Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo NHÀ GIÁO ƯU TÚ
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Danh sách cá nhân được khen thưởng
No-person-img Arrow3 Bà Đinh Thị Biểu

Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Châu, Thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2002

No-person-img Arrow3 Bà Đinh Thị Mỳ

Giáo viên trường THPT chuyên Hà Nam, tỉnh Hà Nam
Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2002

No-person-img Arrow3 Bà Trần Thị Ngọc Bích

Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Sen, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2000

Hoangvansao Arrow3 Thạc sĩ Hoàng Văn Sao

Phó chủ nhiệm khoa Hành chính nhà nước Trường Đại học Luật Hà Nội
Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2000

No-person-img Arrow3 Thạc sĩ Nguyễn Văn Luận

Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội
Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2000

No-person-img Arrow3 Ông Đào Như Văn

Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 1998

No-person-img Arrow3 Ông Đinh Bá Thảo

Nguyên giáo viên trường THPT chuyên Hà Nam, tỉnh Hà Nam.
Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 1998

Tranducthin Arrow3 Thạc sĩ Trần Đức Thìn

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 1998

Leminhtam Arrow3 Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Tâm

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.
Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 1996

Nguyenngochoa Arrow3 Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hoà

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 1996

No-person-img Arrow3 Ông Đinh Đăng Cầm

Nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 1994.

No-person-img Arrow3 Bà Ứng Thị Thái

Nguyên chuyên trách GDTX xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 1994

Nguyenphucuong Arrow3 Nhà giáo Nguyễn Phú Cường

Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Lômônôxôp
Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 1994

No-person-img Arrow3 Ông Vũ Minh Gia

Nguyên Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 1991

No-person-img Arrow3 Ông Bùi Tiến Xương

Nguyên giáo viên trường cấp 3 Biên Hòa (nay là trường THPT chuyên Hà Nam), tỉnh Hà Nam.
Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 1988.

Arrow2Xem tiếp