Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Tác phẩm Văn học
No-logo Arrow3 Nhà thơ Vương Kiều Ân (Anh Thơ)

Tác phẩm: Bức tranh quê (tập thơ - 1941), Từ bến sông Thương (Tập hồi ký - 2002).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2007.

No-logo Arrow3 Nhà ly luận, phê bình Hà Nghệ (Hà Xuân Trường)

Các tác phẩm: Đường nối văn nghệ của Đảng – Vũ khí – Trí tuệ - Ánh sáng, Sự nghiệp văn hóa văn nghệ dưới ánh sáng Đại hội Đảng V, Trên một chặng đường, Văn học – Cuộc sống – Thời đại.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Nhà phê bình, lý luận Hoài Thanh

Các tác phẩm: Phê bình tiểu luận (3 tập), Nói chuyện thơ kháng chiến, Thi nhân Việt Nam.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Nhà thơ Hồ Trọng Hiếu (Tú Mỡ)

Các tác phẩm: Dòng nước ngược, Nụ cười kháng chiến, Ông và cháu.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Nhà thơ Lưu Trọng Lư

Các tác phẩm: Người con gái sông Ranh, Tiếng thu, Tỏa sáng đôi bờ.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Nhà thơ Nông Quốc Chấn

Các tác phẩm: Tuyển tập Nông Quốc Chấn, Tiếng ca người Việt Bắc, Đèo gió, Suối và biển.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Nhà thơ Nguyễn Bính

Các tác phẩm: Gửi người vợ miền Nam, Đêm sao sáng, Nước giếng thơi, Lỡ bước sang ngang.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Nhà thơ Trần Đình Đắc (Chính Hữu)

Các tác phẩm: Đầu súng trăng treo. Thơ Chính Hữu.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Nhà văn Bùi Đức Ái (Anh Đức)

Các tác phẩm: Một chuyện chép ở bệnh viện, Bức thư Cà Mau, Hòn Đất.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Nhà văn Lê Khâm (Phan Tứ)

Các tác phẩm: Trước giờ nổ súng, Gia đình má Bẩy, Mẫn và tôi, Về làng.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Nhà văn Nguyễn Khải

Các tác phẩm: Gặp gỡ cuối năm, Xung đột, Cha và con...
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Nhà văn Nguyễn Minh Châu

Các tác phẩm: Dấu chân người lính, Cửa sông, Cỏ lau, Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Nhà văn Nguyễn Quang Sáng (Nguyễn Sáng)

Các tác phẩm: Cánh đồng hoang, Mùa gió chướng, Chiếc lược ngà, Đất lửa.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Nhà văn Nguyễn Thi (Nguyễn Ngọc Tấn)

Các tác phẩm: Người mẹ cầm súng, Trăng sáng, Đôi bạn, Ở xã Trung Nghĩa.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Nhà văn Nguyễn Văn Bổng

Các tác phẩm: Con Trâu, Rừng U Minh, Tiểu thuyết cuộc đời.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Phó giáo sư Nguyễn Đức Từ Chi

Các tác phẩm: Cơ cấu tổ chức của Làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ, Hoa văn Mường, Hoa văn các dân tộc Gia Lai – Bân, Người Mường ở Hòa Bình.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Nhà phê bình văn học Hải Triều (Nguyễn Khoa Văn)

Tác phẩm: Về văn học và nghệ thuật (tuyển tập lý luận phê bình văn nghệ, 1965) và Các tác phẩm: Duy tâm hay duy vật; văn sĩ và xã hội đã được công bố trước ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và tiếp tục được sử dụng sau ngày thành lập nước.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Nhà thơ Chế Lan Viên

Các tác phẩm: Ánh sáng và phù sa (thơ, 1960); Hoa ngày thường, Chim báo bão (thơ, 1967); Những bài thơ đánh giặc (thơ, 1972); Đối thoại mới (thơ, 1976); Hoa trước lăng Người (thơ, 1977); Hái theo mùa (thơ, 1982); Hoa trên đá (thơ, 1984); Di cảo I, II (thơ, 1992 – 1993); Những ngày nổi giận (tùy bút, 1965); Nghĩ về nghề (ký bút danh Chàng Văn, 1960); Bay theo đường dân tộc đang bay (1968); Từ gác Khuê Văn đến quán Trung Tấn (1969); Nghĩ cạnh dòng thơ và Nói chuyện thơ văn (1970).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Nhà thơ Huy Cận

Các tác phẩm thơ: Trời mỗi ngày lại sáng (1958); Đất nở hoa (1960); Bài thơ cuộc đời (1963); Hai bàn tay em (1967); Cô gái Mèo (1972); Chiến trường gần chiến trường xa (1973); Ngày hằng sống ngày hắng thơ (1975); Ngôi nhà giữa nắng (1978); Hạt lại gieo (1984).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Nhà thơ Nguyễn Đình Thi

Các tác phẩm: Xung kích (tiểu thuyết, 1951); Mấy vấn đề văn học (tiểu luận, 1956); Vào lửa (tiểu thuyết, 1966); Mặt trận trên cao (tiểu thuyết, 1967); Vỡ bờ (tiểu thuyết, 1969); Người chiến sĩ (thơ, 1958); Bài thơ Bắc Hải (thơ, 1959); Dòng sông trong xanh (thơ, 1974); Tia nắng (thơ, 1980); Hoa và Ngần (kịch, 1975); Người đàn bà hóa đá (kịch, 1980); Giấc mơ (kịch, 1983); tiếng sóng (kịch, 1985).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Nhà thơ Tế Hanh

