Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Huanchuongdoclap HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Hạng huân chương:   Hạng nhất  |  Hạng nhì  |  Hạng ba  |  Tất cả
Arrow1 Danh sách tổ chức được khen thưởng
No-logo Arrow3 Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội

Huân chương Độc lập hạng Nhất.

No-logo Arrow3 Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Huân chương Độc lập hạng Nhất.

No-logo Arrow3 Trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Công nghiệp

Số 456 Đường Minh Khai - TP. Hà Nội
Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Danh sách cá nhân được khen thưởng
No-person-img Arrow3 Đồng chí Phạm Bái

Nguyên Chủ tịch BCH TW Hội Nông dân Việt Nam
Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2008.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Nguyễn Công Huế

Nguyên phó trưởng ban Nông nghiệp TW, phó Trưởng ban trù bị Đại hội I Hội Nông dân Việt Nam.
Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2007.

Arrow2Xem tiếp