Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Tác phẩm Văn nghệ dân gian
No-logo Arrow3 Giáo sư Cao Huy Đỉnh

Các tác phẩm: Tìm hiểu thần thoại Ấn Độ (1964); Người anh hùng làng Gióng (1969); Tìm hiểu tiến trình văn học dân gian Việt Nam (1974).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Giáo sư Nguyễn Đổng Chi

Các tác phẩm: Lược khảo về thần thoại Việt Nam (1957); Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam (5 tập, xuất bản từ năm 1958 – 1982); Địa chí văn hóa dân gian Nghệ Tĩnh (1995 – chủ biên).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Nhà văn, nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Phan

Tác phẩm: Truyện cổ Việt Nam (1955); Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam (1956 – 1994).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

Arrow1Quay lại