Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Công trình, cụm công trình Khoa học Kỹ thuật
No-logo Arrow3 Tác giả: GS-TS Ngô Kiều Nhi, KS Nguyễn Dương Thụy, KS Trần Minh Cường, KS Trần Minh Tuấn, KS Nguyễn Phương Nam

Nghiên cứu thiết kế chế tạo một số thiết bị đo lường và điều khiển phục vụ sản xuất.
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

No-logo Arrow3 Tác giả: GS-TS Nguyễn Hữu Niếu, TS Nguyễn Đắc Thành, PGS-TS Phan Minh Tân, KS Đinh Ngọc Thu, TS Tôn Thất Minh Tân

Nghiên cứu tổng hợp và triển khai công nghệ chế tạo, ứng dụng một số vật liệu và tổ hợp vật liệu polymer và composite.
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

No-logo Arrow3 Tác giả: GS-TS Nguyễn Xuân Anh

Nghiên cứu thiết kế, cải tiến một số vũ khí nhẹ phục vụ kịp thời yêu cầu chiến đấu.
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

No-logo Arrow3 Tác giả: GS-TSKH Nguyễn Đức Hùng, KS Lê Quang Tuấn, ThS Ngô Hoàng Giang, TS Nguyễn Văn Quỳnh

Phát triển và đổi mới công nghệ mạ, nhúng kẽm bảo vệ, chống ăn mòn các kết cấu thép trong môi trường khí quyển Việt Nam.
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

No-logo Arrow3 Tác giả: KS Nguyễn Trọng Quyển, KS Bùi Danh Chiêu, KS Phạm Hoàng Vân, KS Nguyễn Trung Thành, KS Nguyễn Cao Đàm, KS Nguyễn Lam Sinh, KS Hoàng Quang Bá, TS Chu Việt Cường, TS Vũ Quý Khôi, KS Đặng Thành Trung

Các giải pháp khoa học công nghệ bảo đảm môi trường và xây dựng công trình bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1969-1975.
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

No-logo Arrow3 Tác giả: KS Phạm Gia Nghi, KS Nguyễn Bá Bách, ông Vũ Văn Đôn, KS Trần Văn Hải

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo đèn đặc dụng, xe đặc dụng dùng trong thời chiến.
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

No-logo Arrow3 Tác giả: KS Trần Huy Vinh, KS Phan Huy Huân, KS Đặng Hoàng Huy, KS Trần Trọng Diên, KS Nguyễn Văn Thiện, KS Đỗ Thạch Cương.

Ứng dụng công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép dự ứng lực tiền chế bằng phương pháp kéo trước cho các công trình xây dựng ở Việt Nam
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

No-logo Arrow3 Tác giả: KS Trần Lê Dũng, TSKH Lê Xuân Hải, ThS Trần Thái Thanh, KS Nguyễn Xuân Tín, KTV Trịnh Sĩ Nhất

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thế hệ lò nung con thoi tiết kiệm năng lượng xây lắp bằng bông gốm chịu lửa.
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

No-logo Arrow3 Tác giả: Nhà máy Z113, Z115, Z121, Z131 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Viện Thuốc phóng - Thuốc nổ thuộc Trung tâm KHKT và CNQS

Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu nổ.
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

No-logo Arrow3 Tác giả: PGS-TS Mai Ngọc Chúc, KS Hà Văn Vợi, GS-TSKH Hồ Quí Đạo, ThS Bùi Đăng Học, KS Lê Thị Hoa, ThS Nguyễn Hoài Vân, PGS-TS Vũ Thế Trí, TS Trần Hữu Bưu, TS Hoàng Văn Hoan, KS Lê Thị Kim Liên, KS Nguyễn Trọng Phú, KS Nguyễn Văn Tạo

Nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng triển khai sản xuất thuốc tập hợp tuyển quặng Apatit loại III Lào Cai.
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

No-logo Arrow3 Tác giả: PGS-TS Lưu Minh Đại, GS-TSKH Đặng Vũ Minh, TS Nguyễn Hồng Quyền, TS Lê Văn Huân, PGS-TS Đỗ Kim Chung

Công nghệ vật liệu đất hiếm phục vụ sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

No-logo Arrow3 Tác giả: PGS-TS Nguyễn Công Hoè, KS Nguyễn Văn Chấn, ThS Hoàng Phùng, TS Phạm Quang Định, ThS Trần Minh Công, ThS Nguyễn Hướng Đoàn, KS Lê Hồng Thái, KS Lê Hoàn

Nghiên cứu chế tạo thuốc hoả thuật chịu ẩm cao cho sản xuất vũ khí và công nghệ đánh giá nhanh chất lượng thuốc phóng bằng Metyl tím.
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

No-logo Arrow3 Tác giả: ThS. Lê Văn Bàn, CN Nguyễn Đức Liêm, KS Trần Văn Nghị, KS Trần Đông Sơ, KS Tống Duy Lục, TS Nguyễn Văn Minh, KS Bùi Tấn Phụ, TS Lê Ngọc Định, KS Vũ Văn Khay, CN Trần Đức Tuần, KS Lê Anh Sơn, KS Phạm Văn Hoàn, KS Vũ Tiến Diệm, KS Nguyễn Văn Bình.

Nghiên cứu chế tạo các phương tiện phát khói ngụy trang dùng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tác chiến A2.
Giải thưởng Nhà nước năm 2005

Arrow1Quay lại