Title_left GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ TRAO TẶNG TỔ CHỨC - CÁ NHÂN VIỆT NAM Title_right
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG TOÁN HỌC CLAY

Viện Toán học Clay [Clay Mathematical Institute (CMI)] là một tổ chức tư nhân được Landon T. Clay, một thương gia người Boston và vợ là Lavinia D. Clay tài trợ và tạo lập tháng 9 năm 1998, tại thành phố Cambridge, tiểu bang Massachusetts, Hoa kỳ. Mục tiêu Viện đề ra "để khuếch trương và phổ biến các hiểu biết toán học, để hướng dẫn các nhà toán học và các khoa học gia khác về những khám phá mới trong phạm vi toán học, để khuyến khích các sinh viên có biệt tài theo đuổi ngành toán học, và để ghi nhận những thành quả và tiến bộ đặc biệt trong việc nghiên cứu toán học." Theo đuổi mục đích này, Viện Toán học Clay bảo trợ công việc nghiên cứu của nhiều khoa học gia, tổ chức những lớp Toán thâm cứu đặc biệt vào mùa hè, và trao hai giải thưởng: Giải thưởng Nghiên cứu hàng năm (Clay Research Award) và Giải Thiên niên kỷ. (Millenium Prize Problems).
1. Giải thưởng Nghiên cứu hàng năm
Giải thưởng Nghiên cứu hàng năm (Clay Research Award) được dành cho những công trình khám phá toán học siêu việt đã được thực hiện trong năm trước đó. Năm 1999 Viện đã trao giải cho Andrew Wiles (chứng minh định lý Fermat, đề ra cách đây hơn 358 năm). Năm 2000 giải được trao cho Laurent Lafforgue Alain Connes về Công thức Vết [Trace formula] để giải các giả thuyết trong Chương trình Langlands [Langlands program]. Stanislav Smirnov và nhà nghiên cứu vật lý Edward Witten nhận giải này trong năm 2001. Năm 2002, có hai người nhận giải: Manindra Agrawal cùng hai sinh viên học với ông, thuộc Viện Kỹ thuật Ấn độ ở Kanpur [Indian Institute of Technology-Kanpur (IIT-K)] và Oded Schramm, thuộc công ty Microsoft. Năm 2003, giải được trao cho Richard HamiltonTerrence Tao. Năm 2004, giải được trao đồng thời cho Ben Green và cho Ngô Bảo Châu cùng đồng nghiệp là Gérard Laumon. Ben Green ược giải về công cuộc nghiên cứu các nhóm số nguyên tố lập thành theo cấp số cộng (Progressions arithmétiques des nombres premiers = Arithmetic progressions of prime numbers). Gérad Laumon và Ngô bảo Châu nhận giải này với đề tài Le lemme fondamental pour les groupes unitaires(Fundamental Lemma for unitary groups = Bổ đề cơ bản cho các nhóm unita). Giải này gồm một bản đúc bằng đồng sao lại tượng nguyên thủy bằng đá hoa cương. Phần bù của nút cấu hình số Tám do nhà toán học kiêm điêu khắc gia Helaman Ferguson tạc thành cho CMI vào năm 1999. Ngoài ra, giải còn gồm hiện kim một triệu Mỹ kim.
2. Giải Thiên niên kỷ
Ngoài giải Nghiên cứu được trao tặng hàng năm theo đề nghị của Hội đồng duyệt giải, Viện Toán Học Clay còn đưa ra giải thưởng Các bài Toán của Thiên niên kỷ [Millennium Prize Problems]. Giải này gồm bảy triệu Mỹ kim dành cho bài giải của bảy đầu đề toán học chưa có lời giải đáp đã được đặt ra từ nhiều năm trước đây. Bảy đầu đề đã đuợc CMI lựa chọn là:
1. Phỏng định của Poincaré
2. Giả thuyết của Rieman: Bài toán thứ 8 chưa giải của Hilbert
3. Phỏng định của Hodge liên quan đến đối đồng đều
4. Bài toán của Stephen Cook, bài toán P đối NP, liên quan đến chiến lược phải chọn trước một bài toán phức tạp và đối mặt với việc tìm giải pháp với sự kiểm nghiệm một giải pháp giả định.
5. Những phương trình của Naviers-Stokes liên quan đến cơ học chất lỏng và sự đứng đắn của những nghiệm của phương trình đó
6. Lý thuyết của Yang và Mills liên quan đến sự liên hệ giữa cơ học lượng tử và những không gian phần thớ
7. Phỏng định của Birch Swinnerton-Dyer liên quan đến những đường cong ellip loại 1.
Hội đồng xét giải thưởng bao gồm nhiều nhà toán học danh tiếng, trong đó có Andrew Wiles, người đã chứng minh thành công định lý cuối cùng của Fermat, một thách đố từng làm bối rối những bộ óc vĩ đại nhất của nhân loại suốt 358 năm.

Arrow1Quay lại