Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Huanchuongdoclap HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Hạng huân chương:   Hạng nhất  |  Hạng nhì  |  Hạng ba  |  Tất cả
Arrow1 Danh sách tổ chức được khen thưởng
No-logo Arrow3 Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội

Huân chương Độc lập hạng Nhất.

No-logo Arrow3 Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Huân chương Độc lập hạng Nhất.

No-logo Arrow3 Trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Công nghiệp

Số 456 Đường Minh Khai - TP. Hà Nội
Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Logo Arrow3 Tổng công ty Sông Hồng

70 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
Huân chương Độc lập hạng Ba - 1993, hạng Nhì - 1998, Hạng Nhất - 2003

No-logo Arrow3 Cục an ninh điều tra - Tổng cục an ninh, Bộ Công an.

Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Hoachatlamthao Arrow3 Công ty Super Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Xaylapdien4 Arrow3 Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Điện 4

Tổ 5, TT.Đông Anh, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội
Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2007

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Danh sách cá nhân được khen thưởng
No-person-img Arrow3 Đồng chí Lò Văn Inh

Nguyên phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam.
Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2007.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Phạm Bái

Nguyên Chủ tịch BCH TW Hội Nông dân Việt Nam
Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2008.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Nguyễn Công Huế

Nguyên phó trưởng ban Nông nghiệp TW, phó Trưởng ban trù bị Đại hội I Hội Nông dân Việt Nam.
Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2007.

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Mại

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư.
Huân chương Độc lập hạng Nhì

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Văn Sáu

Nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Huân chương Độc lập hạng Nhì.

No-person-img Arrow3 Ông Trần Đức Nguyên

Nguyên trưởng ban Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ.
Huân chương Độc lập hạng Nhì

No-person-img Arrow3 Ông Trịnh Ngọc Thái

Nguyên phó trưởng ban Đối ngoại Trung ương.
Huân chương Độc lập hạng Nhì

Arrow2Xem tiếp