Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo NHÀ GIÁO NHÂN DÂN
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Danh sách cá nhân được khen thưởng
Dangvantam Arrow3 Ông Đặng Văn Tám

Hiệu trưởng Trường Trung cấp An ninh Nhân dân 1, Bộ Công an.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Dangxuandinh Arrow3 Ông Đặng Xuân Đỉnh

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Damxuannhung Arrow3 Ông Đàm Xuân Nhung

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 1, Bộ Công an.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Đào Văn Đường

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Huỳnh Văn Hoàng

Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Lê Hải Châu

Nguyên Chuyên viên Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Lê Phú Lộc

Nguyên Trưởng ty Giáo dục tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Lephuoclong Arrow3 Ông Lê Phước Long

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Nghiêm Xuân Hội

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông Lâm.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Đình Tư

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm Nghiệp.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Quân

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Thiện Minh

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 8.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Trọng Hoàng

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Trí Hiệp

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Văn Bền

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn.
Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2008.

Arrow2Xem tiếp