Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Tác phẩm Nhiếp ảnh
No-logo Arrow3 Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Đăng Định

Tác phẩm Bộ ảnh “Chủ Tịch Hồ Chí Minh”.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lân Hồng Long

Các tác phẩm: ảnh Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn (1960); ảnh Mẹ con ngày gặp mặt (1975).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản

Nhóm ảnh năm tác phẩm về Đoàn quân Nam tiến và Toàn quốc kháng chiến (1945 – 1946).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh

Các tác phẩm: Phóng sự ảnh về hoạt động của Bác Hồ (1945 – 1946); Phóng sự về thanh niên cà nhân dân Sài Gòn đấu tranh chống Mỹ (1950).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Năng An

Tác phẩm: ảnh Bác Hồ tại mặt trận Đông Khê (1950).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

Arrow1Quay lại