Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo NHÀ GIÁO NHÂN DÂN
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Danh sách cá nhân đạt danh hiệu
Nguyenthitram Arrow3 PGS.TS Nguyễn Thị Trâm

Nguyên Phó Viện trưởng Viện Sinh học nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Nguyenthuthanh Arrow3 PGS.TS Nguyễn Thủ Thanh

Phó Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân, Bộ Công an.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 PGS.TS Nguyên Bác Văn

Nguyên Trưởng bộ môn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Phanducchinh Arrow3 PGS.TS Phan Đức Chính

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Phansian Arrow3 PGS.TS Phan Sỹ An

Nguyên Trưởng bộ môn Y Vật lý, Trường Đại học Y Hà Nội.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Tranhuumanh Arrow3 PGS.TS Trần Hữu Mạnh

Giảng viên cao cấp khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh-Mỹ, Trường Đại học Ngoại ngữ.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 PGS.TS Trần Thanh Đạm

Nguyên Chủ nhiệm bộ môn, Khoa Ngữ văn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Truongbien Arrow3 PGS.TS Trương Biên

Nguyên Giảng viên cao cấpTrường Đại học Mỏ - Địa chất.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Vonanglac Arrow3 PGS.TS Võ Năng Lạc

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 PGS.TS Vũ Hướng

Nguyên Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 TS Nguyễn Đình Hợi

Phó Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, Học viện Tài chính.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Phùng Huy Triện

Nguyên Phó Hiệu trưởng trường THCS Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 1994

No-person-img Arrow3 Giáo sư Lê Trí Viễn

Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh
Danh hiệu nhà giáo nhân dân năm 1990.

Page_arrowTrang  1 . 2 . 3 . 4 Arrow1Quay lại