thương mại gì, dịch vụ gì…).
3.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
Là những HTX, liên hiệp HTX hoạt động có hiệu quả cao, dẫn đầu các HTX trong địa phương về doanh thu, lợi nhuận, kim ngạch xuất khẩu, nộp ngân sách.
+ Ghi rõ tổng doanh thu của HTX, liên hiệp HTX (bao gồm cả doanh thu của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc) và doanh thu của từng loại hình hoạt động; kim ngạch xuất khẩu (nếu có), mức nộp ngân sách...
+ Doanh thu và lợi nhuận của HTX, liên hiệp HTX trong 3 năm gần đây phải tăng hàng năm từ 10% trở lên.
+ Thu nhập bình quân của xã viên và người lao động trong HTX, liên hiệp HTX trong 3 năm gần đây phải tăng hàng năm từ 15% trở lên.
+ Đầu tư vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ, trang thiết bị, cơ sở vật chất; là HTX, liên hiệp HTX có công nghệ, thiết bị sản xuất tiên tiến, có những bước phát triển mang tính đột phá, có chiến lược phát triển hiệu quả, có khả năng cạnh tranh cao.
3.3. Chấp hành các chính sách pháp luật, tham gia các hoạt động xã hội:
+ Bảo đảm các nguyên tắc HTX; tổ chức, quản lý và hoạt động theo đúng các quy định của Luật HTX.
+ HTX, liên hiệp HTX có tác động tích cực hỗ trợ kinh tế hộ xã viên phát triển; tổ chức được nhiều hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất hộ xã viên; phát triển ngành nghề mới có hiệu quả; có đóng góp tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát triển kinh tế xã hội nông thôn ở địa phương.
+ Thực hiện tốt chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước, nộp hội phí thành viên đầy đủ và tích cực tham gia đóng góp hoạt động xã hội từ thiện, ủng hộ phong trào khác tại địa phương…
+ Thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh chính trị, an toàn lao động trong đơn vị
+ Giữ gìn vệ sinh môi trường, không gây ô nhiễm; có các điều kiện, môi trường làm việc an toàn cho xã viên và người lao động.
3.4 Xây dựng tổ chức HTX, liên hiệp HTX:
+ Tổ chức Đại hội xã viên theo đúng quy định của Điều lệ, đảm bảo đoàn kết nội bộ
+ Xây dựng và củng cố các tổ chức Đảng, đoàn thể, Công đoàn, đoàn thanh niên, Chi hội phụ nữ hoạt động có hiệu quả.
+ Giải quyết việc làm cho nhiều lao động, thu nhập ổn định cho xã viên và người lao động, thực hiện tốt các chế độ đãi ngộ khác…
+ Phát triển xã viên HTX và thu hút lao động ngày càng tăng.
4. Liên hệ giải thưởng:
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

Địa chỉ: 77 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: 04 - 843 1689 / 733 0774
Fax: 04 - 843 1883
Email: admin@vietnamcoop.org
Website: www.vca.org.vn