Các tác phẩm thơ: Lòng miền Nam (1956); Gửi miền Bắc (1958); Tiếng sóng (1960); Bài thơ tháng Bảy (1961); Hai nửa yêu thương (1963); Khúc ca mới (1966); Đi suốt bài ca (1970); Theo nhịp tháng ngày (1974); Con đường và dòng sông (1980); Bài ca sự sống (1985).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Nhà thơ Tố Hữu

Các tác phẩm: Từ ấy (1946); Việt Bắc; Gió lộng (1961); Ra trận (1972); Máu và hoa (1977); Một tiếng đờn (1992); Xây dựng một nền văn nghệ lớn xứng với nhân dân ta – thời đại ta (tiểu luận, 1973); cuộc sống cách mạng và văn học nghệ thuật (tiểu luận, 1981).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Nhà thơ Xuân Diệu

Các tác phẩm thơ: Ngọn quốc kỳ (1945); Trường ca (1945); Riêng chung (1961); Mũi Cà Mau – Cầm tay (1962); Một khối hồng (1964); Hai đợt sóng (1967); Tôi giàu đôi mắt (1970); Hồn tôi đôi cánh (1976); Các nhà thơ cổ điển Việt Nam (phê bình – tiểu luận, 2 tập, 1981).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Nhà văn Nam Cao

Các tác phẩm: Nhật ký ở rừng (1948); Đôi mắt (truyện ngắn, 1951), Sống mòn (tiểu thuyết, công bố năm 1956); Truyện ngắn chọn lọc (1964) và các tác phẩm: Chí phèo, Nửa đêm đã được công bố trước ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và tiếp tục được sử dụng sau ngày thành lập nước.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Nhà văn Ngô Tất Tố

Tác phẩm: Phiên chợ Trung du (tập bút ký, 1947 – 1948) và Các tác phẩm: Tắt đèn; Việc làng; Lều chõng đã được công bố trước ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và tiếp tục sử dụng sau ngày thành lập nước.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Nhà văn Nguyễn Công Hoan

Các tác phẩm: Nông dân và địa chủ (truyện ngắn, 1955); Tranh tối tranh sáng (truyện dài, 1955); Người cặp rằn hầm say lúa ở ngục Côn Lôn năm 1930 (1960); Hỗn canh hỗn cư (truyện dài 1961); Đời viết văn của tôi (hồi ký, 1971); Tuyển tập Nguyễn Công Hoan (tập 1, tập 2, tập 3) và Các tác phẩm: Kép Tư Bền; Bước đường cùng đã được công bố trước ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và tiếp tục được sử dụng sau ngày thành lập nước.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

Các tác phẩm: Bắc Sơn (kịch – hồi, 1946); Những người ở lại (kịch – 3 hồi, 5 cảnh, 1948); Ký sự Cao Lạng (ký, 1950) Gặp bác (ký, 1956); Truyện anh Lục (tập truyện, 1955); Bốn năm sau (tiểu thuyết, 1959); Lũy hoa (truyện, 1960); Sống mãi với thủ đo (truyện phim, tiểu thuyết, 1961); Tìm mẹ (truyện, 1950); Kể truyện Quang Trung (1957); Lá cờ thêu sáu chữ vàng (1958); Điện Biên Phủ của chúng em (1959); An Dương Vương xây thành ốc (cổ tích, 1960) và Các tác phẩm: Vũ Như Tô (kịch lịch sử, 1941); Đêm hội Long Trì (1942) đã được công bố trước ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và tiếp tục sau ngày thành lập nước.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Nhà văn Nguyễn Tuân

Các tác phẩm: Nguyễn (1945); Đường vui (tùy bút, 1949); Tùy bút kháng chiến (1955); Sông Đà (1960); Tình chiến dịch (tùy bút, 1960); Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi (1972); Ký (1976); Tuyển tập 1, tuyển tập 2 (1982); Chuyện nghề (phê bình tiểu luận, 1986).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Nhà văn Nguyên Hồng

Các tác phẩm: Sóng ngầm (1961); Cơn bão đã đến (1967); Thời kỳ đen tối (1973); Khi đứa con ra đời (1976); Thù nhà nợ nước (1981); Núi rừng yên thế (2 tập, 1982 – 1985); Trời xanh (thơ, 1963) Bước đường viết văn (tiểu luận, 1971); Những nhân vật ấy đã sống với tôi ( tiểu luận, 1978) và các tác phẩm: Bỉ vỏ, Những ngày thơ ấu đã được công bố trước ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và được tiếp tục sử dụng sau ngày thành lập nước.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Nhà văn Tô Hoài

Các tác phẩm: Núi cứu quốc (truyện ngăn, 1948); Truyện Tây Bắc (truyện ngắn, 1953); Mười năm (tiểu thuyết, 1957); Xuống làng (truyện ngắn, 1960); Vỡ tỉnh (truyện ngắn, 1961); Tào lường (1962); Họ Giàng ở Phìn Sa (tiểu thuyết, 1963); Miền Tây (tiểu thuyết, 1967); Vợ chồng A Phủ (kịch bản phim, 1969); Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ (tiểu thuyết, 1983) và Các tác phẩm: Xóm giếng; Nhà nghèo; Ổ chuột; Dế mèn phiêu lưu ký đã được công bố trước ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và tiếp tục được sử dụng sau ngày thành lập nước.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

Arrow1Quay lại