Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HuanchuongHoChiMinh HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Danh sách tổ chức được khen thưởng
No-logo Arrow3 Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Huân chương Hồ Chí Minh

No-logo Arrow3 Cục Công tác Chính trị - Bộ Công an

Huân chương Hồ Chí Minh

No-logo Arrow3 Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Huân chương Hồ Chí Minh

No-logo Arrow3 Công An tỉnh Nghệ An

Huân chương Hồ Chí Minh

No-logo Arrow3 Công đoàn Bưu điện Việt Nam

Huân chương Hồ Chí Minh

No-logo Arrow3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Huân chương Hồ Chí Minh

No-logo Arrow3 Hội Sinh viên Việt Nam

Huân chương Hồ Chí Minh

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Danh sách cá nhân được khen thưởng
No-person-img Arrow3 GS.TS. Nguyễn Đình Tứ
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Khoa giáo T
No-person-img Arrow3 Hồ Nghinh
Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Quảng Nam - Đà Nẵng, Phó Trưởng ban kinh tế Trung ương.
No-person-img Arrow3 Lưu Văn Lợi
Nguyên trưởng ban, Ban Biên giới, HĐBT (nay thuộc Bộ Ngoại giao)
No-person-img Arrow3 Nguyễn Khánh
Nguyên Bí thư TW Đảng, Nguyên Phó thủ tướng Chính phủ
No-person-img Arrow3 Nguyễn Mạnh Cầm
Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó thủ tướng Chính phủ
No-person-img Arrow3 Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ
Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).
Arrow2Xem tiếp