Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HuanchuongSaovang1 HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Năm trao giải
1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019    Tất cả
Lọc theo nhiều năm trao giải
Arrow1 Danh sách cá nhân đạt danh hiệu
No-person-img Arrow3 Trung tướng Trần Quý Hai

Nguyên Uỷ viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Trưởng ban Cơ yếu TƯ.
Huân chương Sao vàng năm 2008 (truy tặng)

No-person-img Arrow3 Đại tướng Đoàn Khuê

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Huân chương Sao Vàng năm 2007 - truy tặng.

Hoang-van-thai Arrow3 Đại tướng Hoàng Văn Thái

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng.
Huân chương Sao Vàng năm 2007 - truy tặng.

Le-trong-tan Arrow3 Đại tướng Lê Trọng Tấn

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng.
Huân chương Sao Vàng năm 2007- truy tặng.

No-person-img Arrow3 Đại tướng Mai Chí Thọ

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)
Huân chương Sao Vàng năm 2007.

No-person-img Arrow3 Đại tướng Nguyễn Quyết

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
Huân chương Sao Vàng năm 2007.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Đặng Việt Châu

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.
Huân chương Sao Vàng năm 2007 - truy tặng.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.
Huân chương Sao Vàng năm 2007.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít

Ủy viên Bộ Chính trị, TT.Ban Bí thư TW Đảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào.
Huân chương Sao Vàng năm 2007.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Hoàng Anh

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.
Huân chương Sao Vàng năm 2007.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Hoàng Tùng

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Ban Tuyên huấn TW Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân.
Huân chương Sao Vàng năm 2007.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Lê Chưởng (tức Trường Sinh)

Nguyên TVXU Trung Kỳ (1939-1940), Bí thư Xứ uỷ lâm thời Trung Kỳ (1941-1942), Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo.
Huân chương Sao Vàng năm 2007.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Lê Khả Phiêu

Nguyên Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Huân chương Sao Vàng năm 2007.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Lê Văn Hiến

Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Huân chương Sao Vàng năm 2007 - truy tặng.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Nguyễn Đức Tâm

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng
Huân chương Sao Vàng năm 2007.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Nguyễn Côn

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ
Huân chương Sao Vàng năm 2007.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao
Huân chương Sao Vàng năm 2007 - truy tặng.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Nguyễn Lam

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.
Huân chương Sao Vàng năm 2007 - truy tặng.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Nguyễn Văn Trân

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội
Huân chương Sao Vàng năm 2007.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Phan Văn Khải

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN.
Huân chương Sao Vàng năm 2007.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Trần Đức Lương

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCNVN.
Huân chương Sao Vàng năm 2007.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Trần Hữu Dực

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.
Huân chương Sao Vàng năm 2007 - truy tặng.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Trần Kiên

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đảng
Huân chương Sao Vàng năm 2007

No-person-img Arrow3 Đồng chí Trần Nam Trung

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ QP, Chính phủ CMLTCHMNVN.
Huân chương Sao Vàng năm 2007.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Trần Quỳnh

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ
Huân chương Sao Vàng năm 2007 - truy tặng.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Trần Quyết

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.
Huân chương Sao Vàng năm 2007.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Vũ Oanh

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương.
Huân chương Sao Vàng năm 2007.

No-person-img Arrow3 Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam.
Huân chương Sao Vàng năm 2007 - truy tặng.

No-person-img Arrow3 Thượng tướng Đàm Quang Trung

Nguyên Bí thư TW Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.
Huân chương Sao Vàng năm 2007 - truy tặng.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Choummali Saignason

Chủ tịch Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Huân chương Sao Vàng năm 2006.

Page_arrowTrang  1 . 2 . 3 Arrow1Quay lại