Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Huanchuongdoclap HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Hạng huân chương:   Hạng nhất  |  Hạng nhì  |  Hạng ba  |  Tất cả
Arrow1 Danh sách cá nhân đạt danh hiệu
No-person-img Arrow3 Đồng chí Lò Văn Inh

Nguyên phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam.
Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2007.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Phạm Bái

Nguyên Chủ tịch BCH TW Hội Nông dân Việt Nam
Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2008.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Nguyễn Công Huế

Nguyên phó trưởng ban Nông nghiệp TW, phó Trưởng ban trù bị Đại hội I Hội Nông dân Việt Nam.
Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2007.

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Mại

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư.
Huân chương Độc lập hạng Nhì

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Văn Sáu

Nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Huân chương Độc lập hạng Nhì.

No-person-img Arrow3 Ông Trần Đức Nguyên

Nguyên trưởng ban Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ.
Huân chương Độc lập hạng Nhì

No-person-img Arrow3 Ông Trịnh Ngọc Thái

Nguyên phó trưởng ban Đối ngoại Trung ương.
Huân chương Độc lập hạng Nhì

No-person-img Arrow3 Đồng chí Lê Du

Cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên UVTT Hội Liên Hiệp Nông dân tập thể (nay là Hội Nông dân Việt Nam).
Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2008 (truy tặng)

No-person-img Arrow3 Đồng chí Trần Xuân Vũ

Cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên UVBTV, Trưởng Ban Tài chính TW Hội Nông dân Việt Nam.
Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2008.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Vũ Lai Tri

Cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên UVBTV TW Hội Nông dân Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nông dân Việt Nam.
Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2008 (truy tặng)

No-person-img Arrow3 Đồng chí Nguyễn Thị Huệ

Nguyên phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.
Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2007.

No-person-img Arrow3 Ông Dương Xuân Thái

Nguyên Trưởng Ty tỉnh Thái Bình
Huân chương Độc lập hạng Ba.

No-person-img Arrow3 Ông Hà Tôn Hiến

Nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình.
Huân chương Độc lập hạng Ba.

No-person-img Arrow3 Ông Lê Cư

Cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên: Trưởng ty thủy lợi tỉnh Hoàng Liên Sơn; Tỉnh Ủy viên, Tỉnh Ủy Lào Cai; chuyên viên vụ Tổ chức cán bộ - lao động, Bộ thuỷ lợi nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Huân chương Độc lập hạng Ba.

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Minh Đăng

Ủy viên Ủy ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án Thủy điện Sơn La, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
Huân chương Độc lập hạng Ba

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Thượng Hòa

Chuyên gia cao cấp, nguyên cố vấn Văn phòng Chính phủ.
Huân chương Độc lập hạng Ba

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Thiệu

Nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ.
Huân chương Độc lập hạng Ba.

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Tiến Năng

Chuyên viên cao cấp, nguyên trợ lý Thủ tướng Chính phủ.
Huân chương Độc lập hạng Ba

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Trung Kiên

Cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Vụ trưởng vụ tài chính – kế toán, Bộ thủy lợi nay là Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Huân chương Độc lập hạng Ba.

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Văn Ương

Nguyên Ủy viên Thư ký Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.
Huân chương Độc lập hạng Ba.

No-person-img Arrow3 Bà Phạm Thị Hằng

Nguyên Giám đốc Sở lao động tỉnh Thái Bình
Huân chương Độc lập hạng Ba.

Arrow1Quay lại