Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Công trình, cụm công trình khoa học nông nghiệp
No-logo Arrow3 Giáo sư. TS Đào Thế Tuấn

Cơ sở khoa học của sự phát triển nông nghiệp và nông thôn lưu vực sông Hồng.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2005.

No-logo Arrow3 Nhóm tác giả: PGS.TS Phạm Văn Quân, PGS.TS Nguyễn Thị Nội, TS.Nguyễn Văn Lãm, PGS.TS Lê Văn Tạo, TS Nguyễn Ngọc Nhiên, BSTY.Hoàng Bùi Tiến, TS.Cù Hữu Phú.

Nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ chế tạo vắc xin vi khuẩn phòng bệnh Đóng dấu, Tụ huyết trùng và Tiêu chảy ở lợn.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2005.

No-logo Arrow3 Nhóm tác giả: TS.Lê Văn Khôi, KS.Nguyễn Đình Cương, KS.Nguyễn Minh Hải, KS.Lê Thị Liên, TS.Viên Ngọc Nam, KS.Nguyễn Đình Quý, CN.Lê Văn Sinh, CN.Đoàn Văn Thu, ThS.Lê Đức Tuấn.

Khôi phục và phát triển bền vững Hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2005.

No-logo Arrow3 Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Uy

Nghiên cứu tạo giống ngô lai ở Việt Nam.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Giáo sư. TSKH. Thái Văn Trừng.

Công trình Những hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Nhóm tác giả: GS. TS. Cao Liêm; GS. TS. Vũ Cao Thái; TS. Trần Khải; KS. Vũ Ngọc Tuyên; PGS. TS. Tôn Thất Chiểu; KS. Đỗ Đình Thuận; và các cộng sự.

Công trình Điều tra – Phân loại – Lập bản đồ đất Việt Nam.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Nhóm tác giả: GS. TS. Nguyễn Văn Luật; PGS. TS. Bùi Bá Bổng; PGS. TS. Bùi Chí Bửu; KS. Nguyễn Văn Loãn; KS. Lê An Ninh; TS. Phạm Văn Ro; TS. Lương Minh Châu; TS. Phạm Sỹ Tân; TS. Dương Văn Chín; TS. Lê Văn Bảnh.

Công trình: Giống lúa và cải tiến kỹ thuật thâm canh lúa ở đồng bằng sông Cửu Long.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Nhóm tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thiện; PGS. TS. Lê Thanh Hải; PGS. TS. Võ Trọng Hốt; KS. Lê Bá Lịch; KS. Vũ Kính Trực; GS. TS. Trần Đình Miên; KS. Lưu Kỷ; PGS. TS Nguyễn Khánh Quắc; PGS. TS. Phạm Hữu Doanh; PGS. TS. Đinh Hồng Luận.

Công trình Nghiên cứu lợn lai có năng suất và chât lượng cao ở Việt Nam.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Nhóm tác giả: PGS. TSKH. Trần Mai Thiên; TS. Phạm Mạnh Tưởng; TS. Nguyễn Quốc Ân; TS. Phạm Báu.

Công trình Nghiên cứu nâng cao chất lượng giống một số loài cá nước ngọt ở Việt Nam.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Tiến sĩ khoa học.KS.Vũ Tuyên Hoàng

Công trình Chọn tạo các giống lúa mới cho một số vùng sinh thái.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Giáo sư Bùi Huy Đáp

Tổng kết kinh nghiệm và thực nghiệm chuyển vụ lúa xuân ở miền Bắc Việt Nam nâng lên thành lý luận và phát động thành phong trào quần chúng năm 1965 – 1975.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Giáo sư Lương Định Của

Chọn tạo giống lúa chiêm xuân và hè thu năng xuất cao (giống nông nghiệp 1, giống 813m, giống chiêm 314, giống nông nghiệp8-3888, giống nông nghiệp 75-1, mở đầu phong trào thâm canh hạt 5 tấn lúa/ha ở miền Bắc Việt Nam năm 1955 – 1974.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

Arrow1Quay lại