Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Tác phẩm Kiến trúc
No-logo Arrow3 Kiến trúc sư Hoàng Như Tiếp

Các tác phẩm: Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam (Thái Nguyên) xây dựng năm 1962; Quy hoạch vùng Tam Thiên Mẫu và thiết kế các công trình xây dựng ở thôn Đào Viên, tỉnh Hải Hưng (1967 – 1970); cuốn sách Mối quan hệ giữa quy hoạch lãnh thổ với quy hoạch xây dựng đô thị (1979).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát

Các tác phẩm: Quy hoạch thủ đô Hà Nội năm 1981; chỉ đạo và trực tiếp tham gia thiết kế các công trình Sân bay Nội Bài, Trường đại học sư phạm Hà Nội, Cung Thiếu nhi trung ương năm 1978; Bảo tàng Hồ Chí Minh (1979 – 1985).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện

Các tác phẩm: Trụ sở Quốc hội 35 Ngô Quyền, Hà Nội, thiết kế xây dựng năm 1960; Hội trường Ba Đình – đồng tác giả Trần Hữu Tiềm, thiết kế xây dựng năm 1962; Trụ sở Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ (1962 – 1964); cuốn sách Từ những mái nhà tranh cổ truyền (1973) và Cuốn sách Chùa Tây Phương – một công trình văn hóa cổ độc đáo (1988).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

Arrow1Quay lại