Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Tác phẩm sân khấu
No-logo Arrow3 Tác giả Hồ Thi (Hồ Ngọc)

Nghệ thuật viết kịch (1973); Xây dựng cốt truyện kịch - 1977; Tính ước lệ của nghệ thuật sân khấu (2000)
Giải thưởng nhà nước năm 2007

No-logo Arrow3 Tác giả Minh Khoa (Đặng Quang Hổ)

Người ven đô (Kịch 1974 - 1975); Võ Văn Tần (2000 - 2002); Hồ Huấn Hiệp (1998 - 1999)
Giải thưởng nhà nước năm 2007

No-logo Arrow3 Tác giả Ngọc Linh (Dương Đại Tâm)

Cải lương: Kiều (1959); Trưng Vương (1969); Sợi tơ vàng (Chèo 1964)
Giải thưởng nhà nước năm 2007

No-logo Arrow3 Tác giả Nguyễn Anh Biên

Kịch: Khi tình yêu đã chết (1987); Biển cồn cào (1992); Cột trụ chống trời (1990)
Giải thưởng nhà nước năm 2007

No-logo Arrow3 Tác giả Nguyễn Khắc Phục

Tác phẩm kịch: Bông trắng (1981); Tú Xương (1995); Kẻ sĩ Thăng Long ( 2000)
Giải thưởng nhà nước năm 2007

No-logo Arrow3 Tác giả Nguyễn Xuân Yến

Tác phẩm tuồng: Hồ Quý Ly (1999); Lịch sử hãy cùng phán xét (1994); Tiếng thét giữa Hoàng Cung (1991)
Giải thưởng nhà nước năm 2007

No-logo Arrow3 Tác giả Phi Hùng (Phạm Thành Lâm)

Cải lương: Người giữ mộ (1985); Thất trảm sớ (1998); Cho đời soi gương (1993 - 1994)
Giải thưởng nhà nước năm 2007

No-logo Arrow3 Tác giả Sỹ Hanh (Nguyễn Sỹ Hanh)

Tác phẩm kịch: Tôi đi tìm tôi (1983); Đứa con tôi (1980); Cuộc đời tôi (1982)
Giải thưởng nhà nước năm 2007

No-logo Arrow3 Tác giả Tạ Xuyên

Kịch: Khát vọng (1992); Thung lũng trắng (1994); Cuộc gặp gỡ muộn màng (1996)
Giải thưởng nhà nước năm 2007

No-logo Arrow3 Tác giả Thanh Hương (Đặng Thị Thanh Hương)

Kịch: Vàng (1985); Niềm hạnh phúc không tên (1981); Đời người giấc mộng (1993)
Giải thưởng nhà nước năm 2007

No-logo Arrow3 Tác giả Thùy Linh (Trần Thị Đức)

Tình mẹ; Suối đất hoa (1994); Thanh gươm và nữ đô đốc Bùi Thị Xuân
Giải thưởng nhà nước năm 2007

No-logo Arrow3 Tác giả Trần Đình Ngôn

Tác phẩm chèo: Chiếc nón bài thơ (1980); Nước mắt Vua Đinh (1995); Côn Sơn hiền sĩ (2002)
Giải thưởng nhà nước năm 2007

Arrow1Quay lại