Title_left GIẢI THƯỞNG TÔ CHỨC - HIỆP HỘI ĐỊA PHƯƠNG Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Sangtaokythuatdongnai GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KỸ THUẬT ĐỒNG NAI

1. Mục đích - Ý nghĩa
Giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai là hình thức khen thưởng của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai. Đây là Hội thi hàng năm do Tỉnh Đồng Nai tổ chức nhằm phát huy và khuyến khích các hoạt động sáng tạo của mọi tổ chức, cá nhân để góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
2. Đối tượng dự thi

2.1 Cá nhân đứng tên dự thi:
Mọi công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang thường trú hợp pháp tại Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp…đang sinh sống tại tỉnh Đồng Nai hay ngoài tỉnh là người tạo ra giải pháp kỹ thuật (tác giả của giải pháp) hoặc tạo ra giải pháp khi thực hiện nhiệm vụ của một tổ chức giao phó và được tổ chức đó cho phép đứng tên dự thi, đều có thể dự thi với tư cách cá nhân.
2.2 Tổ chức đứng tên dự thi:

Mọi đơn vị của Việt Nam và nước ngoài trực tiếp tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có thể đứng tên dự thi .
Mỗi cá nhân hoặc tổ chức có thể đứng tên một hoặc nhiều giải pháp dự thi. Đối với giải thưởng thuộc về tổ chức dự thi, các tác giả của giải pháp được hưởng quyền lợi do tổ chức quy định.
3. Giải pháp dự thi

Là các giải pháp mới, thể hiện dưới các dạng: Phương pháp kỹ thuật, quy trình công nghệ, dụng cụ, máy móc, dây chuyền thiết bị, chất liệu, sản phẩm, phương pháp tổ chức sản xuất…đã được tạo ra, áp dụng, thử nghiệm có kết quả từ ngày 01/01/2004 trở lại đây.
4. Lĩnh vực dự thi

4.1 Lĩnh vực công nghiệp:

+ Sản xuất mới, cải tiến công nghệ các máy móc, thiết bị, phụ tùng phục vụ sản xuất và đời sống; hợp lý hoá dây chuyền sản xuất.
+ Các giải pháp về cơ khí hóa nông nghiệp nông thôn, bảo quản và chế biến các loại nông sản, thực phẩm.
+ Các giải pháp phục vụ cải tạo và nâng cấp mạng lưới điện, nước, giao thông và các ngành khác.
4.2 Lĩnh vực nông nghiệp:

+ Nghiên cứu và ứng dụng các loại giống mới trong sản xuất nông nghiệp.
+ Ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ động, thực vật; công tác
thú y và các dịch vụ khác phục vụ phát triển nông nghiệp;
+ Các giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, thủy lợi hóa nông nghiệp.
4.3 Lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế:

+ Nghiên cứu sản xuất, cải tiến các đồ dùng phục vụ dạy và học trong các trường học.
+ Dụng cụ, trang thiết bị, phương pháp kỹ thuật, thuốc chữa bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe con người.
4.4 Lĩnh vực công nghệ thông tin:

+ Ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.
+ Các giải pháp nhằm mở rộng và phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông.
4.5 Lĩnh vực bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm:

+ Thu gom, tái chế, xử lý các chất thải trong công nghiệp, y tế, sinh hoạt.
+ Các giải pháp nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn khu dự trữ sinh quyển.
-Các giải pháp nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
5. Tiêu chuẩn đánh giá Giải pháp dự thi

5.1 Có tính mới so với trình độ kỹ thuật ở Việt Nam:
Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong các nguồn thông tin có ở Việt Nam hoặc đã áp dụng ở Việt Nam, và không trùng với giải pháp dự thi của người khác trước thời điểm nộp hồ sơ dự thi.
5.2 Có khả năng áp dụng trong điều kiện kinh tế, kỹ thuật ở Đồng Nai:
Giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm (sản xuất thử) hoặc chứng minh là có khả năng áp dụng đạt hiệu quả.
5.3 Mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và điều kiện sống, làm việc của con người và xã hội.
6. Hồ sơ dự thi
1. Phiếu dự thi ( theo mẫu): 01 bản.
2. Bản mô tả các giải pháp dự thi (theo mẫu): 01 bản, ghi nội dung vào đĩa CD hoặc đĩa mềm.
3. Bản nhận xét, đánh giá hoặc biên bản ghi nhận kết quả ứng dụng, thử nghiệm… có dấu xác nhận của cơ quan quản lý, cơ quan kiểm nghiệm, hội đồng khoa học, đơn vị sử dụng…(nếu có).
4. Sơ đồ, bản vẽ, hình ảnh, mô hình, sản phẩm chế thử và các tài liệu liên quan khác (nếu có ghi nội dung vào đĩa CD/đĩa mềm).
7. Hình thức giải thưởng và quyền lợi khác
- Bằng khen của UBND tỉnh, Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, Huy chương tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và quà lưu niệm của Ban Tổ chức Hội thi.
- Tiền mặt.
- Giải pháp đoạt giải có khả năng bảo hộ sở hữu công nghiệp sẽ được xét hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp).
8. Liên hệ giải thưởng

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ: Số 260 Quốc lộ 15, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại: 061 - 382 1082
Fax:
061- 382 5585
Website: http://www.dost-dongnai.gov.vn

(Nguồn thông tin về Giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai do Ban tổ chức giải thưởng cung cấp và được tổng lược, trích dẫn từ Website: www.dost-dongnai.gov.vn; sự cung cấp thông tin của các tổ chức và cá nhân được trao giải thưởng).
Ban biên tập Cổng thông tin trân trọng cám ơn và mong nhận được sự hợp tác cung cấp thông tin thường xuyên về giải thưởng từ Hội đồng giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai;thông tin về Hồ sơ thành tích của các tổ chức, cá nhân đã vinh dự nhận được giải thưởng ý nghĩa này.

Trân trọng!