Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo KỶ NIỆM CHƯƠNG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẶNG CHIẾN SỸ CÁCH MẠNG BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Danh sách cá nhân được khen thưởng
No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Văn Em

Chính quán và trú quán: xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Kỷ niệm chương TTCP tặng CSCMBDBTĐ quyết định số154/QĐ-TTg ngày 04/02/2008.

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Viết Đàng

Quê quán: xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
Kỷ niệm chương TTCP tặng CSCMBDBTĐ quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 26/3/2008.

No-person-img Arrow3 Ông Trần Xuân Hinh

Chính quán: xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; trú quán: phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Kỷ niệm chương TTCP tặng CSCMBDBTĐ quyết định số154/QĐ-TTg ngày 04/02/2008.

No-person-img Arrow3 Ông Đầu Xuân Thông

Chính quán và trú quán: xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Kỷ niệm chương TTCP tặng CSCMBDBTĐ quyết định số 256/QĐ-TT ngày 03/3/2008.

No-person-img Arrow3 Ông Đặng Đình Bổ

Chính quán và trú quán: xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Kỷ niệm chương TTCP tặng CSCMBDBTĐ quyết định số154/QĐ-TTg ngày 04/02/2008.

No-person-img Arrow3 Ông Đặng Công Danh

Chính quán và trú quán: xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
Kỷ niệm chương TTCP tặng CSCMBDBTĐ quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 03/3/2008.

No-person-img Arrow3 Ông Đặng Chí Kiên

Chính quán: xã Ngữ Tây, huyện Hương Hủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; trú quán: xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
Kỷ niệm chương TTCP tặng CSCMBDBTĐ quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 03/3/2008.

No-person-img Arrow3 Ông Đặng May

Chính quán và trú quán: xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Kỷ niệm chương TTCP tặng CSCMBDBTĐ quyết định số154/QĐ-TTg ngày 04/02/2008.

No-person-img Arrow3 Ông Đặng Ngọc Cử

Chính quán và trú quán: xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Kỷ niệm chương TTCP tặng CSCMBDBTĐ quyết định số154/QĐ-TTg ngày 04/02/2008.

No-person-img Arrow3 Ông Đặng Ngọc Chinh

Chính quán và trú quán: xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Kỷ niệm chương TTCP tặng CSCMBDBTĐ quyết định số 926/QĐ – TTg ngày 16/7/2008.

No-person-img Arrow3 Ông Đặng Ngọc Tuý

Chính quán: xã An Ninh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế; Chính quán: Phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Kỷ niệm chương TTCP tặng CSCMBDBTĐ quyết định số 927/QĐ – TTg ngày 16/7/2008.

No-person-img Arrow3 Ông Đặng Tất

Chính quán và trú quán: xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Kỷ niệm chương TTCP tặng CSCMBDBTĐ quyết định số154/QĐ-TTg ngày 04/02/2008.

No-person-img Arrow3 Ông Đặng Tùng

Chính quán và trú quán: xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
Kỷ niệm chương TTCP tặng CSCMBDBTĐ quyết định số154/QĐ-TTg ngày 04/02/2008.

No-person-img Arrow3 Ông Đặng Thị Liễu

Chính quán và trú quán: xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Kỷ niệm chương TTCP tặng CSCMBDBTĐ quyết định số154/QĐ-TTg ngày 04/02/2008.

No-person-img Arrow3 Ông Đặng Thành

Chính quán và trú quán: xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Kỷ niệm chương TTCP tặng CSCMBDBTĐ quyết định số154/QĐ-TTg ngày 04/02/2008.

Arrow2Xem tiếp