Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo NHÀ GIÁO NHÂN DÂN
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Danh sách cá nhân đạt danh hiệu
Dangvantam Arrow3 Ông Đặng Văn Tám

Hiệu trưởng Trường Trung cấp An ninh Nhân dân 1, Bộ Công an.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Dangxuandinh Arrow3 Ông Đặng Xuân Đỉnh

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Damxuannhung Arrow3 Ông Đàm Xuân Nhung

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 1, Bộ Công an.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Đào Văn Đường

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Huỳnh Văn Hoàng

Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Lê Hải Châu

Nguyên Chuyên viên Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Lê Phú Lộc

Nguyên Trưởng ty Giáo dục tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Lephuoclong Arrow3 Ông Lê Phước Long

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Nghiêm Xuân Hội

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông Lâm.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Đình Tư

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm Nghiệp.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Quân

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Thiện Minh

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 8.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Trọng Hoàng

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Trí Hiệp

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Văn Bền

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Nguyenxuanhoe Arrow3 Ông Nguyễn Xuân Hoè

Nguyên Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm giáo dục sinh thái và Môi trường Ba Vì.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Phan Hiếu Hiền

Nguyên Giám đốc Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp, Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Siu Pơi

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục Gia Lai-Kon Tum, tỉnh Gia Lai.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Tạ Khắc Kế, (Hoàng Kiều)

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Tạ Quang Chính

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Thaivanlong Arrow3 Ông Thái Văn Long

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Tranngocloi Arrow3 Ông Trần Ngọc Lợi

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Tranvantan Arrow3 Ông Trần Văn Tấn

Nguyên Giảng viên cao cấp Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Tranxuantinh Arrow3 Ông Trần Xuân Tịnh

Giám đốc Học viện Biên phòng, Bộ Quốc phòng.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Lehongsam Arrow3 Bà Lê Hồng Sâm

Nguyên Giảng viên Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Hà Nội.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Bà Lê Thị Thắm

Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Sơn, TP.Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Nguyenthanhthuy Arrow3 Bà Nguyễn Thanh Thuý

Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Múa Việt Nam.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Phunghongquy Arrow3 Bà Phùng Hồng Quỳ

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 GS Đặng Hanh Phức

Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Sinh hoá, Trường Đại học Dược Hà Nội.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Damtrungdon Arrow3 GS Đàm Trung Đồn

Nguyên Giảng viên cao cấpKhoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Page_arrowTrang  1 . 2 . 3 . 4 Arrow1Quay lại