Title_left GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ TRAO TẶNG TỔ CHỨC - CÁ NHÂN VIỆT NAM Title_right
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (IAPQA) được Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (APQO) thiết lập tháng 7/1999 theo sáng kiến của Tiến sỹ Harrington - Nguyên Chủ tịch sáng lập của APQO. Giải thưởng được tổ chức hàng năm, dành cho các nước Châu Á và bên bờ Thái Bình Dương. Đây là hoạt động nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đã đạt giải thưởng chất lượng quốc gia ở các nước trong khu vực nhằm nâng cao chất lượng quản lý và tăng khả năng cạnh tranh của dịch vụ.
1. Đơn vị tổ chức
Giải thưởng IAPQA được quản lý bởi Quỹ Walter L. Hurd và được điều hành bởi Hội đồng IAPQA do APQO lập ra. APQO là tổ chức phi lợi nhuận, tập hợp các hội chất lượng hàng đầu của các nước hai bên bờ Thái Bình Dương hoặc các nước Châu Á. Cơ quan điều hành của APQO bao gồm đại diện của các nước: Ôx-tra-li-a, Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Iran, Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a, Mê-xi-cô, Niu Di-lân, Pa-ki-xtan, Phi-lip-pin, Xingapo, Xri Lan-ka, Thái Lan, Mỹ, Ảrập Xiút và Việt Nam.
2. Đối tượng xét giải
Các doanh nghiệp, tổ chức của các nước Châu Á và bên bờ Thái Bình Dương muốn tham dự chương trình IAPQA, phải đáp ứng các yêu cầu sau:
2.1 Phải được trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (Giải Vàng Chất lượng Việt Nam, đối với doanh nghiệp Việt Nam) trong 3 năm trở lại.
2.2 Tổ chức Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: trong nội dung đánh giá của mình, phải nêu rõ rằng báo cáo đánh giá tại chỗ tại Doanh nghiệp xác nhận các tài liệu của Doanh nghiệp đăng ký tham gia IAPQA phản ánh đúng thực trạng của Doanh nghiệp và quá trình hoạt động của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của giải thưởng Quốc tế như Hội đồng IAPQA đã qui định.
Tổ chức Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được đề nghị tiến cử những doanh nghiệp, tổ chức trong nước tham dự IAPQA
3. Loại hình giải thưởng
- Các Doanh nghiệp sản xuất nhỏ (có dưới 250 nhân viên)
- Các Doanh nghiệp dịch vụ nhỏ (có dưới 250 nhân viên)
- Các Tổ chức giáo dục
- Các Tổ chức y tế
- Các Doanh nghiệp sản xuất lớn (có trên 250 nhân viên)
- Các Doanh nghiệp dịch vụ nhỏ (có trên 250 nhân viên)
Các cấp giải thưởng:
- World Class Distinction: Được trao cho Doanh nghiệp có tổng điểm số cao thứ nhì nhưng phải trên mức tối thiểu là 600 điểm.
- Best of Class Distinction: Được trao cho Doanh nghiệp có tổng điểm cao nhất nhưng phải trên mức tối thiểu là 600 điểm.
- Quest for Excellence: Được trao cho Doanh nghiệp có tổng điểm trên mức tối thiểu là 600 điểm.
4. Các tiêu chí và hạng mục đánh giá
Các tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Mỹ (Giải thưởng Malcolm Baldrige) được sử dụng để đánh giá các Doanh nghiệp tham dự giải thưởng này. Mỗi năm, chỉ có một giải thưởng cho một loại hình được trao cho một quốc gia. Việc đánh giá do các chuyên gia đánh giá đã được đào tạo thực hiện theo 7 tiêu chí của Giải thưởng Malcolm Baldrige với điểm số tối đa được quy định. Doanh nghiệp tham dự giải có thể nộp đơn đề nghị tham dự cùng với báo cáo thể hiện những hạng mục của 7 tiêu chí dưới đây:

1. Vai trò của lãnh đạo 120
1.1. Lãnh đạo doanh nghiệp 70
1.2. Điều hành và trách nhiệm xã hội 50
2. Hoạch định chiến lược 85
2.1. Xây dựng chiến lược 40
2.2. Triển khai chiến lược 45
3. Định hướng vào khách hàng và thị trường 85
3.1. Hiểu biết về khách hàng và thị trường 40
3.2. Mối quan hệ với khách hàng và thoả mãn khách hàng 45
4. Thông tin và phân tích hoạt động 90
4.1. Đo lường, phân tích và xem xét hoạt động của doanh nghiệp 45
4.2. Quản lý thông tin và tri thức 45
5. Phát triển nguồn nhân lực 85
5.1. Bố trí, sắp xếp công việc 35
5.2. Nâng cao kiến thức và khuyến khích người lao động 25
5.3. Chăm sóc sức khoẻ và thoả mãn người lao động 25
6. Quản lý các quá trình hoạt động 85
6.1. Các quá trình tạo giá trị 45
6.2. Các quá trình hỗ trợ và lập phương án tác nghiệp 40
7. Kết quả hoạt động, kinh doanh 450
7.1. Kết quả về sản phẩm và dịch vụ 100
7.2. Kết quả về định hướng vào khách hàng 70
7.3. Kết quả về tài chính và thị trường 70
7.4. Kết quả về nguồn nhân lực 70
7.5. Kết quả về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 70
7.6. Kết quả về điều hành và trách nhiệm xã hội 70
Tổng số điểm 1000

5. Liên hệ hướng dẫn về giải thưởng
Trung tâm tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam - Tổngt cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 - 791 2619
Fax: 04 - 836 1771
Website:
www.quality.nist.gov

(Nguồn thông tin về Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương được cung cấp bởi Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam; sự tổng hợp thông tin từ website: www.quality.nist.gov và sự cung cấp thông tin của các doanh nghiệp được trao giải thưởng).
Ban biên tập Cổng thông tin trân trọng cám ơn và mong nhận được sự hợp tác cung cấp thông tin thường xuyên về giải thưởng từ Hội đồng giải thưởng của Tổ chức Chất lượng Châu á -Thái Bình Dương (APQO),Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng; sự cung cấp thông tin về Hồ sơ thành tích của các doanh nghiệp, tổ chức đã vinh dự nhận được giải thưởng cao quý này.
Đồng thời, Ban biên tập đề nghị các đơn vị, tổ chức ngành khoa học và công nghệ; các doanh nghiệp tham gia cung cấp thông tin về các thành tích đã đạt được phù hợp với các hình thức thi đua khen thưởng cấp nhà nước, các giải thưởng trên Cổng thông tin “Thi đua khen thưởng – Giải thưởng Việt Nam”.

Trân trọng!

Arrow1Quay lại