Title_left GIẢI THƯỞNG DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN - CÁ NHÂN Title_right
Giải thưởng Kova
Line_short
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Bieutrungkova GIẢI THƯỞNG KOVA

1. Mục đích giải thưởng
Giải thưởng "Hỗ trợ phát triển tài năng KOVA" được trao tặng hàng năm, nhằm khuyến khích động viên :
- Sinh viên nghèo vượt khó, có hạnh kiểm tốt, học giỏi trong các năm học.
- Tập thể, cá nhân có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong hoạt,... động Khoa học và Công nghệ mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ đời sống Xã hội, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá Đất nước.
- Cá nhân, Tập thể có thành tích xuất sắc, là tấm gương tiêu biểu trong đời sống Xã hội.
2. Đơn vị tổ chức
Trung tâm "Hỗ trợ phát triển tài năng KOVA"
3. Nội dung – tiêu chuẩn giải thưởng
Hàng năm Ủy ban giải thưởng sẽ xét và trao tặng :
- "Học bổng KOVA" dành cho Sinh viên nghèo, vượt khó, có thành tích học tập xuất sắc trong những năm học Phổ thông Trung học và có điểm thi đỗ Đại học đạt từ loại khá trở lên. Hoàn cảnh kinh tế gia đình có nhiều khó khăn, được Ban lãnh đạo trường Đại học giới thiệu.
- "Giải thưởng KOVA" dành cho Sinh viên đạt tiêu chuẩn Sinh viên xuất sắc liên tục trong các năm học Đại học , hiện đang học năm cuối cùng, hoặc đã hoàn thành luận án tót nghiệp xuất sắc, được Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên trường Đại học giới thiệu.
- "Giải thưởng KOVA" dành cho Tập thể, Cá nhân có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật...trong hoạt động Khoa học và Công nghệ mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ đời sống Xã hội, được Địa phương hoặc Cơ quan giới thiệu.
- "Giải thưởng KOVA" được trao tặng cho Tập thể, Cá nhân có thành tích xuất sắc đem lại hiệu quả cao trong quá trình phát triển Kinh tế, Văn hoá, Xã hội và lợi ích cộng đồng, được Cơ quan, Đoàn thể, Địa phương đồng ý giới thiệu.
4. Đối tượng tham gia
- Tất cả Sinh viên, Cán bộ và Công dân ở mọi lứa tuổi, là Tập thể hoặc Cá nhân nếu có đủ tiểu chuẩn phù hợp với nội dung Giải thưởng đều có quyền tham gia Học bổng, Giải thưởng KOVA, hàng năm.
- Học bổng, Giải thưởng KOVA luôn luôn ưu tiên Phụ nữ, Sinh viên là người Dân tộc ít người ở các vùng núi xa xôi hẻo lánh.
5. Quỹ giải thưởng
Quỹ giải thưởng KOVA được tạo nên chủ yếu từ hai nguồn:
- Trích từ quỹ phúc lợi của Công ty Sơn KOVA hàng năm.
- Lợi nhuận thu được từ hoạt động của Trung tâm "Hỗ trợ phát triển tài năng KOVA" (Trung tâm do Công ty Sơn KOVA thành lập để phục vụ Giải thưởng)
- Ngoài ra Quỹ còn có sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, tâm huyết với sự nghiệp đào tạo nhân tài cho Đất nước.
6. Liên hệ giải thưởng
Trung tâm "Hỗ trợ phát triển tài năng KOVA"

Địa chỉ: 282 - Đường Láng - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04 - 562 2250 / 091 301 4227
Fax:
04 - 764 8035
Email: kovapaint@hcm.fpt.vn
Website: www.kovapaint.com
Số tài khoản:
Ngoại tệ: 0011370564627
Việt nam: 0011000564617
Tại: Sở Giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.
Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải - Hà Nội - Việt Nam.

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ GIẢI THƯỞNG, VUI LÒNG VÀO:
Website: www.kovapaint.com