Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Công trình, cụm công trình khoa học tự nhiên và kỹ thuật
No-logo Arrow3 Nhóm tác giả: GS.TSKH Đặng Hùng Võ, TS.Trần Bạch Giang, GS.TSKH.Phạm Hoàng Lân, GS.TSKH.Hoàng Ngọc Hà, KS.Trần Nhật Tỉnh, TS.Đào Chí Cường, KS.Ngô Văn Thông, TS.Lê Minh, TS.Vũ Bích Vân.

Xây dựng hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 và ứng dụng hệ định vị toàn cầu (GPS) vào đo đạc - bản đồ ở nước ta.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2005.

No-logo Arrow3 Nhóm tác giả: KS.Nguyễn Trọng Quyển, KS.Bùi Danh Chiêu, KS.Nguyễn Quán Hồng, KS.Lương Lâm, KS.Nguyễn Cao Đàm, TS.Chu Việt Cường, TS.Vũ Quý Khôi, KS.Nguyễn Bá Thiện, TS.Trần Xuân Nam, KS.Nguyễn Thanh Tâm, KS.Phạm Hoàng Vân, KS.Đào Văn Huệ, KS.Trịnh Minh Thanh, KS.Phan Lưu Long, KS.Nguyễn Cát, KS.Nguyễn Giáo, TS.Nguyễn Quang Hưng, TS.Nguyễn Hữu Phúc, GS.TS.Nguyễn Mạnh Kiểm.

Cụm công trình nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ xây dựng công trình phòng thủ bảo vệ Tổ quốc, giai đoạn 1956-1975.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2005.

No-logo Arrow3 Nhóm tác giả: PGS.TS Đinh Văn Nhã, PGS.TS Đinh Văn Thuận, KS. Đinh Văn Vinh, ThS.Đinh Văn Hiến, KS.Đinh Thị Lan Anh, KS.Phạm Tuấn Anh, ThS.Lại Ngọc Anh, KS.Lê Viết Thắng, KS.Nguyễn Hoàng Anh.

Cụm công trình: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí - tự động hóa trong công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2005.

No-logo Arrow3 Nhóm tác giả: TS.Trương Hữu Chí, TS.Đỗ Văn Vũ, KS.Nguyễn Đức Minh, KS.Nguyễn Danh Tiến, KS.Phạm Văn Thanh, KS.Trần Thị Kim Quế, KS.Nguyễn Quý Bình, TS.Trần Anh Quân, TS.Hoàng Việt Hồng, ThS.Nguyễn Chí Cường, ThS.Nguyễn Hoài Anh.

Cụm công trình: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo cụm thiết bị cơ - điện tử trong công nghiệp.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2005.

No-logo Arrow3 Giáo sư. TS. Nguyễn Đình Tứ

Cụm công trình nghiên cứu tương tác của các hạt cơ bản và hạt nhân ở năng lượng cao và phát hiện phản hạt hyperonsigma âm.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Giáo sư. TSKH. Nguyễn Văn Đạo

Công trình Dao động phi tuyến của các hệ động lực.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Bộ Tư lệnh Phòng không, Viện kỹ thuật Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng

Nghiên cứu chống nhiễu trong cuộc chiến tranh phá hại của không quân Mỹ ở miền Bắc năm 1968, 1970, 1972.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Giáo sư Đào Văn Tiến

Tập hợp các công trình điều tra cơ bản động vật học ở Việt Nam (1957 – 1980).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Giáo sư Hoàng Tụy

Các công trình thuộc lĩnh vực tối ưu hóa, nổi bật là hai công trình: Giải tích tối ưu toàn cục và quy hoạch D.C và ứng dụng (những năm 1960).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Giáo sư Lê Văn Thiêm

Cụm công trình về nghiên cứu cơ bản của toán học lý thuyết và những bài toán về ứng dụng (1960 – 1970).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu

Nghiên cứu về các hạt sơ cấp (tính đối xứng, cấu tạo và sự tương tác của các hạt sơ cấp và các chuẩn hạt trong chất rắn) năm 1960 – 1965.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Giáo sư Nguyễn Xiển

Đặc điểm khí hậu miền Bắc Việt Nam và Tập bản đồ khí hậu miền Bắc Việt Nam (1968).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Giáo sư Tạ Quang Bửu

Tập hợp các công trình giới thiệu khoa học – kỹ thuật hiện đại (sau năm 1954), chỉ đạo các nhiệm vụ kỹ thuật quan trọng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Giáo sư Trần Đại Nghĩa

Cụm công trình nghiên cứu và chỉ đạo kỹ thuật chế tạo vũ khí (súng Bazôka, súng SKZ, đạn bay) trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Nguyễn Trinh Tiếp, Lê Tâm và các cộng tác viên

Một số vũ khí đặc biệt trong kháng chiến chống Pháp (súng không giật SKZ và SS năm 1945 – 1954).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Viện kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

Một số vũ khí đặc biệt trong chiến tranh chống Mỹ (A12, DKB nối tầng, các loại vũ khí phá chướng ngại FR, thủy lôi APS), năm 1960 – 1972.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Viện kỹ thuật quân sự, Bộ tư lệnh Công binh; Bộ tư lệnh Hải quân Viện kỹ thuật Bộ giao thông vận tải; các Cục Đường bộ, Đường sông, Đường biển, cảng Hải Phòng; Ty Đảm bảo hàng hải, tổ GK 1 Đại học Bách Khoa, Hà Nội.

Công trình Phá hủy lôi từ tính và bom từ trường, đảm bảo giao thông năm 1967 – 1972.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

Arrow1Quay lại